نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

تئوري ساخت ليزر گازي (CO2 (1

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10000347.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي تئوري ساخت ليزر گازي (CO2 (1

تئوري ساخت ليزر گازي (CO2 (1

وقتي که الکترون در يکي از مدارهاي مجاز يا حالت پايه قرار دارد هيچ انرژي توسط اتم ساتع نمي شود. هر يک از اين مدار هاي مجاز به يک تراز انرژي معين يا حالت انرژي معين مربوط مي شوند. الکترونها و اتم ها با حرکت از يک مدار با انرژي بالاتر (دور تر از هسته) به يک مدار با انرژي کمتر ( نزديکتر به هسته ) ، انرژي از دست مي دهند. اين انرژي به صورت يک فوتون با انرژي است.

در اتمها مدارهاي مجزا و متعددي وجود دارد و بنابر اين انتقالات مختلفي ممکن اسن انجام شود . از اين رو يک اتم انرژي هاي مختلفي را مي تواند گسيل کند . به طور کلي هر اتم تمايل دارد در حالت انرژي هاي پايين تر قرار گيرد از اين رو براي ايجاد طيف اتمي الکترونها را با تحريک کردن به تراز هاي بالاتر ميفرستند. اين عمل در لوله هاي تخليه و به کمک حرارت يا برخورد الکترونهاي ديگر و يا به کمک تابش با طول موجهاي مناسب انجام پذير است. هر طول موجي که توسط اتم در حال تحريک گسيل شود، ميتواند توسط آن وقتي که در تراز هاي پايين انرژي قرار دارد جذب شود . البته انرژي فوتون هاي برخورد کننده بايد خيلي نزديک به اختلاف انرژي بين دو تراز انرژي اتم درگير باشد. اين حالت را جذب تشديدي مي گويند.

اگر اتم در يک تراز پايين تر تحت تابش با فرکانس قرار بگيرد ، احتمال بسيار زيادي وجود دارد که اتم با جذب اين فوتون تحريک شده و به تراز بالاتر برود. اين فرآيند را جذب برانگيخته مي گويند.

اتم بلافاصله (چند نانو ثانيه) بعد از تحريک شدن به تراز بالاتر انرژي مي رود و با گسيل فوتوني با انرژي به تراز پايين انرژي باز مي گردد . فرآيند گسيل پرتو مي تواند به دو صورت خود به خودي يا تحريکي انجام شود.

دو نکته در رابطه با گسيل تحريکي وجود دارد :

۱) فوتوني که با گسيل برانگيخته توليد مي شود داراي همان انرژي و فرکانس فوتون تحريک کننده است

۲) امواج نوري مربوط به هر دو فوتون هم فازند و داراي پولاريزاسيون مشابه هستند

به اين معني که در اتمي که به صورت برانگيخته مجبور به تابش نوري مي شود ، موجي که باعث ايجاد فرآيند شده به فوتون اضافه مي شود به طوري که يکديگر را تقويت مي کنند و دامنه هاي آنها افزايش ميابد . پس ما امکان تقويت نور به وسيله گسيل هاي تحريکي تابش را خواهيم داشت.

تابش هاي تحريک شده همدوس هستند. يعني همه امواج سازنده چنين تابش هايي هم فاز هستند .

اين فرايند با گسيل خود به خودي تفاوت اساسي دارد. چون در آنجا اتمها کاملا به صورت اتفاقي کسيل مي کنند به طوري که رابطه خاص فازي بين امواج وجود ندارد و اينگونه تابش ها غير همدوس هستند.

● دمش:

فرآيند تحريک ماده ليزريبراي تغيير تراز و آزاد کردن انرژي را دمش مي گويند. عمل دمش از طريق چندين راه امکان پذير است از قبيل : دمش اپتيکي – دمش به کمک تخليه الکتريکي – دمش به کمک آزاد کردن انرژي شيميايي .

با توجه به ليزر هاي متفاوت و نوع ماده ليزري از روش هاي متفاوت دمش استفاده مي شود. به طو ر مثال در لبزر هاي گازي مانند ليزر CO۲ از روش تخليه الکتريکي استفاده مي شود.

● تشديد کننده هاي نوري:

براي داشتن پرتو خروجي از ليزرها و انرژي بهينه و با توان بالا نياز داريم که پرتو هاي تحريک کننده جهت تحريک ماده ليزري و افزايش انرژي را تقويت کنيم.

در بيشتر حالات تقويت کلي توسط قرار دادن آينه هايي با درصد بازتابش بالا در دو انتهاي کاواک ليزر انجام مي شود . پرتوي نوري بيش از حدود ۱۰۰ بار بين دو اينه رفت و برگشت مي کند و به اين ترتيب طول موثر ماده افزايش مي يابد. آينه ها تشکيل يک کاواک نوري يا تشديد کننده مي دهند و به همراه ماده فعال ليزري يک نوسان کننده مي سازند . آينه ها در اصل مانند يک بازخور نوري از ماده تقويت کننده عمل مي کنند. اساسا گسيل خود به خودي يک تغيير کوچک در فرکانس عبوري از ماده ايجاد مي کند و آن را به دليل گسيل برانگيخته تقويت مي کند.

در برخورد با آينه هاي انتهايي اکثر انرژي به داخل کاواک باز مي گردد . اين نور تقويت شده مجددا با برخورد به آينه ديگر بيشتر تقويت مي شود و اين


منابع :
----------------------
aftab.ir
Sams FAQ in laser construction
Laser principle and application /J.Wilson – J.F Havaks
Laser miloni
کارگاه هواشناسی و پژوهشگاه لیزر و نانو تکنولوژی
خانه فیزیک شهرستان کاشمر
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
لیزر - لیزر های گازی-ساخت لیزر گازی co۲-تشدید کننده های نوری-اجزای سازنده لیزر-تیوپ لیزر- تلفات لیزر-آینه ها و نصب آنها در لیزر-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 7184 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

تئوري ساخت ليزر گازي (CO2 (2

در اينجا به برسي ليزر هاي گازي مي پردازيم. ▪ ليزر هاي گازي: ليزر هايي را که ماده فعال آنها گاز است ، ليزر هاي گازي مي گويند . ليزر هاي گازي معمولا حجيم هستند و و هر چه پر قدرت تر باشند ، اندازه آنها بزرگتر خواهد بو ... ادامه ...

تکنولوژي هيدرات هاي گازي (1)

● مقدمه: منشا سوختهاي گازي متفاوت است. برخي به طور طبيعي وجود دارند و برخي ديگر از تغيير شکل سوختهاي مايع و يا جامد تهيه مي شوند. سازنده ي اصلي مفيد آنها هيدروژن ٬ اکسيد کربن و متان است و گاهي هيدروکربورهاي سنگين تر م ... ادامه ...

تکنولوژي هيدرات هاي گازي (2)

● اصول ايمني در تزريق : قبل از شروع فرآيند تزريق گاز بايد از تمام مسيرها بازديد شود و از بسته بودن تمام شيرها، اطمينان حاصل کنيم. در صورتي که مسيرهاي لوله کشي طولاني و مقدار انشعاب ها زياد باشد لازم است که روي نقشه ي ... ادامه ...

روش هاي جلوگيري از يخ زدگي در توربين هاي ...

امروزه توربين هاي گازي چه در سيکل هاي ساده و چه در سيکل هاي ترکيبي نقش بسزايي در توليدانرژي الکتريکي موردنياز کشور بر عهده دارند و با در نظر گرفتن روند رو به رشد نصب واحدهاي سيکل ترکيبي در برنامه هاي جاري و آتي وزارت ني ... ادامه ...

کامپوزيت ها يا چندسازه هاي ساخت بشر

از اولين کامپوزيت ها يا همان چندسازه هاي ساخت بشر مي توان به کاه گل اشاره کرد. قايق هايي که سرخ پوست ها با قير و بامبو مي ساختند و تنورهايي که از گل، پودر شيشه و پشم بز ساخته مي شدمد و در نواحي مختلف کشورمان يافت شده است ... ادامه ...

روش هاي ساخت و کاربردها

نقاط کوانتومي ــ يا نانوکريستال ها ــ در دستهٔ نيمه رساناها جاي مي گيرند. نيمه رساناها اساس صنايع الکترونيک جديد هستند و در ابزارهايي مانند ديودهاي نوري و رايانه هاي خانگي به کار گرفته مي شوند. اهميت نيمه رساناها در اين ... ادامه ...

فن آوري نانو و کاربرد آن در ساخت تجهيزات ...

نانو تکنولوژي (Nano technology) يا به عبارتي فن آوري مادون ريز در دو دهه اخير پيشرفت هاي فراواني را در تکنولوژي تجهيزات و مواد با ابعاد بسيار کوچک به دست آورده است، و به سوي تحولي فوق العاده که تمدن بشري را تا پايان اين ... ادامه ...

نانو تيوپهاي كربني و روشهاي ساخت آنها (1 ...

● نانو تيوپهاي (نانو تيوب) كربني: يكي از اكتشافات بزرگ مربوط به Nanotechnology ، كشف Nanotube است .نانو تيوبها صفحاتي از اتمهاي كربن هستند كه درون قسمتي غلطك مانند حركت مي كنند ودر ظاهر شبيه توريهاي سيمي هستند كه بر ر ... ادامه ...

نانو تيوپهاي كربني و روشهاي ساخت آنها (2 ...

پايداري قوس الكتريكي عامل مهمي در سنتز به شمار مي آيد با اين وجود استفاده از يك منبع تغذيه ي DCميتواند تاثير خوبي در سنتز داشته باشد وآزمايشات نشان داده است هر چند اندازه ي شدت جريان نسبت به اختلاف پتانسيل بيشتر باشد شرا ... ادامه ...

آموزش ساخت نمايشگر ليزري

در اين قسمت با يک مدار ساره جهت نمايشگر ليزري(Show Laser) و همچنين در مدارمکمل آن با کنترل PWM موتور DC جهت show laser نيز آشنا مي شويد.همچنين سعي کرده ايم مداري ساده جهت کنترل دور موتور براي laser show را به شما نشان ده ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.08seconds