نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
عنوان

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) - مقاله آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) - مقاله PDF در مورد آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) -میکروسکوپ الکترونی روبشی - استفاده های عمومی ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی - کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی - آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی - محدودیت میکروسکوپ الکترونی روبشی - آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) - PDF آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

صفحه اصلی مقالات >> گوناگون

نماد اعتماد
مقالات گروه

با توجه به ويژگيهاي هوانوردي عمومي، توسعه اين بخش يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت صنعت هوايي در آينده ميباشد.

● مقدمه

با توسعه و رشد روزافزون صنعت هوايي شاهد رشد مدا ...

هوانوردي عمومي نيازمند توجه و برنامهريزي

روش هاي شناسايي سنگ هاي آذرين
مفيد ترين و مشخص ترين راه طبقه بندي سنگهاي آذرين براساس دو ملاک ترکيب و بافت است . اين ملاک ها از اين نظر اهمين دارند که به کمک آنها هم مي  ...

روش شناسايي سنگهاي آذرين

• گياهخوار گردن دراز و دم شلاقي

• سر کوچک با دندانهاي قاشقي يا مدادي شکل

• روي چهار پاي کلفت راه مي رفت

• از بلندترين جانوران خشکي بود

● آناتومي:

سيزموزاروس ...

سيزموزاروس، دايناسور مرتعش

آبهاي جاري را ميتوان مهمترين عامل تغيير دهنده خشکيهاي سطح زمين دانست. تغييرات ناشي از آبهاي جاري از سه طريق ، فرسايش ، حمل و رسوبگذاري صورت ميگيرد. هر قطره باران دارا ...

انواع فرايندهاي رودخانه اي

● اثر تغذيه بر روي قسمتهاي مختلف سيستم ايمني:

تغذيه نقش بسيار مهمي را در جهت حفاظت ميزبان بر عليه هجوم عوامل بيماريزا بر عهده دارد. كمبود در تغذيه طيور مي تواند اثرا ...

اثر تغذيه بر روي قسمتهاي مختلف سيستم ايمني طيور

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان با حداقل م ...

آموزش پرورش ماهي

دو زن با لباس هايي کهنه که به نظر مي آمد مادر و دختر باشند نزديک شدند و اشاره اي به پرنده فروش کردند. پرنده فروش درگوش شاگردش چيزي گفت و مغازه را ترک کرد. چند متر آن طرف  ...

مرغ سليمان در خاکدان غم

تبلیغات

فروش ویژه سیم درخشنده فسفری ( نئون انعطاف پذیر )
جهت کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید.شرح مقاله

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/article/pdf/10001109.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل  دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

در ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مانند ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM)، يک پرتو الکتروني به نمونه مي تابد. منبع الکتروني (تفنگ الکتروني) معمولاً از نوع انتشار ترمويونيکي فيلامان يا رشته تنگستني است اما استفاده از منابع گسيل ميدان براي قدرت تفکيک بالاتر، افزايش يافته است...

منبع الکتروني (تفنگ الکتروني) معمولاً از نوع انتشار ترمويونيکي فيلامان يا رشته تنگستني است اما استفاده از منابع گسيل ميدان براي قدرت تفکيک بالاتر، افزايش يافته است معمولاً الکترون ها بينKeV۱-۳۰ شتاب داده مي شوند. سپس دو يا سه عدسي متمرکزکننده پرتو الکتروني را کوچک مي کنند، تا حدي که در موقع برخورد با نمونه قطر آن حدوداً بين nm۲-۱۰ است.

● استفاده هاي عمومي

۱) تصويرگرفتن از سطوح در بزرگنمايي ۱۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ برابر با قدرت تفکيک در حد ۳ تا ۱۰۰ نانومتر (بسته به نمونه)

۲) در صورت تجهيز به آشکارساز back Scattered ميکروسکوپ ها قادر به انجام امور زير خواهند بود:

الف) مشاهده مرزدانه، در نمونه هاي حکاکي نشده

ب) مشاهده حوزه ها (domains) در مواد فرومغناطيس

ج) ارزيابي جهت کريستالوگرافي دانه ها با قطرهايي به کوچکي ۲ تا ۱۰ ميکرومتر، d) تصويرنمودن فاز دوم روي سطوح حکاکي نشده (در صورتي که متوسط عدد اتمي فاز دوم، متفاوت از زمينه باشد).

۳) با اصلاح مناسب ميکروسکوپ مي توان از آن براي کنترل کيفيت و بررسي عيوب قطعات نيمه هادي استفاده نمود.

● نمونه هايي از کاربرد

۱) بررسي نمونه هايي که براي متالوگرافي آماده شده اند، در بزرگنمايي بسيار بيشتر از ميکروسکوپ نوري

۲) بررسي مقاطع شکست و سطوحي که حکاکي عميق شده اند، که مستلزم عمق ميداني بسيار بزرگتر از حد ميکروسکوپ نوري است.

۳) ارزيابي جهت کريستالوگرافي اجرايي نظير دانه ها، فازهاي رسوبي و دندريت ها بر روي سطوح آماده شده براي کريستالوگرافي

۴) شناسايي مشخصات شيميايي اجزايي به کوچکي چندميکرون روي سطح نمونه ها، براي مثال، آخال ها، فازهاي رسوبي و پليسه هاي سايش

۵) ارزيابي گراديان ترکيب شيميايي روي سطح نمونه ها در فاصله اي به کوچکي µm ۱

۶) بررسي قطعات نيمه هادي براي آناليز شکست، کنترل عملکرد و تأييد طراحي

● نمونه ها

▪ اندازه: محدوديت اندازه توسط طراحي ميکروسکوپ هاي الکتروني روبشي موجود تعيين مي شود. معمولاً نمونه هايي به بزرگي ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتر را مي توان در ميکروسکوپ قرار داد ولي نمونه هاي ۴ تا ۸ سانتيمتر را مي توان بدون جابجاکردن نمونه بررسي کرد.

▪ آماده سازي: مواد غيرهادي معمولاً با لايه نازکي از کربن، طلا يا آلياژ طلا پوشش داده مي شوند. بايد بين نمونه و پايه اتصال الکتريکي برقرار شود و نمونه هايي ريز نظير پودرها بايد روي يک فيلم هادي نظير رنگ آلومينيوم پخش شده و کاملاً خشک شوند. نمونه ها بايد عاري از مايعاتي با فشار بخار بالا نظير آب، محلول هاي پاک کننده آلي و فيلم هاي روغني باقي مانده باشند.

● آناليز شيميايي در ميکروسکوپ الکتروني

هر گاه الکترون هايي با انرژي بالا به يک نمونه جامد برخورد کنند، موجب توليد اشعه X مشخصه اتم هاي موجود در نمونه مي شوند.

به هنگام بحث در مورد تشکيل تصوير درSEM و TEM اين پرتوهاي x تا حد زيادي ناديده گرفته مي شود. اگر چه، با اين کار از حجم عظيمي از اطلاعات صرف نظر مي شود با اين حال دانشمندان در دهه ۱۹۵۰ متوجه اين نکته شدند و از آن زمان ميکروسکوپ هاي الکتروني به طور فزاينده اي براي ميکروآناليز(microanalysis) استفاده مي شوند. عبارت ميکروآناليز به اين معني است که آناليز مي تواند بر روي مقدار بسيار کوچکي از نمونه، يا در بيشتر موارد بر روي قسمت بسيار کوچکي از يک نمونه بزرگتر، صورت گيرد. از آنجا که با روش هاي معمولي شيميايي و طيف نگاري نمي توان اين کار را انجام داد، ميکروآناليز در ميکروسکوپ الکتروني به صورت ابزار مهمي براي تشخيص خصوصيات انواع مواد جامد درآمده است.

اصولاً دو چيز را مي توان از طيف پرتوx منتشر شده توسط هر نمونه تعيين نمود. اندزه گيري طول موج (يا انرژي) هر پرتو x مشخصه منتشر شده امکان تشخيص عناصر حاضر در نمونه يا انجام آناليز کيفي را ميسر مي سازد. اندازه گيري تعداد هر نوع پرتوx منتشر شده در هر ثانيه، تعيين مقدار حضور عنصر در نمونه يا انجام آناليز کمّي را امکان پذير مي سازد شرايط لازم براي نمونه و دستگاه جهت آناليز کمّي به گونه اي است که گذر از مرحله آناليز کيفي به کمّي به آساني ميسر نخواهد بود.

● محدوديت ها

۱) کيفيت تصوير سطوح تخت، نظير نمونه هايي که پوليش و حکاکي متالوگرافي شده اند، معمولاً در بزرگنمايي کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰، برابر به خوبي ميکروسکوپ نوري نيست.

۲) قدرت تفکيک حکاکي بسيار بهتر از ميکروسکوپ نوري است، ولي پايين تر از ميکروسکوپ الکتروني عبوري و ميکروسکوپ عبوري روبشي است.


منابع :
----------------------
aftab.ir
۱- E D Specht, A Goyal, D F Lee, F A List, D M Kroeger, M Paranthaman, R K Williams and D K Christen, Supercond. Sci. Technol. ۱۱ (۱۹۹۸) ۹۴۵–۹۴۹.
۲- http://mse.iastate.edu/microscopy/chamber.html
آسمان ابری
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
میکروسکوپ الکترونی روبشی- استفاده های عمومی ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی- کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی- آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی - محدودیت میکروسکوپ الکترونی روبشی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 7604 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

نسخه اي براي آشنايي با گياهان دارويي...

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن براي درمان بيماري ها بهره گرفته است. اين ترکيبات اگرچ... ادامه ...

آرايش الکتروني و جدول تناوبي...

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم انهاست. به اين معنا که اگر عنصرها را به ترتيب افزايش جرم ا... ادامه ...

آشنايي با مباني چاه نگاري ـ نگار هاي الکت...

● واژگان ▪ مقاومت ويژه الکتريکي: ميزان مقاومت مواد در برابر جريان الکتريسيته (حرکت الکترون) در درون آن است. با بدست آوردن مقاومت ويژه مي توان برخي از اين خواص را شناسايي کرد. مقاومت ويژه الکتريکي مبناي مح... ادامه ...

آشنايي با مباني چاه نگاري ـ نگار هاي الکت...

▪ چاه نگاري هسته اي در چارچوب چاه نگاري هسته اي مي توان از اندازه گيري هاي زير نام برد: الف) نگار اندازه گيري پرتو زايي گاماي طبيعي (چاه نگاري GR (پرتوي گاما)) بعضي مواد و سازند ها داراي پرتوزايي طبيعي هستند... ادامه ...

انواع آشکارساز آناليز براي ميکروسکوپ الک...

آشکارسازهاي آناليز که در ميکروسکوپ هاي الکتروني استفاده مي گردد، انواع مختلفي دارند. در اين مقاله سعي شده است به صورت اجمالي مزاياي نسبي آشکارسازهاي موجود، مورد بررسي قرار گيرد. اين آشکارسازها عبارتند از: ED... ادامه ...

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) ...

در ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مانند ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM)، يک پرتو الکتروني به نمونه مي تابد. منبع الکتروني (تفنگ الکتروني) معمولاً از نوع انتشار ترمويونيکي فيلامان يا رشته تنگستني است اما ا... ادامه ...

خلاصه اي از ميکروسکوپ الکتروني...

يکي از تجهيزات بزرگ علمي ميکروسکوپ الکتروني است که دستگاه ساده اي از آن براي اولين بار در سال ۱۹۴۰ ميلادي ساخته شد و بوسيله آن زيست شناسان توانستند اجزاي بيشتري از يک سلول را مشاهده نمايند. بعد از جنگ جهاني ... ادامه ...

تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن 1...

نانوتكنولوژي، فناوري جديد است كه تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيق تر «نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است» . در اين نوشتار سايتnano بعد از تعريف نانوتكنولوژي و بيان كاربردهاي آن دلايل ... ادامه ...

تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن 2...

● با استفاده از اين فرم هاي بسيار كوچك چه وسايلي مي توانيم ايجاد كنيم؟ Feynman در ذهن خود يك» دكتر مولكولي «تصور كرد كه صدها بار از يك سلول منحصربفرد كوچك تر است و مي تواند به بدن انسان تزريق شود و درون بدن براي ... ادامه ...

کار با ميکروسکوپ ...

● تنظيم ميکروسکوپ الف ) ميکروسکوپ را طوري روي ميز قراردهيد که بازوي آن به سمت شما و صفحه آن به سمت مقابل شما باشد . ب ) صفحه گردان را بچرخانيد وعدسي ضعيفي را که کوتاه تر است و کوچکترين عدد ( بزرگنمايي ) روي آن ... ادامه ...

آخرین مقالات ثبت شده در وبسایت

سقط جنين در يهوديت...

سقط جنين و دين زرتشتي...

شرايط نگهداري تخم نطفه دار بلدرچين و کبک ...

شرايط گله مولد بلدرچين و کبک براي توليد ت...

کاور مبل فري سايز (ترک و ايراني) WWW.VOSKI.IR...

جيره غذايي بلدرچين ...

تخم بلدرچين و کبک چگونه توليد و به مصرف کن...

اصول مهم در پرورش جوجه هاي بلدرچين تازه م...

هشت نکته در خريد دستگاه هاي جوجه کشي ...

جوجه‌کشي کبک...

اصول پرورش گله مولد کبک...

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 1)...

اصول پرورش جوجه کبک(بخش 2)...

براي فروش محصولات بلدرچين خرده فروشي نکن...

مقاله جامعي در مورد امام علي النقي ( ع ) مل...

زنان سالم ترند يا مردان؟...

مواظب نيم کره هاي مغزتان باشيد...

کفش مناسب پاي کودک شما...

تاثير روزه بر پوست ...

۱+۱۲ نکته براي تزريق بي حسي در دندانپزشکي!...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگون

مقالات مرتبط


موشک هاي بالستيک از آن جمله سلاح هايي هستند که حتي اگر کارآيي نيز نداشته باشند به خودي خود بسيار پر سروصدا از لحاظ سياسي هستند. تاريخچه موشک هاي بالستيک به جنگ دوم جها ...

 
نوشتار زير به صورت مختصر و مفيد شما را با انواع سلولهاي بنيادي و ويژگيهاي آنها آشنا مي سازد. با هم اين مطلب را مي خوانيم.

۱)سلول هاي بنيادي بالغين

سلول هاي بنيادي  ...

	
● نگاه کلي

شيميدان آلي باتجربه به ندرت واکنش هايي را مي يابد که فقط محصول (يا محصولات)مورد نظرش را توليد کند.علت اين عمل آن است که در مخلوط واکنش همراه با محصول مور ...

 ▪ تقطير جزء به جزء مخلوطهاي دو جزئي و چند جزئي

هدف از تقطير ، جداسازي خوراک به بخارهايي از محصولات تقريبا خالص است در تقطير سيستم هاي دو جزئي ، درجه خلوص با کسر مولي ...

 	
	
	

بيابانک, نام متأخر ناحيه اي قديمي در دشت کوير و نيز دهستاني به همين نام در استان اصفهان .

ناحية بيابانک . ناحيه اي قديمي (تقريبا برابر با بخش خور و بيابانک امرو ...

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم انهاست. به اين م ...

● واژگان:

▪ شکاف:

هرگونه شکست يا جداشدگي در سنگ را گويند که در نتيجه ي عواملي چون فشار سيال، تنش هاي لايه اي، تنش هاي تکتونيکي و غيره حاصل شود.

▪ مخازن شکافدار طب ...


تذکر بسیار مهم :
این وبسایت هیچگونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده نمی پذیرد. قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید.

صفحه راهنما     صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما | لینک باکس

NiazeMarkazi
Generated in 0.27seconds