نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

اسپرم يعني بذر

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10000128.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي اسپرم يعني بذر

اسپرم يعني بذر


اسپرم از کلمه يوناني اسپرما (به معناي بذر) گرفته شده است و به سلول هاي تناسلي مردانه اطلاق مي شود. توليد مثل جنسي در انسان از نوع آنيزوگامي و اووگامي است. به اين معنا تفاوت قابل ملاحظه اي از لحاظ اندازه سلول هاي جنسي (گامت ها) دو جنس وجود دارد و سلول کوچک تر مربوط به جنس مذکر است که همان سلول اسپرم است....

● تاريخچه اسپرم

براي اولين بار در سال ۱۶۷۷ به وسيله آنتوان وان ليونهوک با استفاده از ميکروسکوپ مشاهده شد. او در آن هنگام گزارش کرد که انسان کوچکي درون اسپرم وجود دارد. احتمالا به اين علت به اين نظريه معتقد بود که هر اسپرم حاوي يک انسان کوچک کاملا شکل گرفته است که بعدا در رحم زن رشد مي کند.

● ساختمان اسپرم

سلول هاي اسپرم هاپلوييد هستند، يعني ۲۳ کرموزوم دارند و هنگامي که با ۲۳ کرموزوم تخمک زن ترکيب مي شوند، يک سلول ديپلوييد داراي ۴۶ کرموزوم را مي سازند.

سلول هاي اسپرم تقسيم نمي شوند و طول عمر محدودي دارند، اما وقتي پس از لقاح با سلول هاي تخمک ترکيب مي شوند، سلول تخم يا زيگوت را به وجود مي آورند که شروع به رشد و نمو مي کند.

سلول اسپرم از يک سر، قطعه مياني و يک دم تشکيل شده است. سر حاوي هسته است که حاوي فيبرهاي کروماتيني به شدت در هم پيچيده است که همان ماده ژنتيکي يا DNA سلول است و ۶ برابر نسبت به DNA سلول هاي عادي متراکم تر است. جلوي سر بخشي به نام آکروزوم قرار دارد که حاوي آنزيم هاي مورد استفاده براي نفوذ به تخمک زن است.

بخش مياني اسپرم يک هسته رشته اي مرکزي دارد و حاوي ميتوکندري هاي فراواني است که به دور اين هسته پيچيده اند. اين ميتوکندري ها انرژي لازم براي حرکت اسپرم در طول دهانه رحم، رحم و لوله هاي رحمي را فراهم مي کنند. دم اسپرم يا فلاژلوم حرکاتي شلاقي انجام مي دهد که اسپرم را به جلو مي راند.

سلول هاي اسپرم متحرک از طريق فلاژلوم حرکت مي کنند و براي حرکت به سوي تخمک و لقاح نياز به آب دارند. اين سلول ها نمي توانند به خاطر ماهيت حرکت شان به عقب بازگردند.

کيفيت و کميت اسپرم شاخص اصلي کيفيت مني است که معيار توانايي مني براي لقاح محسوب مي شود.

● حرکت اسپرم به سوي تخمک

سلول اسپرم انساني تنها در محيط هاي گرم زنده باقي مي ماند. هنگامي که سلول هاي اسپرم بدن مرد را ترک مي کند، قدرت زنده ماندن آنها کاهش پيدا مي کند و بسياري از اين سلول ها مي ميرند و کيفيت اسپرم کاهش پيدا مي کند. سلو هاي اسپرم به دو گروه تقسيم مي شوند، اسپرم هاي مونث که حاوي کرموزوم X هستند و پس از لقاح با تخمک جنين دختر و اسپرم هاي مذکر که حاوي کرموزوم Y هستند و پس از لقاح جنين پسر ايجاد مي کنند.

اسپرم انسان شامل يک سر به اندازه ۵ در ۳ ميکرون و دمي به درازاي ۵۰ ميکرون است. دم اسپرم حرکتي شلاقي در يک مخروط بيضوي دارد که اسپرم را به جلو مي راند (با سرعت يک تا ۳ ميلي متر در دقيقه).

مايع مني ماهيتي قليايي دارد و اسپرم ها به حداکثر سرعت حرکت خود در آن نمي رسند، مگر هنگامي که به واژن برسند که مايع هاي اسيدي واژن قليايي بودن مني را خنثي مي کند.

در اين هنگام فيبرينوژن ساخته شده در کيسه هاي مني باعث لخته شدن مايع مني مي شود و اين لخته اسپرم را حفاظت مي کند. به محض آنکه حرکت سلول هاي اسپرم تشديد مي شود، آنزيم فيبرينوليزين توليد شده به وسيله پروستات که در مني وجود دارد، لخته را حل مي کند و اسپرم امکان پيدا مي کند تا به طور مطلوب پيشروي کند.

فعال شدن اسپرم و افزايش سرعت حرکت آن در دستگاه تناسلي زنانه نقش مهمي در موفقيت اسپرم در نفوذ کردن به درون تخمک دارد. دم اسپرم يا فلاژلوم مانند ملخ يک قايق اسپرم را به جلو مي راند و حاوي مجاري اي است که به طور اختصاصي ورود يون هاي کلسيم را امکان پذير مي کنند. به عقيده دانشمندان ورود ناگهاني کلسيم به درون دم اسپرم باعث بيش فعالي و سرعت گرفتن اسپرم مي شود.

● لقاح

اولين مانعي که اسپرم براي وارد شدن به تخمک با آن روبه رو است، گروهي از سلول ها به نام سلول هاي کومولوس است که دور تخمک را فراگرفته اند.

دومين مانعي که اسپرم بايد از آن بگذرد، غشايي به نام زونا پلاسيدا است که در اطراف تخمک قرار دارد. يکي از پروتئين هايي که در زونا پلاسيدا قرار دارد، به مولکول مکمل خود در اسپرم متصل مي شود. اين سازوکار قفل و کليد در هرگونه حياتي اختصاصي است و بنابراين مانع آن مي شود که اسپرم و تخمک گونه هاي متفاوت جانوري با هم ترکيب شوند.

هنگامي که اسپرم به تخمک مي رسد، در ابتدا با لايه بيروني تخمک به نام زونا پلاسيدا روبه رو مي شود. اسپرم با کمک آنزيم هايي که در بخش جلوي سرش قرار دارد، مي تواند تا حدي اين غشا را حل کند. اما اين آنزيم ها براي حل کردن کامل اين غشا و اتصال آن به تخمک کافي نيستند.

در واقع اگر فعاليت حرکتي اسپرم قبل از رسيدن به تخمک تشديد نشده باشد و اسپرم به اصطلاح بيش فعال نباشد، توانايي نفوذ به تخمک را نخواهد داشت.

● حقايقي در مورد اسپرم

در هر انزال منفرد مرد به اندازه نصف يک قاشق چاي خوري پر يعني ۷۵/۲ ميلي ليتر مني خارج مي شود که حاوي ۱۸۰ تا ۴۰۰ ميليون اسپرم است.

اگر شمار اسپرم ها از ۲۰ ميليون پايين تر بيايد، مرد را از لحاظ باليني نابارور محسوب مي کنند. هر اسپرم حدود ۴۰ ميکرون درازا دارد و حاوي ۲۳ کرموزوم است. اسپرم با سرعت ۷۵ سانتي متر در ساعت حرکت مي کند و مي تواند تا ۳ روز در دستگاه تناسلي زن زنده بماند.

● ميزان هاي طبيعي در آزمايش اسپرم

▪ شاخص / حداقل ميزان طبيعي

ـ حجم / ۲ ميلي ليتر

ـ غلظت اسپرم (ميليون در ميلي ليتر) / ۲۰

ـ درصد اسپرم هاي متحرک/ ۵۰ درصد

ـ حرکت به جلو (۰ تا ۴)/ ۳

ـ درصد اسپرم هاي با شکل طبيعي/ ۳۰ درصد

ـ شماره کلي اسپرم ها (ميليون)/ ۴۰

ـ شماره کلي اسپرم هاي متحرک (ميليون)/ ۲۰

ـ تعداد کلي اسپرم هاي داراي کارکرد (ميليون)/ ۶


منابع :
----------------------
aftab.ir

روزنامه سلامت ( www.salamat.ir )
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
اسپرم-سلول های تناسلی-آنیزوگامی و اووگامی-کرموزوم-لقاح -تخمک-فیبرهای کروماتینی-فلاژلوم-فیبرینوژن-کلسیم-پروتئین-زونا پلاسیدا
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 5590 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

غني سازي اورانيوم يعني چه

اورانيوم فلزي راديواكتيو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي است.... استفاده اصلي از انرژي هسته اي، توليد انرژي ... ادامه ...

مخازن بذر (بانک بذر)

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک هاي زراعي حاوي مقدار زيادي از علفهاي هرز هستند که تعداد آنها از ۴۱۰۰ تا ۱۳۷۰۰ ع ... ادامه ...

نانوتکنولوژي يعني فناوري در سطح اتم

نانو از يک کلمه يوناني (به معناي چيزي کوچک تر از اندازه معمولي) گرفته شده است. واژه «نانوتکنولوژي» به معني استفاده کردن از چيزهايي در گستره ابعادي بين يک الي ۱۰۰ نانومتر است. اين فناوري هم مانند بسياري ديگر ا ... ادامه ...

ديزل يعني چه ؟ (1)

آقاي رودلف کريستين کارل ديزل در سال ۱۸۵۸ در پاريس به دنيا آ مد. رودلف فرزند خانواده اي کم درآمد و پر جمعيت بود ولي سعي و تلاش و جديت در کار او را به مرتبه اي رساند که يکي از معروفترين محصولات ساخت بشر را به اسم او نام گذ ... ادامه ...

ديزل يعني چه ؟ (2)

●مزاياي موتورهاي ديزل □عدم نياز به سيستم جرقه زني : عمل احتراق در موتورهاي ديزل به واسطه پاشش گازوئيل داغ بر روي توده هواي فشرده شده صورت مي گيرد بنابراين نياز به دينام، کوئل، دلکو، واير و شمع منتنفي است . □فقير ... ادامه ...

اصل تغذيه يعني تعادل و تنوع

در حديثي از امام علي(ع) آمده است که: «هرکس در دل خود، درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد؛ ميوه انواع بيماري ها را از آن مي چيند.» اين گفته ايشان که حدود ۱۴ قرن پيش بيان شده، سفارش به داشتن يک رژيم غذايي مت ... ادامه ...

دندان قروچه يعني چه؟

کودک شما کم کم خواب اش مي برد. به چهره اش نگاه مي کنيد. دقيق تر مي شويد و صدايي از دهان اش مي شنويد؛ صداي ساييده شدن دندان ها به هم. دندان قروچه در کودکان مشکل ناشايعي نيست. اين مشکل غالبا هنگام خواب عميق يا وقتي که کودک ... ادامه ...

اسپرم يعني بذر

اسپرم از کلمه يوناني اسپرما (به معناي بذر) گرفته شده است و به سلول هاي تناسلي مردانه اطلاق مي شود. توليد مثل جنسي در انسان از نوع آنيزوگامي و اووگامي است. به اين معنا تفاوت قابل ملاحظه اي از لحاظ اندازه سلول هاي جنسي ( ... ادامه ...

فشارخون يعني چه؟

بد نيست کمي راجع به فشار خون و کم و کيف آن اطلاعاتي کسب کنيم تا بهتر بتوانيم اصطلاحات و اختلالاتي نظير فشار خون بالا و پايين را درک کنيم. ● فشارخون پايين زماني که جريان خون به قدري کاهش مي يابد که اکسيژن و موا ... ادامه ...

کلونينگ يعني همانند سازي

در مورد کلونينگ افسانه هاي زيادي وجود دارد و بخش زيادي از آنها به خاطر ندانستن مفهوم واقعي کلونينگ است. کلون ( clone )کلمه اي در اصل يوناني است به معني مشابه و همانند. کلونينگ هم يعني مشابه و همانند چيزي را ساختن. در ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.04seconds