نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001109.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

آشنايي با ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)

در ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مانند ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM)، يک پرتو الکتروني به نمونه مي تابد. منبع الکتروني (تفنگ الکتروني) معمولاً از نوع انتشار ترمويونيکي فيلامان يا رشته تنگستني است اما استفاده از منابع گسيل ميدان براي قدرت تفکيک بالاتر، افزايش يافته است...

منبع الکتروني (تفنگ الکتروني) معمولاً از نوع انتشار ترمويونيکي فيلامان يا رشته تنگستني است اما استفاده از منابع گسيل ميدان براي قدرت تفکيک بالاتر، افزايش يافته است معمولاً الکترون ها بينKeV۱-۳۰ شتاب داده مي شوند. سپس دو يا سه عدسي متمرکزکننده پرتو الکتروني را کوچک مي کنند، تا حدي که در موقع برخورد با نمونه قطر آن حدوداً بين nm۲-۱۰ است.

● استفاده هاي عمومي

۱) تصويرگرفتن از سطوح در بزرگنمايي ۱۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ برابر با قدرت تفکيک در حد ۳ تا ۱۰۰ نانومتر (بسته به نمونه)

۲) در صورت تجهيز به آشکارساز back Scattered ميکروسکوپ ها قادر به انجام امور زير خواهند بود:

الف) مشاهده مرزدانه، در نمونه هاي حکاکي نشده

ب) مشاهده حوزه ها (domains) در مواد فرومغناطيس

ج) ارزيابي جهت کريستالوگرافي دانه ها با قطرهايي به کوچکي ۲ تا ۱۰ ميکرومتر، d) تصويرنمودن فاز دوم روي سطوح حکاکي نشده (در صورتي که متوسط عدد اتمي فاز دوم، متفاوت از زمينه باشد).

۳) با اصلاح مناسب ميکروسکوپ مي توان از آن براي کنترل کيفيت و بررسي عيوب قطعات نيمه هادي استفاده نمود.

● نمونه هايي از کاربرد

۱) بررسي نمونه هايي که براي متالوگرافي آماده شده اند، در بزرگنمايي بسيار بيشتر از ميکروسکوپ نوري

۲) بررسي مقاطع شکست و سطوحي که حکاکي عميق شده اند، که مستلزم عمق ميداني بسيار بزرگتر از حد ميکروسکوپ نوري است.

۳) ارزيابي جهت کريستالوگرافي اجرايي نظير دانه ها، فازهاي رسوبي و دندريت ها بر روي سطوح آماده شده براي کريستالوگرافي

۴) شناسايي مشخصات شيميايي اجزايي به کوچکي چندميکرون روي سطح نمونه ها، براي مثال، آخال ها، فازهاي رسوبي و پليسه هاي سايش

۵) ارزيابي گراديان ترکيب شيميايي روي سطح نمونه ها در فاصله اي به کوچکي µm ۱

۶) بررسي قطعات نيمه هادي براي آناليز شکست، کنترل عملکرد و تأييد طراحي

● نمونه ها

▪ اندازه: محدوديت اندازه توسط طراحي ميکروسکوپ هاي الکتروني روبشي موجود تعيين مي شود. معمولاً نمونه هايي به بزرگي ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتر را مي توان در ميکروسکوپ قرار داد ولي نمونه هاي ۴ تا ۸ سانتيمتر را مي توان بدون جابجاکردن نمونه بررسي کرد.

▪ آماده سازي: مواد غيرهادي معمولاً با لايه نازکي از کربن، طلا يا آلياژ طلا پوشش داده مي شوند. بايد بين نمونه و پايه اتصال الکتريکي برقرار شود و نمونه هايي ريز نظير پودرها بايد روي يک فيلم هادي نظير رنگ آلومينيوم پخش شده و کاملاً خشک شوند. نمونه ها بايد عاري از مايعاتي با فشار بخار بالا نظير آب، محلول هاي پاک کننده آلي و فيلم هاي روغني باقي مانده باشند.

● آناليز شيميايي در ميکروسکوپ الکتروني

هر گاه الکترون هايي با انرژي بالا به يک نمونه جامد برخورد کنند، موجب توليد اشعه X مشخصه اتم هاي موجود در نمونه مي شوند.

به هنگام بحث در مورد تشکيل تصوير درSEM و TEM اين پرتوهاي x تا حد زيادي ناديده گرفته مي شود. اگر چه، با اين کار از حجم عظيمي از اطلاعات صرف نظر مي شود با اين حال دانشمندان در دهه ۱۹۵۰ متوجه اين نکته شدند و از آن زمان ميکروسکوپ هاي الکتروني به طور فزاينده اي براي ميکروآناليز(microanalysis) استفاده مي شوند. عبارت ميکروآناليز به اين معني است که آناليز مي تواند بر روي مقدار بسيار کوچکي از نمونه، يا در بيشتر موارد بر روي قسمت بسيار کوچکي از يک نمونه بزرگتر، صورت گيرد. از آنجا که با روش هاي معمولي شيميايي و طيف نگاري نمي توان اين کار را انجام داد، ميکروآناليز در ميکروسکوپ الکتروني به صورت ابزار مهمي براي تشخيص خصوصيات انواع مواد جامد درآمده است.

اصولاً دو چيز را مي توان از طيف پرتوx منتشر شده توسط هر نمونه تعيين نمود. اندزه گيري طول موج (يا انرژي) هر پرتو x مشخصه منتشر شده امکان تشخيص عناصر حاضر در نمونه يا انجام آناليز کيفي را ميسر مي سازد. اندازه گيري تعداد هر نوع پرتوx منتشر شده در هر ثانيه، تعيين مقدار حضور عنصر در نمونه يا انجام آناليز کمّي را امکان پذير مي سازد شرايط لازم براي نمونه و دستگاه جهت آناليز کمّي به گونه اي است که گذر از مرحله آناليز کيفي به کمّي به آساني ميسر نخواهد بود.

● محدوديت ها

۱) کيفيت تصوير سطوح تخت، نظير نمونه هايي که پوليش و حکاکي متالوگرافي شده اند، معمولاً در بزرگنمايي کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰، برابر به خوبي ميکروسکوپ نوري نيست.

۲) قدرت تفکيک حکاکي بسيار بهتر از ميکروسکوپ نوري است، ولي پايين تر از ميکروسکوپ الکتروني عبوري و ميکروسکوپ عبوري روبشي است.


منابع :
----------------------
aftab.ir
۱- E D Specht, A Goyal, D F Lee, F A List, D M Kroeger, M Paranthaman, R K Williams and D K Christen, Supercond. Sci. Technol. ۱۱ (۱۹۹۸) ۹۴۵–۹۴۹.
۲- http://mse.iastate.edu/microscopy/chamber.html
آسمان ابری
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
میکروسکوپ الکترونی روبشی- استفاده های عمومی ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی- کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی- آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی - محدودیت میکروسکوپ الکترونی روبشی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 12255 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

نسخه اي براي آشنايي با گياهان دارويي

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن براي درمان بيماري ها بهره گرفته است. اين ترکيبات اگرچه جنبه ... ادامه ...

آرايش الکتروني و جدول تناوبي

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم انهاست. به اين معنا که اگر عنصرها را به ترتيب افزايش جرم اتمي مرتب شوند ... ادامه ...

آشنايي با مباني چاه نگاري ـ نگار هاي ال ...

● واژگان ▪ مقاومت ويژه الکتريکي: ميزان مقاومت مواد در برابر جريان الکتريسيته (حرکت الکترون) در درون آن است. با بدست آوردن مقاومت ويژه مي توان برخي از اين خواص را شناسايي کرد. مقاومت ويژه الکتريکي مبناي محاسبه ميزان ... ادامه ...

آشنايي با مباني چاه نگاري ـ نگار هاي ال ...

▪ چاه نگاري هسته اي در چارچوب چاه نگاري هسته اي مي توان از اندازه گيري هاي زير نام برد: الف) نگار اندازه گيري پرتو زايي گاماي طبيعي (چاه نگاري GR (پرتوي گاما)) بعضي مواد و سازند ها داراي پرتوزايي طبيعي هستند. ... ادامه ...

انواع آشکارساز آناليز براي ميکروسکوپ الک ...

آشکارسازهاي آناليز که در ميکروسکوپ هاي الکتروني استفاده مي گردد، انواع مختلفي دارند. در اين مقاله سعي شده است به صورت اجمالي مزاياي نسبي آشکارسازهاي موجود، مورد بررسي قرار گيرد. اين آشکارسازها عبارتند از: EDAX) EDS،(WDX) ... ادامه ...

خلاصه اي از ميکروسکوپ الکتروني

يکي از تجهيزات بزرگ علمي ميکروسکوپ الکتروني است که دستگاه ساده اي از آن براي اولين بار در سال ۱۹۴۰ ميلادي ساخته شد و بوسيله آن زيست شناسان توانستند اجزاي بيشتري از يک سلول را مشاهده نمايند. بعد از جنگ جهاني ميکروسکوپ ... ادامه ...

تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن 1

نانوتكنولوژي، فناوري جديد است كه تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيق تر «نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است» . در اين نوشتار سايتnano بعد از تعريف نانوتكنولوژي و بيان كاربردهاي آن دلاي ... ادامه ...

تعريف نانوتكنولوژي و آشنايي با آن 2

● با استفاده از اين فرم هاي بسيار كوچك چه وسايلي مي توانيم ايجاد كنيم؟ Feynman در ذهن خود يك» دكتر مولكولي «تصور كرد كه صدها بار از يك سلول منحصربفرد كوچك تر است و مي تواند به بدن انسان تزريق شود و درون بد ... ادامه ...

کار با ميکروسکوپ

● تنظيم ميکروسکوپ الف ) ميکروسکوپ را طوري روي ميز قراردهيد که بازوي آن به سمت شما و صفحه آن به سمت مقابل شما باشد . ب ) صفحه گردان را بچرخانيد وعدسي ضعيفي را که کوتاه تر است و کوچکترين عدد ( بزرگنمايي ) روي آن نوشت ... ادامه ...

Free Lossless Audio Codec آشنايي با کدک ...

تعريف FLAC : FLAC در واقع بيانگر Free Lossless Audio Codec مي باشد. اين کدک فرمت و قالبي براي فايلهاي صوتي شبيه به ام پي 3 است با اين تفاوت که Lossless است به اين معني که صوت پس از فشرده شدن در FLAC هيچ گونه Loss يا از ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds