نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

مواد راديو اکتيو

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001225.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي مواد راديو اکتيو

مواد راديو اکتيو

● کشف مواد راديواکتيو طبيعي:

در اواخر قرن ۱۹ هانري بکرل دانشمند فيزيکدان فرانسوي مشاهده کرد که ترکيبات اورانيوم از خود اشعه اي صادر مي کنند که قادر است مانند اشعه خورشيد صفحات عکاسي را متاثر سازند و رد پاي خود را بر روي فيلم عکاسي بگذارند اما بر خلاف نور خورشيد اين اشعه حتي از کاغذ سياه عبور کرده و بر صفحه اثر مي گذارد .

● سير تحولي ورشد :

بعدها تعداد زيادي از دانشمندان کار بکرل را دنبال کردند ماري کوري و شوهرش پيري کوري ثمر بخش ترين آزمايشات را در اين زمينه انجام دادند اين دو دانشمند از اول نشان دادند که اوانيوم و توريوم قادر به صدور اشعه اي هستند که بکرل براي اولين بار کشف نمود .

● دستگاه پيرکوري :

اين اشعه در حين عبور از هوا آنرا يونيزه مي کند و آنرا هادي الکتريسته مي نمايد پيرکوري براي کشف اين اشعه از خاصيت اخير استفاده نمود و دستگاه مخصوصي را ساخت دستگاه پيرکوري از دو صفحه فلزي موازي هم تشکيل يافته است که يکي از صفحات به قطب مثبت يک پيل الکتريکي و ديگري به قطب منفي همان پيل وصل شده است اگر جسمي که اشعه را ساتع مي کند روي صفحه اول قرارگيرد هواي اطراف آن هادي الکتريسته شده و مدار مسدود مي شود و عقربه گالوانومتر بيشتر منحرف مي گردد.

هر چه اين جسم فعالتر باشد يونيزاسيون هوا بيشتر صورت گرفته و عقربه گالوانومتر بيشتر منحرف مي شود ماري کوري ثابت کرد که شدت تشعشع با مقدار اورانيوم موجود در جسم متناسب است بعدها متوجه شدند که فعاليت تشعشعي پيچ بلند که فقط محتوي مقدار ناچيزي اورانيوم است به مراتب بيشتر از اورانيوم خالص است بنابر اين پي بردند که در اين سنگ بايد ماده اي فعالتر از اورانيوم نيز وجود داشته باشد.

● پارامترهاي مهم دخيل در ميزان تشعشع مواد راديو اکتيو :

ماري و پير کوري به تحقيق درباره سنگ پيچ بلند پرداختند که فعالتر از اورانيوم خالص بود که پس از دو سال کار مداوم توانستند در سنگ معدني اورانيوم دو نوع اتم جديديعني راديوم (Radium) و پلونيوم (Polonium) را کشف کنند عنصر اولي را بعلت تشعشعش راديوم ، و خود اين اشعه را راديواکتيو نام نهادند عنصر دومي به افتخار ميهن اصلي ماري کوري لهستان پلونيوم ناميده شد .

نکته مهم و قابل توجه اينست که درجه حرارت و فشار و عوامل شيميايي هيچگونه تاثيري روي ميزان صدور اشعه راديو اکتيو توسط اجسام ندارند و اين پارامتر ها روشن مي سازد که خاصيت راديو اکتيو فقط مربوط به تغييرات هسته درون اتم مي باشد تشعشع صادره از يک قطعه راديوم در کليه جهات به خط مستقيم صورت مي گيرد سرب جاذب (حاجب) خوبي براي اين پرتوهامي باشد از اين رو هر گاه در ته يک محفظه سربي که سوراخي در بالاي آن تعبيه شده باشد يک قطعه راديوم گذاشته شود اشعه گذرنده از سوراخ بر روي صفحه حساس عکاسي که در کاغذ سياه پيچيده شده و مقابل سوراخ قراردارد ، به اندازه لکه کوچکي اثر مي گذارد اشعه صادره در ساير جهات توسط سرب متوقف خواهد شد .

● تقسيم بندي پرتوهاي تشعشعي :

با کمک صفحه عکاسي به سادگي مي توان مشاهده کرد که اين اشعه پس از عبور از بين دو صفحه فلزي که داراي بار الکتريکي زيادي هستند يا از بين دو قطب يک آهنربا ي قوي به سه شاخه تقسيم مي شوند و در روي صفحه عکاسي به جاي يک لکه سه لکه ديده خواهد شد يکي دروسط ديگري خيلي نزديک به آن و سومي در طرف ديگر قرارداد اين سه نوع اشعه را آلفا ، بتا و گاما ناميده اند .

اشعه اي که کمي به طرف صفحه منفي منحرف شده داراي بار مثبت است و به نام ذره آلفا نام گذاري شده است .

اشعه اي که کاملاً به سمت صفحه مثبت منحرف شده داراي بار منفي است و به نام ذره بتا نام گذاري شده است .

اشعه وسطي که بدون انحراف عبور کرده است از نظر الکتريکي خنثي است و به نام اشعه گاما نام گذاري شده است .

● کشف مواد راديو اکتيو مصنوعي :

کيمياگران قرون وسطي براي تبديل فلزات معمولي به طلا کوشش فراواني کردند اما تلاش همه آنها بي نتيجه ماند در سال ۱۹۱۹ رادرفورد به اين فکر افتاد که از انرژي تشعشعي اجسام راديو اکتيو ( انرژي هسته اي ) مثلا ذره آلفا براي خورد کردن (شکستن) هسته اتم و تشکيل هسته جديد استفاده کند چون اين ذرات سرعت زيادي دارند ومي توانند به عنوان گلوله هاي توپخانه کوچکي بمنظور خرد کردن هسته اتم و تشکيل هسته جديد به کارروند.

● اولين کشف ;تبديل ازت به اکسيژن:

رادرفورد يک منبع تشعشعي راديو اکتيو را در يک لوله پر از گاز ازت قرار داده و ملاحظه نمود که ذرات آلفا که بر اتم هاي ازت برخورد مي کنند در هسته آنها وارد شده و آنها را به دو پاره تقسيم مي نمايند (يک هسته اتم اکسيژن سنگين ۱۷ و يک هسته اتم هيدروژن يعني پروتون) بدين ترتيب براي اولين مرتبه تغيير و تبديل مصنوعي عناصر به حقيقت پيوست بعدها موفق شدند هسته اتم هاي عناصر ساده ديگر را نيز بشکنند.

● کشف پوزيترون :

ايران ژوليوکوري (Irene Joliot Curie) و شوهرش فردريک ژوليوکوري (Frederic Joliot Curie) در سال ۱۹۳۴ هنگام مطالعه بمباران عناصر ساده مختلف بوسيله ذره آلفا به کشف بزرگي نائل شدند آنها مشاهده نمودند وقتيکه آلومينيوم با ذرات آلفا بمباران مي شود ذرات پوزيترون گسيل مي کند جرم اين ذرات مساوي جرم الکترون بوده و داراي بار مثبت هستند و مقدار اين بار از لحاظ قدر مطلق مساوي با بار الکترون مي باشد.

صدور پوزيترون بلافاصله پس از بمباران شروع مي شود اما کم کم ضعيف شده و بالاخره کاملا قطع مي گردد بدين ترتيب اين زن و شوهر پي بردند که فعل و انفعالات ذرات آلفا با هسته آلومينيوم سبب توليد يک عنصر راديو اکتيو مصنوعي شده است که نيم عمر اين عنصر راديو اکتيو ۳.۲۵ دقيقه است.

● واکنش هاي هسته اي مصنوعي :

فسفر حاصل از واکنش آلومينيوم ۲۷ با هليوم ۴ يک پوزيترون ساتع مي کند و تجزيه مي گردد و به هسته پايدار سيليبوم تبديل مي شود ، اين پديده را راديو اکتيويته مصنوعي و اجسام نا پايداري که بدين ترتيب بدست مي آيد را عناصر راديو اکتيو مصنوعي ناميده اند.


منابع :
----------------------
سایت ابوالوفا
aftab.ir

----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
رادیو اکتیو-مواد رادیو اکتیو-کشف مواد رادیواکتیو طبیعی-دستگاه پیرکوری-تشعشع مواد رادیو اکتیو-کشف مواد رادیو اکتیو مصنوعی-کشف پوزیترون-تبدیل ازت به اکسیژن-واکنش های هسته ای مصنوعی
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 6688 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

تعويض قطعات و مواد فرسوده و معيوب

در هر حال نگهداري و تعميرات (نت) نمي تواند باعث افزايش طول عمر طراحي شده شود ، ولي نگهداري و تعميرات مي تواند عملكرد تجهيزات را براي كارخانه شما حفظ نمايد . جهت حفظ اين عملكرد عملياتي همانند بازسازي و تعميرات اساسي تجهيز ... ادامه ...

تميز کردن چهره زمين از مواد راديواکتيو

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردر ... ادامه ...

تميز کردن چهره زمين از مواد راديواکتيو

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تميز و سازگار با محيط زيستي را براي نيروگاه هاي اتمي، زيردر ... ادامه ...

طبقه بندي مواد شيميايي

مواد شيميايي بطور عمده به دو گروه بزرگ مواد معدني و مواد آلي تقسيم بندي مي شوند. هر يک از اين دو گروه ، در دو مبحث شيمي آلي و شيمي معدني بررسي مي شوند. در اين مطالعه ، خواص فيزيکي و شيميايي مواد آلي و معدني ، من ... ادامه ...

آب بندي اجزاي کمپرسور و توربين با استفاد ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک و ثابت باعث بهبود عملکرد توربو ماشين و عمر قطعات مي شود. يکي از مواد م ... ادامه ...

مشخصه يابي مواد نانو

● ميکروسکوپ هاي الکتروني(TEM و SEM) ۱) ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) ۱-۱) مقدمه ميکروسکوپ الکتروني عبوري از جمله ميکروسکوپ هاي الکتروني است که در آن از پرتو الکتروني متمرکز شده براي به دست آوردن تصاوير استفاد ... ادامه ...

شيمي و مواد مخدر (از ترياک تا کراک)

● انواع مواد ▪ ترياک و مشتقات آن و نيز داروهاي مخدر صناعي مانند پتي دين و بعضي چسبهاي صنعتي. ▪ مواد محرک مانند کوکائين که محرک قشر مغز مي باشد و آمفتامين. ▪ مواد توهم زا که فعاليت رواني را مختل و ايجاد توهم مي ک ... ادامه ...

شناسايي مواد الي ( تست هاي شناسايي )

● شناسايي کربن و هيدروژن طبيعت ارگانيک مواد به وسيله حرارت دادن آنها بر روي چيني، پلاتين و يا هر فلز بي اثر ديگري ثابت مي ماند. ماده آلي با شعله کم و بيش دود کننده سوخته و ذغال ميشود و پس مانده سياه رنگي بر جاي ميگذار ... ادامه ...

پلاسما، حالت ۹۹ درصد مواد طبيعت

کلمه پلاسما از يک لغت يوناني آمده است که هر چيز به قالب ريخته شده يا ساخته شده را مي گويند. مي دانيم براي ماده سه حالت در نظر گرفته مي شود؛ مايع ، جامد و گاز، اما در مباحث علمي معمولاً يک حالت چهارم نيز معرفي و براي م ... ادامه ...

کروماتوگرافي، روشي براي شناسايي مواد

کروماتوگرافي راهي است براي تشخيص اجزا در ابعاد نانومتري، با دقتي در حد و اندازة مولکولي و مدتها پيش از شکلگيري فناوري نانو، براي شناسايي مواد به کار ميرفت. اگر چند مولکول با هم داشته باشيم، کروماتوگرافي تشخيص ميدهد غ ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.03seconds