نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

مفهوم ناتواني هاي خاص يادگيري

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001223.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي مفهوم ناتواني هاي خاص يادگيري

مفهوم ناتواني هاي خاص يادگيري

● مقدمه

اگر شغل شما معلمي باشد، بدون شک گه گاه دانش آموزاني در کلاس شما بوده اند که با وجود اين که تدريس شما براي همه ي کلاس يکسان بوده است، در يک يا چند درس از ديگر شاگردان کلاس عقب افتاده اند. آيا اين شاگردان عقب مانده ي ذهني هستند؟

غالبا اولين تصور در ذهن معلمين همين کلمه ي عقب ماندگي ذهني است. اما با کمک صاحب نظران تفاوت هايي بين عقب ماندگي ذهني و عقب افتادگان درسي مشاهده نشده است که به پيدايش گروه ديگري از دانش آموزان انجاميد به نام "اختلالات يادگيري."

● اختلال يادگيري چيست؟

اصطلاح اختلال يادگيري از نياز به تشخيص و خدمت به دانش آموزاني برخاسته است که به طور مداوم در کارهاي درسي خود با شکست مواجه مي شوند و در عين حال درچهارچوب سني کودکان استثنايي نمي گنجند. ظاهري طبيعي دارند، رشد جسمي و قد و وزنشان حاکي از بهنجار بودن آنان است. هوش انها کمابيش عادي است، به خوبي صحبت مي کنند، مانند ساير کودکان بازي و مثل همسالان خود با سايرين ارتباط بر قرار مي کنند. درخانه نيز ياري هاي لازم را دارند و کارهايي را که والدين به آنان واگذار مي کنند به خوبي انجام مي دهند. ليکن توانايي لازم براي به جريان اندازي اطلاعات براي بيان کردن و به ويژه نوشتن را ندارند. پس با توجه به مشخصات کلي اين دانش آموزان، مي توان آن ها را در گروه جديدي به نام دانش آموزان اختلال يادگيري قرار داد و گفت اين دانش آموزان در يک يا چند فرايند رواني که به درک کردن با استفاده از زبان شفاهي يا کتبي مربوط مي شود، اختلال دارند که اين اختلال مي تواند به شکل عدم توانايي کامل در گوش کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجي کردن يا انجام محاسبات رياضي ظاهر شود. اين اصطلاح شرايطي چون معلوليت هاي ادراکي، آسيب ديدگي هاي مغزي، نقص جزئي درکار مغز، نارس خواني و را در بر مي گيرد. اين تعريف آن دسته از دانش آموزان را که به دليل معلوليت هاي ديداري، شنيداري يا حرکتي، همچنين عقب ماندگي ذهني يا محروميت هاي محيطي، فرهنگي يا اقتصادي به مشکلات يادگيري دچار شده اند، شامل نمي شود.

بايد ياد آور شد که ناتواني هاي يادگيري با اصطلاح هايي چون خواندن جبراني يا دير آموزي مترادف نيست. اين تعريف به طور اخص از کودکان و نوجواناني ياد مي کند که به شدت دچار ناتواني هاي يادگيري بخصوصي هستند. دانش آموزان مبتلا به اين مشکل نيازمند آموزش ويژه اي هستند که بنا بر نظر امز بايد با تمرينهاي مخصوص، غير معمول و با کيفيتي غير عادي سر و کار داشته باشند اين امر جدا از شيوه هاي آموزشي و منظمي است که اکثر کودکان از آن استفاده مي کنند. وظيفه ي متخصصين در اين زمينه اين است که عهده دار جبران ناتواني يادگيري به خصوص کودک به صورت آموزش انفرادي ياگروههاي کوچک باشند.

● عوامل مؤثر در بروز ناتواني هاي يادگيري (سبب شناسي)

۱) عوامل آموزشي :

الف) تدريس ناکافي و ناصحيح

ب) محدود بودن محتواي برنامه ي درسي

ج) استفاده نادرست از روش ها، مواد و برنامه ي درسي

د) بي توجهي به مهارت هاي پيش نياز جهت يادگيري

۲) عوامل محيطي:

الف) تغذيه، بهداشت، سلامتي

ب) تحريک حسي

ج) تحريک زباني "امکان دارد اختلال هاي زبان ريشه بسياري از ناتواني هاي يادگيري در خواندن، حساب و زبان نوشتاري باشد.

د) رشد اجتماعي و عاطفي

۳) عوامل رواني:

الف) ادراک و تشخيص ضعيف ديداري و شنيداري

ب) توانايي کم در تعميم و سازمان دهي

ج) ناتواني در بيان مفاهيم

د) کمبود مهارت هاي کلامي و حرکتي

و) حافظه ي کوتاه مدت ضعيف و ضعف در تکميل

علت اين عوامل ذکر شده در کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري نقايص زيربناي جزئي مغز يا مشکلات عصبي است.

۴) عوامل فيزيولوژيکي

۵) عوامل ژنتيکي

۶) عوامل بيوشيمي

۷) عوامل پيش هنگام و بعد از تولد

۸) تاخير رشد

۹) نقص جزئي در کار مغز

● انواع ناتواني هاي يادگيري

تشابه اوليه ي کودکان مبتلا به ناتواني يادگيري، عدم قدرت آن ها در يادگيري است. اختلاف ميان اين کودکان تنها زماني خود را نشان مي دهد که انواع ناتواني هايي که به آن مبتلا يند طبقه بندي مي شود.

ويژگي هاي کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري بسيار منتوع است. بسياري از اين کودکان تنها در يک زمينه ي بخصوص دچار مشکلند. (مثلا حساب) در حالي که کودکان ديگر با مشکلاتي روبرويند که به چند موضوع درسي مرتبط است.

● علائم کودکان ناتوان در خواندن:

۱) حذف حروف يا کلمات ،مانند :خواندن لاک به جاي پلاک

۲) اشتباه خواندن حروف به جاي يکديگر (حروف شبيهبه يک ديگر )

۳) وارونه خواني

۴) درک نکردن معني کلمه يا مطلب خوانده شده

۵) جابه جايي حروف يا کلمات در مطلب خوانده شده

۶) کندخواني و شمرده شمرده خواني

۷) ناتواني در بخش و صدا کشي

۸) اختلال يا ناتواني در تشخيص حروف ويژگي هاي کودک ناتوان در نوشتن:

۱) شامل اشکالات ترسيمي (اشکال در نوشتن با دست)

- دانش آموز کلمات را بيش از حد کمرنگ مي کند يا بيش از اندازه به مداد فشار مي آورد.

- کلمات را يا خيلي نزديک به هم يا خيلي با فاصله مي نويسد

-کلمات را بيش از حد کوچک يا بزرگ مي نويسد

- کلمات را بر عکس مي نويسد.

۲) مشکلات مربوط به املاء

- در تشخيص صداهاي يکسان و مشابه در نوشتن کلمه مشکل دارد مانند: (س، ص، ت، ط، ذ، ز، ض، ظ)

- حذف کلمه يا حرف در املاء

- اشکال به خاطر آوري در توالي حروف مثل سفره که سرفه مي نويسد.

- نمي تواند کلمات را به طور منظم بنويسد.

- نمي تواند جملات را به طور منظم بسازد يا جملات را از هم جدا کند.

- شکل نوشتاري حروف را نمي تواند به ياد آورد و بنويسد.

- املا را بسيار کند و آهسته مي نويسد.

- از نوشتن املا امتناع مي کند.

۳) اشکال در انشا

- اشکال در بکار بردن قواعد دستوري

- بي نظمي در به ترتيب قرار دادن کلمات

- عدم هماهنگي ميان فعل و ضمير مورد استفاده

- افزودن پسوند هاي نادرست به کلمه

- عدم رعايت نقطه گذاري

- بي ساماني شديد متن نوشته شده

- ناتواني در به تحرير در آوردن انديشه ها

۴) علائم دانش آموزان ناتوان در رياضي

- نا تواني در درک مفهوم تناظر يک به يک اعداد

- نا تواني درشمارش اعداد

- نا تواني در درک مفاهيم حجم هندسي مثل بزرگ، کوچک، بلند و کوتاه و مفاهيم انتزاعي مثل بيشتر و کمتر

- نا تواني در مرتب کردن اجسام بر حسب اندازه ها و عدم پيوند ميان نماد عددي و نماد حرفي

- نا تواني در تشخيص و درک تفاوت ميان اعداد (۸ و ۷) و نا تواني در نسخه نويسي از اعداد واشکال

- نا تواني در درک ارزش مکاني هر رقم، نا تواني در انجام عمليات محاسباتي (جمع و تفريق، ضرب و تقسيم و...)

- نا تواني در درک هفته، ماه، سال، قرن، گفتن زمان، ارزش سکه و حل مساله

● سخن آخر

نقش معلمان کلاس عادي

بي ترديد تأکيد بر جاي دادن دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري در کلاس عادي و جريان اصلي آموزش و پرورش نقش بااهميت معلمان عادي در رابطه است. افزون بر آن معلمان کلاس هاي عادي طرف مشورت قرار مي گيرند تا در کارشناسي و ارزيابي کودکان که امکان دارد به صورت بالقوه در يادگيري نا توان باشند به متخصصان کمک کنند. معلم کلاس عادي بايد ويژگي هاي معمولي کودکان مبتلا به ناتواني هايي يادگيري را بداند، بتواند عوامل آشکار مؤثر در کندي پيشرفت تحصيلي کودک را از بين ببرد يا در رفع آن هابکوشد. نکات ضعف و قدرت دانش آموزان را در مهارت هاي به خصوص گزارش کند و شيوه هاي کنوني آموزشي چون (نوع برنامه خواندن) را شرح دهد.


منابع :
----------------------
-ناتوانی های یادگیری (مفاهیم و نظریات) جیمز والاس و لارسن
- آموزش دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری و رفتاری
- اختلالات یادگیری (مسائل نظری
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
ناتوانی های یادگیری- مفهوم ناتوانی های خاص یادگیری- اختلال یادگیری- عوامل مؤثر در بروز ناتوانی های یادگیری- انواع ناتوانی های یادگیری- علائم کودکان ناتوان در خواندن-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 10822 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

لباس هاي خاص و مشکلات پيش روي توليدکنندگ ...

هدف از طراحي لباس تنها خلق زيبايي نيست، بلکه پوشاندن مشکل هاي فيزيک يا اندام نيز بخشي از آن است... به همين دليل افرادي که اندازه بدن آنها خارج از حد متعارف و لباس آنها به ناچار بدنما خواهد بود، مشکل بيشتري دارند و برا ... ادامه ...

حقيقت خاص حقيقت واحد

پلوراليسم واژه گسترده يي است و مي تواند به بسياري از دكترين هايي كه مدعي وجود چيزهاي متعدد و يا انواع متعددي از چيزها هستند اطلاق شود. در هر دو اين حالت ها، پلوراليسم در مقابل مونيسم قرار مي گيرد. پلوراليسم در قرن ب ... ادامه ...

مدل مفهوم گرا ( concept oriented ) در شب ...

مدل داده concept oriented يک مدل داده بر پايه تئوري شبکه است.منبع ديگر الهام در ايجاد کردن اين مدل، تحليل مفهوم رسمي( FCA )است. يکي از اهداف اصلي و اصولي شيوه concept oriented، اين است که داراي مدل سلسله مراتبي و چند بعد ... ادامه ...

روزهاي خاص ؛ ظرفيت ناشناخته گردشگري ايرا ...

شمار تبادل گردشگر در فاصله ماه هاي ژانويه تا اوت ۲۰۱۰ (شش ماه) در جهان ۶۸۲ ميليون نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ ميليون نفر بيشتر است و اين مسئله در شرايط بحران اقتصادي رخ داده. آسيا با رشد ۱۴ درصدي و خاورميانه با ... ادامه ...

با مباني و مفهوم ويروس کامپيوتري کرم راي ...

● ويروس ها (Viruses): ويروس ها يک برنامه يا کد(اسکريپت) بسيار کوچکي است که بر روي برنامه هاي بزرگتر سوار مي شوند. يعني در بين کد هاي اصلي يا فايل هاي اصلي بک برنامه ديگر که معمولا پر کاربرد مي باشد قرار ميگيرند و به م ... ادامه ...

نقد مفهوم نماي شهري در معماري

نويسنده : علي کاظمي-کارشناس ارشد معماري مقدمه شهر در گذر زمان همواره از پارامترهاي مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... تأثير پذيرفته و در نسبت با آنها کليت خويش را شکل بخشيده و انسجام بخشيده است.به اعتقاد ص ... ادامه ...

مدل مفهوم گرا (‏concept-oriented&rlm ...

مدل داده ‏concept-oriented‏ يک مدل داده بر پايه تئوري شبکه ‏است.منبع ديگر الهام در ايجاد کردن اين مدل، تحليل مفهوم رسمي( ‏FCA‏)است. يکي از اهداف اصلي و اصولي شيوه ‏concept-oriented، اين ‏است ک ... ادامه ...

کدام بيماري ها ناتواني جنسي مي آورند؟

اختلال در نعوظ عمدتاً بيماري عروقي است، ازاين روي هر مرضي که سبب اختلال در عروق بدن شود، مي تواند منجر به اختلال نعوظ شديد در مردان شود.... درادامه براي آگاهي خوانندگان محترم هفته نامه «سلامت»، مهم تر ... ادامه ...

اختلال يادگيري يا عقب ماندگي ذهني ؟!

امروزه مسأله ناتواني هاي خاص يادگيري و يا مشکلات کودکان و نوجوانان در يادگيري بعضي از موضوعات آموزشي ، به طور چشم گيري توسعه پيدا کرده و توجه متخصصان و متوليان مسائل آموزشي کودکان ، بيش از پيش به آنها معطوف شده ا ... ادامه ...

مدل مفهوم گرا (‏concept-oriented&rlm ...

مدل داده ‏concept-oriented‏ يک مدل داده بر پايه تئوري شبکه ‏است.منبع ديگر الهام در ايجاد کردن اين مدل، تحليل مفهوم رسمي( ‏FCA‏)است. يکي از اهداف اصلي و اصولي شيوه ‏concept-oriented، اين ‏است ک ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.11seconds