نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

غني سازي اورانيوم يعني چه

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10000050.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي غني سازي اورانيوم يعني چه

غني سازي اورانيوم يعني چه


اورانيوم فلزي راديواكتيو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي است....
استفاده اصلي از انرژي هسته اي، توليد انرژي الكتريسته است. اين راهي ساده و كارآمد براي جوشاندن آب و ايجاد بخار براي راه اندازي توربين هاي مولد است. بدون راكتورهاي موجود در نيروگاه هاي هسته اي، اين نيروگاه ها شبيه ديگر نيروگاه ها زغال سنگي و سوختي مي شود. انرژي هسته اي بهترين كاربرد براي توليد مقياس متوسط يا بزرگي از انرژي الكتريكي به طور مداوم است. سوخت اينگونه ايستگاه ها را اوانيوم تشكيل مي دهد.چرخه سوخت هسته اي تعدادي عمليات صنعتي است كه توليد الكتريسته را با اورانيوم در راكتورهاي هسته اي ممكن مي كند.اورانيوم عنصري نسبتاً معمولي و عادي است كه در تمام دنيا يافت مي شود. اين عنصر به صورت معدني در بعضي از كشورها وجود دارد كه حتماً بايد قبل از مصرف به صورت سوخت در راكتورهاي هسته اي، فرآوري شود.الكتريسته با استفاده از گرماي توليد شده در راكتورهاي هسته اي و با ايجاد بخار براي به كار انداختن توربين هايي كه به مولد متصل اند توليد مي شود.سوختي كه از راكتور خارج شده، بعداز اين كه به پايان عمر مفيد خود رسيد مي تواند به عنوان سوختي جديد استفاده شود.فعاليت هاي مختلفي كه با توليد الكتريسيته از واكنش هاي هسته اي همراهند مرتبط به چرخه سوخت هسته اي هستند. چرخه سوختي انرژي هسته اي با اورانيوم آغاز مي شود و با انهدام پسمانده هاي هسته اي پايان مي يابد. دوبار عمل آوري سوخت هاي خرج شده به مرحله هاي چرخه سوخت هسته اي شكلي صحيح مي دهد.

اورانيوم

اورانيوم فلزي راديواكتيو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي است. اورانيوم اكنون به اندازه اي در صخره ها و خاك و زمين وجود دارد كه در آب رودخانه ها، درياها و اقيانوس ها موجود است. براي مثال اين فلز با غلظتي در حدود ۴ قسمت در هر ميليون (ppm۴) در گرانيت وجود دارد كه ۶۰ درصد از كره زمين را شامل مي شود، در كودها با غلظتي بالغ بر ppm۴۰۰ و در ته مانده زغال سنگ با غلظتي بيش از ppm۱۰۰ موجود است. اكثر راديو اكتيويته مربوط به اورانيوم در طبيعت در حقيقت ناشي از معدن هاي ديگري است كه با عمليات راديواكتيو به وجود آمده اند و در هنگام استخراج از معدن و آسياب كردن به جا مانده اند.چند منطقه در سراسر دنيا وجود دارد كه غلظت اورانيوم موجود در آنها به قدر كافي است كه استخراج آن براي استفاده از نظر اقتصادي به صرفه و امكان پذير است. اين نوع مواد غليظ، سنگ معدن يا كانه ناميده مي شوند.

- چرخه سوخت هسته اي

استخراج اورانيوم

هر دو نوع حفاري و تكنيك هاي موقعيتي براي كشف كردن اورانيوم به كار مي روند، حفاري ممكن است به صورت زيرزميني يا چال هاي باز و روي زمين انجام شود.در كل، حفاري هاي روزميني در جاهايي استفاده مي شود كه ذخيره معدني نزديك به سطح زمين و حفاري هاي زيرزميني براي ذخيره هاي معدني عميق تر به كار مي رود. به طور نمونه براي حفاري روزميني بيشتر از ۱۲۰ متر عمق، نياز به گودال هاي بزرگي بر سطح زمين است؛ اندازه گودال ها بايد بزرگتر از اندازه ذخيره معدني باشد تا زماني كه ديواره هاي گودال محكم شوند تا مانع ريزش آنها شود. در نتيجه، تعداد موادي كه بايد به بيرون از معدن انتقال داده شود تا به كانه دسترسي پيدا كند زياد است.حفاري هاي زيرزميني داراي خرابي و اخلال هاي كمتري در سطح زمين هستند و تعداد موادي كه بايد براي دسترسي به سنگ معدن يا كانه به بيرون از معدن انتقال داده شوند به طور قابل ملاحظه اي كمتر از حفاري نوع روزميني است.

مقدار زيادي از اورانيوم جهاني از (ISL) (In Sitaleding) مي آيد. جايي كه آب هاي اكسيژنه زيرزميني در معدن هاي كانه اي پرمنفذ به گردش مي افتند تا اورانيوم موجود در معدن را در خود حل كنند و آن را به سطح زمين آورند. (ISL) شايد با اسيد رقيق يا با محلول هاي قليايي همراه باشد تا اورانيوم را محلول نگهدارد، سپس اورانيوم در كارخانه هاي آسياب سازي اورانيوم، از محلول خود جدا مي شود.در نتيجه انتخاب روش حفاري براي ته نشين كردن اورانيوم بستگي به جنس ديواره معدن كانه سنگ، امنيت و ملاحظات اقتصادي دارد.در غالب معدن هاي زيرزميني اورانيوم، پيشگيري هاي مخصوصي كه شامل افزايش تهويه هوا مي شود، لازم است تا از پرتوافشاني جلوگيري شود.

آسياب كردن اورانيوم

محل آسياب كردن معمولاً به معدن استخراج اورانيوم نزديك است. بيشتر امكانات استخراجي شامل يك آسياب مي شود. هرچه جايي كه معدن ها قرار دارند به هم نزديك تر باشند يك آسياب مي تواند عمل آسياب سازي چند معدن را انجام دهد. عمل آسياب سازي اكسيد اورانيوم غليظي توليد مي كند كه از آسياب حمل مي شود. گاهي اوقات به اين اكسيدها كيك زرد مي گويند كه شامل ۸۰ درصد اورانيوم مي باشد. سنگ معدن اصل شايد داراي چيزي در حدود ۱/۰ درصد اورانيوم باشد.در يك آسياب، اورانيوم با عمل سنگ شويي از سنگ هاي معدني خرد شده جدا مي شود كه يا با اسيد قوي و يا با محلول قليايي قوي حل مي شود و به صورت محلول در مي آيد. سپس اورانيوم با ته نشين كردن از محلول جدا مي شود و بعداز خشك كردن و معمولاً حرارت دادن به صورت اشباع شده و غليظ در استوانه هاي ۲۰۰ ليتري بسته بندي مي شود.باقيمانده سنگ معدن كه بيشتر شامل مواد پرتوزا و سنگ معدن مي شود در محلي معين به دور از محيط معدن در امكانات مهندسي نگهداري مي شود. (معمولاً در گودال هايي روي زمين).پس مانده هاي داراي مواد راديواكتيو عمري طولاني دارند و غلظت آنها كم خاصيتي سمي دارند. هرچند مقدار كلي عناصر پرتوزا كمتر از سنگ معدن اصلي است و نيمه عمر آنها كوتاه خواهد بود اما اين مواد بايد از محيط زيست دور بمانند.

تبديل و تغيير

محلول آسياب شده اورانيوم مستقيماً قابل استفاده به عنوان سوخت در راكتورهاي هسته اي نيست. پردازش اضافي به غني سازي اورانيوم مربوط است كه براي تمام راكتورها لازم است.اين عمل اورانيوم را به نوع گازي تبديل مي كند و راه به دست آوردن آن تبديل كردن به هگزا فلوريد (Hexa Fluoride) است كه در دماي نسبتاً پايين گاز است.در وسيله اي تبديل گر، اورانيوم به اورانيوم دي اكسيد تبديل مي شود كه در راكتورهايي كه نياز به اورانيوم غني شده ندارند استفاده مي شود.بيشتر آنها بعداز آن كه به هگزافلوريد تبديل شدند براي غني سازي در كارخانه آماده هستند و در كانتينرهايي كه از جنس فلز مقاوم و محكم است حمل مي شوند. خطر اصلي اين طبقه از چرخه سوختي اثر هيدروژن فلوريد است .


منابع :
----------------------
پایگاه علمی خواجه نصیر
aftab.ir
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
غنی سازی اورانیوم -راكتورهای هسته ای-رادیو اكتیو-حفاری های زیرزمینی-آسیاب کردن اورانیوم-چرخه سوخت هسته ای
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 3909 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

نقش خصوصي سازي در استراتژي مبارزه با فسا ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شکل سازمان يافته به خود گرفتند، فساد اداري نيز در نتيجه تعاملا ت دروني ... ادامه ...

اسپرم يعني بذر

اسپرم از کلمه يوناني اسپرما (به معناي بذر) گرفته شده است و به سلول هاي تناسلي مردانه اطلاق مي شود. توليد مثل جنسي در انسان از نوع آنيزوگامي و اووگامي است. به اين معنا تفاوت قابل ملاحظه اي از لحاظ اندازه سلول هاي جنس ... ادامه ...

چرخه سوخت هسته اي: از استخراج اورانيوم ت ...

● استخراج اورانيوم از معدن اورانيوم که ماده خام اصلي مورد نياز براي توليد انرژي در برنامه هاي صلح آميز يا نظامي هسته اي است، از طريق استخراج از معادن زيرزميني يا سر باز بدست مي آيد. اگر چه اين عنصر بطور ... ادامه ...

خطرات و عوارض برجسته سازي لب ها

متخصصان زيبايي، لب هاي توپر همراه با کناره هاي برجسته و واضح را از معيارهاي زيبايي لب مي دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمي کنند و در زمان خنديدن، نقطه محوري عمده زيبايي صورت به شمار مي آيند. اما يکي از آثار گذشت ز ... ادامه ...

چرخه سوخت هسته اي: از استخراج اورانيوم ت ...

● استخراج اورانيوم از معدن اورانيوم که ماده خام اصلي مورد نياز براي توليد انرژي در برنامه هاي صلح آميز يا نظامي هسته اي است، از طريق استخراج از معادن زيرزميني يا سر باز بدست مي آيد. اگر چه اين عنصر بطور طبيعي در سرتاس ... ادامه ...

آشنايي با هوش مصنوعي در مشخصه سازي و مدل ...

● واژگان: ▪ شکاف: هرگونه شکست يا جداشدگي در سنگ را گويند که در نتيجه ي عواملي چون فشار سيال، تنش هاي لايه اي، تنش هاي تکتونيکي و غيره حاصل شود. ▪ مخازن شکافدار طبيعي : آن دسته از مخازني را گويند که وجود شکاف ... ادامه ...

خريد و پياده سازي سيستم هاي نظارت تصويري ...

سيستم هاي نظارت تصويري از ساليان پيش به عنوان ابزاري مهم در بحث نظارت و ايجاد امنيت مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به سابقه طولاني اين سيستم ها، تحولات و پيشرفت هاي بسيار زيادي در اين حوزه صورت پذيرفته است که اطلاع ... ادامه ...

پياده سازي نظام آراستگي (5S) در محيط کار ...

شرکت بازرگاني پيشتاز عرضه دستگاه هاي نظافت صنعتي ساخت شرکت IPC ايتاليا / کفشوي / کفشو / سوييپر شرکت بازرگاني پيشتاز عرضه کننده محصولات يکي از بهترين برنده هاي توليد کننده دستگاه ها ي اسکرابر (کفشوي) و سوييپر (جاروي محوط ... ادامه ...

انعقاد و بهينه سازي آن در فرايند تصفيه آ ...

چه براي مصارف آشاميدني و چه براي مصارف صنعتي، معمولا آب طبيعي احتياج به تصفيه دارد. تصفيه آب براي مصارف آشاميدني هم آسان تر و هم ارزان تر از تصفيه آب برا ي مصارف صنعتي است. نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني عبارتند ... ادامه ...

منطق فازي و کاربردهاي آن در پياده سازي ک ...

بشر به مدد تعقل و انديشه است که توانسته طبيعت چموش را رام خود کند، و فرهنگ و تمدن را رنگ و جلا ببخشد. مگر نه اينکه فرهنگ از انگيختگي و پويايي ارتباط دوره به دوره ي انسان و طبيعت، انسان و انسان، انسان و ابزار، انسان و جام ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.07seconds