نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

ماشينهاي سنکرون (2)

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001327.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي ماشينهاي سنکرون (2)

ماشينهاي سنکرون (2)

▪ موتور آسنکرون با روتور قفسه اي (Squirrel Cage Rotor)

▪ روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)

از يک عده ميله مسي يا آلومينيومي که در شيارهاي محيطي استوانه آهني کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از ميله هاي گرد تشکيل شده است و در نوع دوم از ميله هاي مستطيلي و يا به شکل دو دايره که به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشکيل ميشود .

روتور هاي قفسه اي يک طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به کار ندارند .

روتور هاي قفسه اي دو طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به کار دارند .

آيا مي دانيد چرا شيارها در روي روتور مورب مي باشد ؟ با مورب کردن شيارها ، لرزش و صداهاي موتور جلوگيري مي کند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازي جلوگيري مي کند .

▪ مزاياي موتور آسنکرون با روتور قفسه اي :

۱) راه اندازي موتور آسنکرون با روتور قفسه اي بر خلاف موتور سنکرون خيلي ساده ميباشد يعني نه به موتور فرعي و نه به جريان دائم که در موتورهاي سنکرون مورد احتياج بود ، احتياج دارد.

۲) ساختمان اين موتور ساده است .

۳) امکان افزايش بار در آنها زياد است .

۴) سرعت آن در بارهاي مختلف تقريباً ثابت است .

۵) ضريب قدرت بهتري نسبت به موتور آسنکرون با روتور سيم پيچي شده دارد .

▪ معايب موتور آسنکرون با روتور قفسه اي :

۱) در موقع شروع به کار جريان زيادي از شبکه ميگيرد .

۲) گشتاور شروع به کار آن کم مي باشد .

۳) در موقعيکه بار آن به حد کافي نيست ضريب قدرتش کم است .

۴) در مقابل تغيير فشار الکتريکي حساسيت دارد .

۵) تنظيم تعداد دور آنها مشکل مي باشد .

موارد استفاده و کاربرد موتورهاي آسنکرون :

۱) موتور آسنکرون با روتور سنجابي که روتور آن داراي يک قفسه هادي است : براي قدرتهاي کم و غالباً به صورت تک فاز ساخته مي شوند . موارد کاربرد آن موتورهاي کولر و لباسشوئي و و يخچال و غيره مي باشد .

۲) موتور آسنکرون با روتور سنجابي که روتور آن داراي دو قفسه هادي است : داراي گشتاور شروع به کار خوب و جريان راه اندازي آنها نيز نسبتاً کم است بنابراين ميتوان از اين موتور در جاهايي که قدرت زياد احتياج است استفاده شود .

● روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)

از يک عده ميله مسي يا آلومينيومي که در شيارهاي محيطي استوانه آهني کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از ميله هاي گرد تشکيل شده است و در نوع دوم از ميله هاي مستطيلي و يا به شکل دو دايره که به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشکيل ميشود .

روتور هاي قفسه اي يک طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به کار ندارند .

روتور هاي قفسه اي دو طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به کار دارند .

آيا مي دانيد چرا شيارها در روي روتور مورب مي باشد ؟ با مورب کردن شيارها ، لرزش و صداهاي موتور جلوگيري مي کند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازي جلوگيري مي کند .

▪ مزاياي موتور آسنکرون با روتور قفسه اي :

۱) راه اندازي موتور آسنکرون با روتور قفسه اي بر خلاف موتور سنکرون خيلي ساده ميباشد يعني نه به موتور فرعي و نه به جريان دائم که در موتورهاي سنکرون مورد احتياج بود ، احتياج دارد.

۲) ساختمان اين موتور ساده است .

۳) امکان افزايش بار در آنها زياد است .

۴) سرعت آن در بارهاي مختلف تقريباً ثابت است .

۵) ضريب قدرت بهتري نسبت به موتور آسنکرون با روتور سيم پيچي شده دارد .

▪ معايب موتور آسنکرون با روتور قفسه اي :

۱) در موقع شروع به کار جريان زيادي از شبکه ميگيرد .

۲) گشتاور شروع به کار آن کم مي باشد .

۳) در موقعيکه بار آن به حد کافي نيست ضريب قدرتش کم است .

۴) در مقابل تغيير فشار الکتريکي حساسيت دارد .

۵) تنظيم تعداد دور آنها مشکل مي باشد .

موارد استفاده و کاربرد موتورهاي آسنکرون :

۱) موتور آسنکرون با روتور سنجابي که روتور آن داراي يک قفسه هادي است : براي قدرتهاي کم و غالباً به صورت تک فاز ساخته مي شوند . موارد کاربرد آن موتورهاي کولر و لباسشوئي و و يخچال و غيره مي باشد .

۲) موتور آسنکرون با روتور سنجابي که روتور آن داراي دو قفسه هادي است : داراي گشتاور شروع به کار خوب و جريان راه اندازي آنها نيز نسبتاً کم است بنابراين ميتوان از اين موتور در جاهايي که قدرت زياد احتياج است استفاده شود .

● موتورهاي جريان متناوبAC

۱) موتورهاي سنکرون

۲) موتورهاي آسنکرون

موتورهاي آسنکرون به علت نداشتن کلکتور و سادگي ساختمان آن بيشتر از موتور سنکرون متداول است.

▪ مزاياي موتور سنکرون:

۱) اين موتور داراي ضريب قدرت مناسب و قابل تنظيم است.

۲) بازده عالي دارد.

۳) در مقابل نوسان ولتاژ حساسيت ندارد.

۴) امکان بکار بردن آن به طور مستقيم با ولتاژ زياد وجود دارد.

۵) با تحريک مناسب هيچگونه قدرت راکتيو مصرف نميکند و فقط قدرت اکتيو مناسب مي گيرد.

۶) از اين موتور ميتوان به عنوان مولد قدرت راکتيو براي بالا بردن ضريب قدرت خط استفاده کرد.


▪ معايب موتور سنکرون:

۱) يک وسيله راه اندازي اوليه که موتور کمکي و غيره مي باشد احتياج دارد.

۲) علاوه بر جريان متناوب براي سيم پيچ استاتور ، جريان دائم براي قطبهاي آن هم مورد احتياج است در نتيجه قيمت ماشين را نسبت به مشابه خود بالا ميبرد.

۳) سرعت آن ثابت است در نتيجه قابل تنظيم نيست.

۴) نداشتن تحمل اضافه بار ( در صورتيکه خيلي زيادتر از حد مجاز به آن بار دهند ميايستد و دوباره بايستي آنرا راه اندازي کرد.)

▪ کاربرد موتور سنکرون:

به خاطر راه اندازي مشکل موتور سنکرون ، مورد استفاده آن محدود است.

به خاطر سرعت ثابت آن، در موارديکه دور ثابت نياز باشد، استفاده مي شود. در وسايل دقيق مانند ساعتهاي الکتريکي و گرام و ....

کاربرد مهم موتور سنکرون ، براي اصلاح Cos&#۹۶۶; است. بار روي آن قرار نداده يعني موتور بدون بار کار ميکند در اين حالت موتور سنکرون را خازن سنکرون گويند.

۱) موتور آسنکرون با روتور قفسه اي (Sq

۲) موتور آسنکرون با روتور قفسه اي (Squirrel Cage Rotor)

● روتور قفسه سنجابي (Squirrel Cage Rotor)

از يک عده ميله مسي يا آلومينيومي که در شيارهاي محيطي استوانه آهني کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از ميله هاي گرد تشکيل شده است و در نوع دوم از ميله هاي مستطيلي و يا به شکل دو دايره که به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشکيل ميشود .

روتور هاي قفسه اي يک طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به کار ندارند .

روتور هاي قفسه اي دو طبقه ، گشتاور خوبي در شروع به کار دارند .

آيا مي دانيد چرا شيارها در روي روتور مورب مي باشد ؟ با مورب کردن شيارها ، لرزش و صداهاي موتور جلوگيري مي کند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازي جلوگيري مي کند .

▪ مزاياي موتور آسنکرون با روتور قفسه اي

راه اندازي موتور آسنکرون با روتور قفسه اي بر خلاف موتور سنکرون خيلي ميباشد يعني نه به موتور فرعي و نه به جريان دائم که در موتورهاي سنکرون مورد احتياج بود ، احتياج دارد. ۱

ساختمان اين موتور ساده است . ۲

سرعت آن در بارهاي مختلف تقريباً ثابت است .۳

ضريب قدرت بهتري نسبت به موتور آسنکرون با روتور سيم پيچي ۴ شده دارد .

ساده

▪ معايب موتور آسنکرون با روتور قفسه اي :

۱) در موقع شروع به کار جريان زيادي از شبکه ميگيرد .

۲) گشتاور شروع به کار آن کم ميباشد .

۳) در موقعيکه بار آن به حد کافي نيست ضريب قدرتش کم است .

۴) در مقابل تغيير فشار الکتريکي حساسيت دارد .

۵) تنظيم تعداد دور آنها مشکل مي باشد .

▪ موارد استفاده و کاربرد موتورهاي آسنکرون :

۱) موتور آسنکرون با روتور سنجابي که روتور آن داراي يک قفسه هادي است : براي قدرتهاي کم و غالباً به صورت تک فاز ساخته مي شوند . موارد کاربرد آن موتورهاي کولر و لباسشوئي و و يخچال و غيره مي باشد .

۲) موتور آسنکرون با روتور سنجابي که روتور آن داراي دو قفسه هادي است : داراي گشتاور شروع به کار خوب و جريان راه اندازي آنها نيز نسبتاً کم است بنابراين ميتوان از اين موتور در جاهايي که قدرت زياد احتياج است استفاده شود .

ماشينهاي سنکرون به دو دسته تقسيم مي شود:

الف) ژنراتور سنکرون يا آلتروناتور

ب) موتور سنکرون

البته نوعي ماشين سنکرون به نام «کمپانستور» (compensator ) يا اصلاح کننده ضريب توان نيز در صنايع موجود است. اين ماشينها نيز از دو قسمت تشکيل شده است که قسمت متحرک اين ماشينها را «روتور» و قسمت ساکن آنها را «استاتور» مي گويند. رتور ماشينهاي سنکرون از لحاظ ساختمان دو دسته است. ماشينهاي سنکرون با قطب صاف و ماشينهاي با قطب برجسته؛ و همچنين ماشينهاي سنکرون - بسته به آنکه نوع وسيله گرداننده روتور آنها چه توربيني باشد - به اين صورت تقسيم مي شود:

۱) توربو ژنراتور:

در اين وسيله، گرداننده روتور توربين بخار است و چون توربين بخار جزء ماشينهاي تند گرد است. بنابر اين، توربو ژنراتور قطبهاي صاف دارد و اين ماشين توانايي ايجاد دورهاي بسيار بالا را در قدرتهاي زياد دارد. امروزه، اغلب توربو ژنراتورها را دو قطبي مي سازند؛ چون با افزايش سرعت گردش کار توربينهاي بخار با صرفه تر و ارزانتر تمام مي شود.

۲) هيدرو ژنراتور:

در اين وسيله، گرداننده رتور توربين آبي است و چون توربين آبي داراي دور کم است، بنابر اين هيدرو ژنراتور داراي قطب برجسته بوده و داراي سرعت کم است.

۳) ديزل ژنراتور:

در قدرتهاي کوچک و اضطراري، وسيله گرداننده رتور ديزل است که در اين مورد هم قطبهاي روتور آن قطب برجسته است. مولدهاي AC يا آلترناتورها درست مثل مولدهاي dc بر اساس القاي الکترومغناطيسي کار مي کنند؛ آنها نيز شامل سيم پيچ آرميچر و ميداني مغناطيسي است. با اين همه، اختلاف مهمي بين اين دو وجود دارد: در حالي که در ژنراتورهاي dc آرميچر چرخيده مي شود و سامانه ميدان ثابت است، در آلترناتورها آرايش عکس وجود دارد.

هر موتور سنکرون از نظر الکتريکي مشابه آلترناتور يا ژنراتور ac است . در حقيقت، به طور نظري هر ماشين سنکرون را مي توان به جاي آلترناتور استفاده کرد که به طور مکانيکي راه اندازي شده است؛ و يا به عنوان موتوري استفاده کرد که به صورت الکتريکي راه اندازي شده باشد. بيشتر موتورهاي سنکرون داراي مقدار نامي ۱۵۰ کيلووات تا ۱۵ مگاوات بود و داراي محدوده سرعتي rpm۱۵۰ تا rpm۱۸۰۰ کار مي کنند .بعضي از ويژگيهاي جالب توجه در هر موتور سنکرون عبارت است از :

۱) هم در سرعت سنکرون کار مي کند و هم کار نمي کند؛ يعني در حال کار سرعت را ثابت نگه مي دارد. تنها روش براي تغيير سرعت آن تغيير دادن در شيوه تغذيه است.

۲) ذاتاً خود راه انداز نبوده و مجبور است تا سرعت سنکرون با استفاده از وسيله خاص تا رسيدن به حالت سنکرون به حرکت درآيد.

۳) توانايي عمل کردن در محدوده وسيعي از ضريب قدرتهاي پس فاز و پيش فاز را دارد؛ پس ممکن است براي مقاصد تصحيح توان و نيز براي تغذيه گشتاور و راه اندازي بارها استفاده گردد

شکل مقابل، اساس کار موتورهاي سنکرون را نشان مي دهد؛ به اين صورت که با به چرخش درآمدن آهنرباي نعلي شکل، آهنرباي کوچک نيز به حرکت در مي آيد. چون قطب N آهنرباي کوچک کنار قطب S آهنرباي نعلي شکل قرار دارد، همديگر را جذب مي کنند و قفل مغناطيسي بوجود مي آورند که بصورت همزمان شروع به چرخش مي کنند. در عمل استاتور موتورهاي سنکرون سه فاز را سيم پيچي مي کنند. زماني که استاتور را به شبکه وصل مي کنيم، ميدان گردان بوجود مي آيد که با سرعت سنکرون مي چرخد. روتور اين موتورها نيز سيم پيچي شده است که توسط منبع DC تغذيه مي شود. روتور نيز ميدان مغناطيسي ثابتي ايجاد مي کند. براي راه اندازي موتور سنکرون، ابتدا روتور را به سرعت سنکرون مي رسانيم و بعد جريان استاتور را وصل مي کنيم. در اين صورت، قفل مغناطيسي به وجود مي آيد و موتور پس از قطع محرک اوليه، با سرعت سنکرون مي چرخد.

▪ نکته ۱: ماشين سنکرون، ماشيني است که هم بعنوان ژنراتور سنکرون و هم بعنوان موتور سنکرون مي تواند به کار رود.

▪ نکته ۲: از اين موتور براي اصلاح ضريب قدرت در کارخانه ها استفاده مي شود.

● اصول چرخش موتورهاي آسنکرون (غيرهمزمان

شکل روبرو، اصول چرخش موتورهاي آسنکرون را نشان مي دهد؛ به اين صورت که با به حرکت درآمدن آهنرباي نعلي شکل در ميله هاي قفس جرياني بوجود مي آيد. در نتيجه اين جريان، ميله ها نيز شروع به حرکت مي کنند (ميله حامل جريان در ميدان). حرکت آهنربا و قفس هميشه بصورت غيرهمزمان خواهد بود. اين موتورها بخاطر ساختمان ساده اي که دارند، در صنعت بيشترين استفاده را دارند. به اين موتورها، موتورهاي القائي يا روتور قفس سنجابي مي گويند. در عمل، وقتي استاتور اين موتورها را به شبکه وصل مي کنيم، ميدان دوار سنکرون بوجود مي آيد. ميله هاي روتور داخل اين ميدان شروع به چرخش مي کنند؛ يعني هميشه سرعت روتور کمتر از سرعت سنکرون استاتور خواهد بود.

[بزرگ‌نمايي تصوير]

ميدان دوار:شرط بوجود آمدن ميدان دوار يا حوزه مغناطيس دوار، وجود اختلاف فاز زماني و مکاني ۱۲۰ درجه سيم پيچها در داخل استاتور است.

● مدار سنکرون و آسنکرون

بلوک دياگرام يک مدار ترتيبي در شکل نشان داده شده است ، اين مدار شامل يک مدار ترکيبي است که عناصر حافظه براي تشکيل يک مسير فيدبک به آن متصل شده اند . عناصر حافظه قطعاتي هستند که مي توانند اطلاعات دودويي را در خود ذخيره نمايند .اين اطلاعات در هر زمان مفروض در آنها مشخص کننده ي حالت مدار است. مدار ترتيبي ، اطلاعات دودويي را از ورودي ها دريافت مي کند و اين ورودي ها به همراه حالت عناصر حافظه ، يک مقدار دودويي را درپايه هاي خروجي مشخص مي نمايند. آنها هم چنين مشخص مي کنند که در چه وضعيتي عناصرحافظه تغيير حالت مي دهند . بلوک دياگرام مربوطه نشان ميدهد که خروجي هاي يک مدار ترتيبي نه تنها تابعي از ورودي هاي مدار بلکه تابعي از حالت عناصر حافظه نيز مي باشند . همچنين حالت بعدي عناصر حافظه نيز تابعي از ورودي ها و حالت قعلي آنها ست بنابر اين يک مدار ترتيبي بوسيله ي ترتيب زماني ورودي ها و حالت داخلي اش مشخص مي گردد .

مدارهاي ترتيبي از نظر مسائل زماني سيگنال هايشان به دو نوع اساسي سنکرون و آسنکرون طبقه بندي مي شوند.

يک مدار ترتيبي سنکرون ، سيستمي است که از روي سيگنالهايش در فواصل گسسته ي زماني ميتوان عملکردش را تعيين نمود و در مقابل ، عملکرد يک مدار ترتيبي آسنکرون به ترتيب تغيير سيگنالهاي ورودي آن که مي توانند در هر لحظه از زمان روي مدار تأثير بگذارند وابسته است.

عناصر حافظه اي که بطور معمول در مدارهاي ترتيبي آسنکرون بکار مي روند قطعات تأخير زماني هستند . قابليت حافظه ي يک قطعه ي تأخير زماني ناشي از اين حقيقت است که اين قطعه به زمان محدودي براي انتشار در داخل خود نياز دارد . تأخير انتشار داخلي يک گيت منطقي در عمل براي ايجاد تأخيرمورد نياز کافي است ، بنابراين نيازي به واحدهاي فيزيکي تأخير زماني وجود ندارد.

در سيستم هاي آسنکرون از نوع گيت ، عناصر حافظه ي شکل مورد نظر از گيت هايي تشکيل شده اند که تأخيرانتشارشان حافظه ي مورد نظر را بوجود مي آورد . بنابراين يک مدار ترتيبي آسنکرون را مي توان بصورت يک مدار ترکيبي که داراي فيدبک مي باشد در نظر گرفت . بدليل وجود فيدبک در ميان گيت هاي منطقي ، يک مدار ترتيبي آسنکرون مي تواند در لحظاتي از زمان ناپايدار باشد که مسئله ناپايداري مشکلات بسياري به طراح تحميل مي نمايد.

با توجه به تعريف يک سيستم ترتيبي سنکرون ، اين سيستم مي بايست سيگنال هايي را بکار گيرد که فقط در لحظات گسسته ي زماني روي حافظه اش اثر مي گذارند يک روش براي رسيدن به اين هدف ، استفاده از پالس هايي با تداوم محدود در سيستم است بطوري که بيانگر ۱ منطقي و پالس ديگر ( يا نبود پالس ) نشان دهنده ي ۰منطقي باشد . مشکل استفاده از چنين پالسهايي اين است که هر دو پالسي که از منابع مستقل به ورودي هاي يک گيت مي رسند ، تأخيرشان در داخل آن گيت قابل پيش بيني نخواهد بود که بتدريج از هم جدا شده و نهايتأ عمليات غيرقابل اعتمادي را نتيجه خواهند داد.

سيستم هاي ترتيبي سنکرون عملأ براي پالسهاي دودويي از نوسان کننده هاي ثابتي مانند سطوح ولتاژ استفاده مي کنند . همزماني اين پالس ها با استفاده از قطعات زماني ، که توليد کننده اصلي پالس ساعت نام دارند ، انجام مي شود که اين قطعات دنباله اي پريوديک از پالسهاي ساعت را توليد مي کنند . نحوه ي توزيع پالسهاي ساعت در سيستم بگونه اي است که عناصر حافظه فقط به هنگام رسيدن يکي از پالسها تحريک مي شود . در عمل پالسهاي ساعت به همراه پالسهايي که تغيير لازمه را در عناصر حافظه ايجاد مي کنند به گيت هاي AND اعمال مي شوند . بنابر اين گيت هاي AND فقط در زمان رسيدن پالسهاي ساعت مي توانندسيگنال ها را انتقال دهند . مدار هاي ترتيبي سنکروني که از پالسهاي ساعت در ورودي هاي عناصر حافظه ي خود استفاده مي کنند مدارهاي ترتيبي با پالس ساعت ناميده مي شوند که کاربرد بسيار وسيعي دارند و غالبأ با آنها مواجه مي شويم . آنها مشکل ناپايداري در نگهداري اطلاعات را ندارند و مسائل زماني شان بسادگي قابل تقسيم به بخشهاي گسسته ي مستقل است که هر کدام از اين قسمت ها بطور جداگانه در نظر گرفته مي شوند .

عناصرحافظه اي که در مدارهاي ترتيبي با پالس ساعت بکار مي روند فليپ فلاپ ناميده مي شوند . فليپ فلاپ ها سلولهاي دودويي هستند که قادر به ذخيره ي يک بيت از اطلاعات مي باشند . مدار يک فليپ فلاپ داراي دو خروجي است ، يک براي مقدارطبيعي بيت ذخيره شده در آن و ديگري براي متمم آن .

● پيدا کردن سرسيم هاي موتور آسنکرون Uvw-xyz

آيا مي دانيد اگر موتور آسنکروني سه فازي داشته باشيم و ۶ سر سيم ، که سر سيم هاي آن مشخص نيست ، چه بايد کرد ؟؟

اگر اين سر سيم ها اشتباه وصل شود در عملکرد موتور چه تغييري حاصل مي شود ؟

در سايتها و وبلاگهاي مختلف در اين موضوع مطالبي ديدم که اشتباه يا ناقص بيان شده ، سعي کردم مطالب و تجربياتي که در زمينه سيم پيچي داشتم در اختيار شما دوستان قرار دهم . اميدوارم مطالب مورد استفاده تان قرار گيرد . خوشحال مي شوم بتوانم از تجربيات شما نيز استفاده کنم .

▪ تعيين آرايش کلافها در شيار :

موتورهاي سه فاز از سه سيم پيچ تشکيل شده که هر کدام از اين سيم پيچها ۳/۱ شيارهاي استاتور را اشغال مي کند . اين سيم پيچها به فاز اول (R) ، فاز دوم (S) ، فاز سوم (T) شناسايي مي شوند . سيم پيچي که از فاز R تغذيه مي کند شروع سيم پيچي را (U ) و انتهاي آنرا با ( X )

سيم پيچي که از فاز S تغذيه مي کند شروع سيم پيچي را (V ) و انتهاي آنرا با ( Y )

سيم پيچي که از فاز T تغذيه مي کند شروع سيم پيچي را (W ) و انتهاي آنرا با ( Z )

▪ براي يافتن سر سيم ها* :

ابتدا بايد دو سر هر کلاف را پيدا کنيد از مولتي متر يا هر روش ديگري که مي شناسيد .( يک سر مولتي متر را به يک سر سيم گرفته ، سر ديگر مولتي متر را با ۵ سر سيم باقي مانده امتحان مي کنيد . هر کدام که راه داد ، آن يک کلاف سيم پيچ است . )

اگر سيم پيچ U-X را از ولتاژ متناوب تغذيه کنيم . در سيم پيچ ( ۴-۳ ) و ( ۶-۲ ) نصف ولتاژ تغذيه القا مي شود .

اگر اختلاف سطح ولتاژ بين ( ۲-۱ ) و ( ۳-۱ ) حدود ۵/۱ برابر ولتاژ تغذيه U-X باشد. اتصال صحيح است در اين صورت ما بين ترمينالهاي ( ۲و۳ ) اختلاف پتانسيل صفر خواهد بود .

اگر اختلاف سطح بين ( ۱و۳ ) کمتر از اختلاف سطح تغذيه باشد در اين صورت جاي( ۴و۳ ) را با يکديگر عوض مي کنيم .

اگر اتصال سيم پيچها به صورت مثلث باشد . ابتدا ستاره اتصال داده و با معلوم شدن سرها ، سيم پيچ را مجدداً به صورت مثلث اتصال مي دهيم .

▪ اشتباه در سرسيم ها :

همانطور که مي دانيم موتور سه فاز از سه سيم پيچ تشکيل شده است.که هر کدام از سيم پيچها ۳/۱ شيارهاي استاتور را اشغال کرده و باعث تشکيل قطب در موتور مي شود و قطب ها حرکت دوراني به روتورمي دهد . حال اگر سر سيمي تغيير کند در موتور ايجاد قطب نمي شود و موتور حرکت نمي کند و مي تواند باعث سوختن موتور شود .

قبل از انجام کار اگر بار روي موتور قرار دارد بار را از روي موتور برداريد. ( تسمه يا ....)

اين مطالب را به صورت خلاصه نوشته ام انتقاد يا پيشنهادي داريد خوشحال مي*شوم بيان کنيد ؟

مطالب گفته شده براي کساني که کار سيم پيچي کرده اند بهتر و روشنتر است .

براي آشنايي بيشتر کتاب زير را پيشنهاد مي کنم :

▪ محاسبه و طراحي موتورهاي القايي سه فاز

▪ مبادله آسنکرون

مبادله آسنکرون به شکل کاراکتر - کاراکتر صورت مي گيرد و براي مخابره سريال (Serial Communication ) به کار کي رود . مثل مبادله از طريق مودم يا چاپگر سري . در مبادله آسنکرون هر داده کاراکتري يک بيت شروع ( Start bit ) دارد که مبين شروع آن کاراکتر است و همچنين يک يا دو بيت پايان که تعيين کننده پايان آن کاراکتر مي باشد . يک کاراکتر ممکن است از پنج شش هفت يا هشت بيت تشکيل شده باشد . به دنبال بيت هاي داده يک بيت توازن (Parity bit) وجود دارد که دريافت کننده آن را به منظور خطايابي مورد استفاده قرار مي دهد . پس از اينکه بيت parity ارسال شد سيگنال حداقل بايد براي مدت زمان يک بيت داراي ارزش يک ( ۱ ) شود تا پايان کاراکتر را معين کند . بيت جديد شروع ( Start bit ) موجب مي شود که وسيله دريافت کننده از آمدن يک کارکتر داده آگاه شود و ساعت خود را سنکرون ( همزمان ) کند . از آنجايي که ساعت هاي کامپوترهاي ارسال کننده و دريافت کننده به طور پيوسته سنکرون نيستند بنابراين ارسال کننده ار بيت شروع براي تنظيم کردن ساعت دريافت کننده استفاده مي کند . همچنين کامپيوتر دريافت کنده داراي برنامه اي است که تعداد بيت هاي هر کاراکتري را که از طرف فرستنده ارسال مي شود تشخيص دهد

▪ مبادله سنکرون

بعضي مواقع احتياج به ارسال بلوک هاي بزرگ داده ها داريم . مثل خواندن بک فايل از روي يک ديسک و يا انتقال اطلاعات ار يک کامپوتر به يک چاپگرکه مبادله سنکرون يک روش مفيد با راندمان بالابراي انتقال بلوک هاي بزرگ داده - با استفاده از فواصل زماني براي سنکرون نمودن - مي باشد .

با استفاده از يک ارتباط خارجي که پالسهاي ساتعت را حمل مي کند مي توان ارسال کنننده و دريافت کننده را سنکرون کرد . پالس ساعت بيان کننده سرعت ارسال داده مي باشد و از آن براي اندهزه گيري سرعت تبادل اتلاعات استفتده مي شود . براي اين منظور به يک خط ارتباطي اضافي جهت حمل پالس هاي ساعت نياز است ولي در شبکه فقط از يک رسانه براي ارسال اطلاعات و پالس ساعت استفاده مي شود . بنابراين هر دو سيگنال داده ها و پالس ساعت طوري کددهي مي شوند که سيگنال سنکرون در آنها مستتر باشد . انجام اين کار توسط روش کددهي منچستر تفاضلي Differnet امکان پذير است.

▪ بالابرهاي بدون گيربکس با موتورهاي سنکرون و آسنکرون

موتورهاي مورد استفاده در بالابرهاي بدون گيربکس را موتورهاي سنکرون مي نامند. اين موتورها به موتورهاي DC بدون زغال (Brushless) و يا اختصاراً موتورهاي بدون زغال معروف اند. زيرا اين موتورها از نظر مشخصه هاي فني کا


منابع :
----------------------
aftab.ir
http://www.majidonline.com -۱
http://www.parslift.com-۲
http://teletext.irib.ir-۳
http://sanat-bargh.blogfa.com/۸۵۰۳.aspx-۴
http://www.ewa.ir/modules-۵
کتاب محاسبه و طراحی موتورهای القایی ۳ فا
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
مدار سنکرون و آسنکرون- اصول چرخش موتورهای آسنکرون- کاربرد موتورهای آسنکرون-انواع موتورهای آسنکرون- روتور قفسه سنجابی- معایب موتور سنکرون-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 14415 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

کميکار - ماشينهاي شيميايي

● مسابقات کميکار در مسابقات کميکار دانشجويان در قالب گروه هاي چند نفره ماشين هاي شيميايي (Chem-E-Car) خود ، ماشين هايي که نيروي محرکه آنها از واکنش هاي شيميايي تامين مي شود، را به رقابت مي گذارند. رقابتي که مي تواند م ... ادامه ...

ماشينهاي سنکرون (1)

● تاريخچه وساختار ماشين سنکرون همواره يکي از مهمترين عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کليدي در توليد انرژي الکتريکي و کاربردهاي خاص ديگر ايفاء کرده است. ژنراتور سنکرون تاريخچه اي بيش از صد سال دارد. اولين تحولات ژنراتور سن ... ادامه ...

سيستم سنکرون و سنکروچک

سنکرون کردن و شرايط آن ▪ تعريف سنکرون کردن : وصل دو شبکه کاملاً مجزا به طريقي که هيچ نوع شدت جريان ضربه اي قابل ملاحظه اي ايجاد نشود . ▪ شرايط سنکرون کردن : برابري ولتاژها : توسط تغيير شدت جريان تحريک ژنرات ... ادامه ...

ماشينهاي سنکرون

ميدان دوار:شرط بوجود آمدن ميدان دوار يا حوزه مغناطيس دوار، وجود اختلاف فاز زماني و مکاني ۱۲۰ درجه سيم پيچها در داخل استاتور است. ● مدار سنکرون و آسنکرون بلوک دياگرام يک مدار ترتيبي در شکل نشان داده شده است ، اين مد ... ادامه ...

سيستم سنکرون و سنکروچک

سنکرون کردن و شرايط آن ▪ تعريف سنکرون کردن : وصل دو شبکه کاملاً مجزا به طريقي که هيچ نوع شدت جريان ضربه اي قابل ملاحظه اي ايجاد نشود . ▪ شرايط سنکرون کردن : برابري ولتاژها : توسط تغيير شدت جريان تحريک ژنراتورها ... ادامه ...

مباني ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم

وسايل تبديل انرژي الكترومكانيكي گردان را ماشينهاي الكتريكي مي گويند. طبقه بندي ماشينهاي الكتريكي ماشينهاي الكتريكي به دو طريق دسته بندي مي شوند: 1- از نظر نوع جريان الكتريكي الف- ماشينهاي الكتريكي جريان مستقي ... ادامه ...

انواع ماشينهاي فرز و ساختمان آنها

انواع ماشينهاي فرز و ساختمان آنها ماشينهاي فرز يکي از چندين نوع ماشيني است که به وسيله آنها براده برداري صورت مي گيرد. اهميت و استفاده ماشينهاي فرز در صنعت بسيار زياد است، اين نوع ماشينها قادر به تراش دقيق يک يا چندين ... ادامه ...

سيستم سنکرون و سنکروچک

سيستم سنکرون و سنکروچک سنکرون کردن و شرايط آن تعريف سنکرون کردن : وصل دو شبکه کاملاً مجزا به طريقي که هيچ نوع شدت جريان ضربه اي قابل ملاحظه اي ايجاد نشود . سنکرون کردن و شرايط آن تعريف سنکرون کردن : وصل دو شب ... ادامه ...

سيستم سنکرون و سنکروچک

سنکرون کردن و شرايط آن تعريف سنکرون کردن : وصل دو شبکه کاملاً مجزا به طريقي که هيچ نوع شدت جريان ضربه اي قابل ملاحظه اي ايجاد نشود . شرايط سنکرون کردن : 1. برابري ولتاژها : توسط تغيير شدت جريان تحريک ژنراتوره ... ادامه ...

خريد ماشينهاي بسته بندي(12 نکته اساسي)

تاليف : شرکت آرين کار پک – ناصر توفيقي زواره ماشينهاي بسته بندي تاثير به سزايي در کارايي و سودمندي کامل خطوط توليد دارند . در واقع يک خط توليد مناسب با انتخاب ماشين بسته بندي ناسازگار قسمت زيادي از کارايي خو ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds