نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

ستون فقرات

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10001505.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي ستون فقرات

ستون فقرات

استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت مي شوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم مي باشند که سلولها و رشته هاي آن در ماده زمينه اي کلسيفيه شده اي به نام ماتريکس محصور شده اند. استخوان از مواد آلي و مواد معدني تشکيل شده است. مواد آلي تقريبا ۳/۱ وزن استخوان را تشکيل داده و شبکه اي با خاصيت ارتجاعي در درون استخوان تشکيل مي دهند. ۳/۲ باقيمانده ، از مواد معدني از قبيل کلسيم و فسفر تشکيل يافته و سختي استخوان را باعث مي شوند. استخوانها در بدن وظايف متعددي را بر عهده دارند.

ستون فقرات تکيه گاه محکم بدن است و بار سنگين سر ، دستها و تنه را که تقريبا ۳/۲ وزن تمام بدن است تحمل مي کند. نخاع و ريشه هايي که از آن جدا مي شوند طوري در داخل مهره ها قرار گرفته اند که هنگام حرکات طبيعي ستون فقرات هيچگونه آسيبي نمي بينند. به ناحيه پشتي ستون فقرات ۱۲ دنده متصل مي گردد که مانند دو چنگک از راست و چپ تا دور قلب ، ريه ها و قسمتي از اعضاي درون شکم را فرا گرفته و آنها را حفاظت مي کند.

● فيزيولوژي ستون فقرات

ستون مهره ها از ۲۶ مهره استخواني تشکيل شده است. اين مهره ها طوري به هم وصل شده اند که يک ستون استخواني را درست کرده اند. در داخل هر کدام از مهره ها سوراخ بزرگي وجود دارد. اين سوراخها در طول ستون مهره ها مجرايي را تشکيل مي دهند که نخاع ، يعني طنابي که از مغز جدا مي شود در داخل آن قرار گرفته است. اتصال مهره ها به يکديگر بسيار دقيق است و آن چنان استحکامي به ستون مهره ها مي دهد که وزن بدن را به راحتي تحمل مي کند و به چپ و راست؛ جلو و عقب نيز خم مي شود، و در همين حال نخاع را که ساختمان عصبي بسيار ظريف و مهمي است، در داخل خود محافظت مي کند.

وقتي به ستون مهره ها از روبرو و يا از پشت نگاه مي کنيم کاملا مستقيم است، يعني هيچ انحرافي به اطراف ندارد؛ ولي وقتي از پهلو به آن نگاه مي کنيم در آن پيچ و خم ديده مي شود، يعني در قسمت گردن و کمر به طرف داخل بدن فرو رفته و در ناحيه پشت و لگن برجسته است. اين وضعيت باعث مي شود که ستون مهره ها وزن بدن را خيلي بهتر تحمل کند و در عين حال، در موقع ايستادن انسان بتواند کنترل بدن خود را حفظ کند. ستون مهره ها در ناحيه گردن از ۷ مهره ، در سينه از ۱۲ مهره در قسمت کمر از ۵ مهره و در ناحيه لگن از ۲ مهره ، يعني مهره هاي خاجي و دنبلانچه ، درست شده است.

● سير تحولي ساختار ستون فقرات در جانوران

جانوران دو گروه هستند:

۱) بي مهره گان (Invertebrate)

۲) طنابداران (Chordata).

طنابدارن خود شامل ۲ گروه هستند:

۱) طنابداران اوليه

۲) طنابداران عالي يا مهره داران (Vertebrate).

ستون فقرات در طنابدارن اوليه

نوتوکورد يک ميله اسکلتي اوليه است که در سطح پشتي طنابداران اوليه ظاهر شده و از صفحات پهن شده اي تشکيل شده است که شامل سلومهاي بزرگ است. اين سلوم ترشحات ژلاتيني توليد مي کنند که همانند غلافي در اطراف اين سلومها قرار مي گيرند و نوتوکورد حالت مقاوم پيدا مي کند. به اين ترتيب نوتوکورد به صورت ميله باريک ، انعطاف پذير ، نرم و مقاومي است که در قسمت پشتي جانور کشيده شده و شکل ابتدايي ستون فقرات را ايجاد مي کند.

ستون فقرات در ماهيها

نوتوکورد در مهره داران جاي خود را به ستون فقرات غضروفي يا استخواني مي دهد. ستون فقرات که در ماهيهاي غضروفي از جنس غضروف و در ماهيهاي استخواني از جنس استخوان است از مهره تشکيل شده است. هر مهره داراي يک جسم مهره اي است. در سطح پشتي هر مهره يک کمان عصبي ديده مي شود. هر جسم مهره اي از ۴ قطعه ساخته شده است که قطعات فوقاني کمانهاي عصبي را ايجاد مي کند. و قطعات پايين حامل دو جفت زايده هستند که دنده ها را ايجاد مي کنند.

ستون فقرات در دوزيستان

در دوزيستان ستون فقرات از مهره هاي جدا از هم تشکيل شده اند. مناطق مختلف در ستون مهره هايشان متمايز شده است. شامل مهره هاي گردن ، پشت ، ناحيه کمري ، ناحيه خاجي و ناحيه دمي. در ناحيه گردن فقط يک مهره به نام "اطلس" وجود دارد.

ستون فقرات در خزندگان و پرندگان

در خزندگان ، اسکلت طرح عمومي مشابه دوزيستان را دارد. ناحيه گردن توسعه يافته و داراي دو تا مهره گردن به نام اطلس و آسه است. اتصال مهره هاي ستون فقرات طوري است که بتواند وزن سنگين جانور را تحمل کند. در پرندگان ، ساختار ستون فقرات نسبت به خزندگان تغيير زيادي نکرده است.

ستون فقرات درپستانداران

در پستانداران به خصوص انسان ، ستون فقرات بسيار تحول يافته است. که شامل ۷ مهره گردني ، ۱۲ مهره پشتي ، ۵ مهره کمري ، يک استخوان دنبالچه و يک استخوان خاجي شده است.

▪ ساختمان ستون فقرات

ستون فقرات يا ستون مهره اي يا "تيره پشت" يکي از مشخصات همه جانوران مهره دار است. ستون فقرات در انسان از ۳۴ - ۳۳ مهره استخواني تشکيل يافته است که ۲۴ عدد آنها آزاد و نسبت به يکديگر متحرک هستند. ۵ عدد آنها به هم متصل شده و استخوان خاجي را تشکيل مي دهند. و ۵ - ۴ عدد از مهره ها نيز به يک قطعه استخوان به نام دنبالچه تبديل شده اند. بنابراين تعداد مهره ها در افراد بالغ به ۲۶ قطعه تبديل مي گردد.

شمارش مهره ها نيز از بالا به پايين صورت گرفته و از ۵ قسمت تشکيل شده است:

۱) گردني (Cervical)

۲) هفت مهره - پشتي يا سينه اي (Thoracic)

۳) دوازده مهره - کمري (Lumbar)

۴) پنج مهره - استخوان خاجي (Sacrum)

۵) يک مهره و استخوان دنبالچه اي (Coccygeal) يک مهره .

طول ستون مهره ها در مردان ۷۰ سانتيمتر و در زنان ۶۰ سانتيمتر است و ۴/۱ طول يک ستون مهره اي راديسکهاي بين مهره اي تشکيل مي دهند.

● ساختمان يک مهره معمولي

هر مهره از يک بخش قدامي (تنه) و يک بخش خلفي (قوس مهره اي) ساخته شده و سوراخ مهره اي در بين اين دو بخش قرار دارد در مجموع هر مهره از قسمتهاي زير تشکيل شده است:

▪ تنه مهره:

داراي ۵ سطح فوقاني ، تحتاني ، خلفي و طرفي است. سطح خلفي ، حد قدامي کانال نخاعي را مي سازد و سطح فوقاني و تحتاني محل قرارگيري ديسک بين مهره هاست. تنه مهره در تحمل وزن بدن شرکت مي نمايد.

قوس مهره اي که از نخاع محافظت مي کند و از قسمتهاي زير تشکيل شده است.

يک جفت پايه (Pedicle) که قسمتهاي قدامي طرفي قوس مهره اي را تشکيل مي دهد.

يک جفت تيغه (Laminae) که قسمتهاي خلفي قوس مهره اي را بوجود مي آورند.

هفت زايده که شامل ۴ زايده مفصلي (۲ تا فوقاني و ۲ تا تحتاني) ، دو زايده عرضي و يک زايده شوکي مي باشد.

● مهره هاي آزاد

مهره هاي آزاد شامل مهره هاي گردن ، مهره هاي پشت و مهره هاي کمري هستند. مهره هاي آزاد به استثناي مهره اول و دوم گردن ، داراي ساختمان مشابهي هستند. دو مهره اول گردن (مهره اطلس و مهره محوري) ، ساختمان خاص دارند. زيرا اين دو بايد ستون فقرات را با کاسه سر متصل سازند. مهره اول گردن به نام اطلس ، تنه ندارد و به جاي آن يک قوس قدامي ديده مي شود. در بالاي اين قوس از هر طرف يک حفره مفصلي براي دو برآمدگي استخواني پس سري و در زير آن دو زايده مفصلي براي اتصال به مهره دوم گردن (مهره محوري) وجود دارد. از تنه مهره دوم گردني ، يک برآمدگي استخواني به شکل دندان (زايده دنداني) به سمت بالا جدا مي شود که با سطح دروني قوس قدامي اطلس داراي اتصالي مفصلي است.

▪ استخوان خاجي (Sacrum)

استخوان خاجي از ۵ مهره که با يکديگر جوش خورده اند، ساخته شده است. اين استخوان جدار خلفي حفره لگن را تشکيل مي دهد. شکل آن سه گوش و سطح قدامي آن قدري گود و سطح خلفي آن قدري برجسته است و از دو طرف به استخوان خاصره متصل مي شود. اتصال استخوان خاجي با آخرين مهره کمر بوسيله دو زايده مفصلي فوقاني مهره ها صورت مي گيرد.

▪ استخوان دنبالچه (Coccygeal)

اين استخوان از ۵ - ۴ مهره کوچک به هم چسبيده تشکيل شده است که شکل مثلثي دارد و با رباطهاي مفصلي به انتهاي استخوان خاجي متصل است. دنبالچه در انسان ، منطبق با دم حيوانات پستاندار است که کوچک و بدون رشد مانده است.

● مفاصل ستون فقرات

مفصل بين استخوان پس سري و اولين مهره گردن ، حرکات سر را به پايين و بالا و راست و چپ ، ممکن مي سازد. زايده دنداني مهره دوم گردن بوسيله يک رباط عرضي به سطح دروني قوس قدامي مهره اطلس متصل است که موجب حرکت و گردش سر مي شود. در رفتگي اين مفصل و پارگي رباط عرضي ، خطر فرو رفتن مهره دوم گردن به داخل نخاع و مرگ فوري را در بردارد.

● قرصهاي غضروفي

اتصال مهره ها به يکديگر بوسيله "قرصهاي غضروفي" بين مهره اي و دو زايده مفصلي است. رباطهاي سرتاسري و مشترک خلفي و قدامي باعث تحکيم آنها مي گردد. تعداد قرصهاي غضروفي بين مهره اي ۲۳ عدد است. در ساختمان قسمت مرکزي اين قرصهاي غضروفي ، ماده ژلاتيني آبدار بکار رفته است. در نتيجه فشار و سنگيني وزن بدن روي قرصها ، آب ماده ژلاتيني آن به خارج فشرده شده، از ضخامت قرصها کاسته مي شود. به اين جهت است که شبها قد انسان پس از کار سنگين روزانه ۲ سانتيمتر کوتاهتر مي شود. قد انسان هنگام صبح ، پس از برخاستن از خواب ، بلندتر از ديگر مواقع روز است.

● بيماريهاي ستون فقرات

▪ شکستگي ستون مهره اي

شکستگي جسم مهره يا قوس خلفي آن اغلب با خونريزي و تغيير مکان قطعات شکسته همراه است و در نتيجه ممکن است نخاع فشرده و له شود و يا قطع گردد که ضايعات عصبي حسي و يا حرکتي بسيار مهمي را ايجاد مي کند. اگر ضايعه له شدن و يا قطع نخاع در ارتفاع پشتي و يا کمري باشد، هر دو پا از حرکت مي افتد، رفلکسها از بين مي رود و فلج شل عارض مي گردد، کار مثانه و مقعد مختل شده و ادرار خود به خود و قطره قطره از مثانه خارج مي شود.

پس از مدتي ، تونوس از دست رفته عضلات (قدرت انقباض عضلات) مجددا بر مي گردد و حتي از ميزان طبيعي بيشتر مي شود و اندام مربوطه به حال انقباض دائم درمي آيد. خلاصه فلج شل و به فلج سخت تبديل مي شود. اگر ضايعه در ستون مهره اي گردن باشد علاوه بر عوارض نامبرده در بالا ، هر دو اندام فوقاني نيز کم و بيش دچار اختلالات حسي و حرکتي خواهد شد. شکستگي و يا دررفتگي مهره اول خطرناک است، زيرا ممکن است به مرکز تنفس صدمه رسانده ، موجب مرگ فوري مصدوم گردد.

▪ تغيير شکل ستون مهره اي

دانش آموزي که در کلاس درس ساعتها روي نيمکت مي نشيند، عضلات او در حالت سستي و استراحت بوده و تنفس او سطحي است، هواي کلاس نيز به علت زيادي شاگردان خفه و اکسيژن آن کم است و در نتيجه کودکان ضعيف و راشيتيسمي با پشت خميده ، سينه مسطح و شانه هاي پايين افتاده ، به مرور زمان قوز پيدا مي کنند. در خميدگي ستون مهره اي و آشکار شدن قوز ، بندها و رباطهاي سمت تحدب ستون فقرات بخصوص رباط مهره اي مشترک خلفي کشيده مي شود و برعکس رباط مهره اي مشترک قدامي کوتاه مي شود. اگر بيماري باز هم پيشرفت کند، به مرور از مقاومت جسم مهره در محل فشار کم مي شود. کمي مقاومت جسم مهره موجب فرو رفتن قسمتي از قرص غضروفي بين مهره اي در استخوان مهره مي گردد.


منابع :
----------------------
aftab.ir
مرکز جودو
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
ستون فقرات-فیزیولوژی ستون فقرات-ستون فقرات در ماهیها-ستون فقرات در طنابدارن اولیه-بیماریهای ستون فقرات-ساختمان یک مهره معمولی -ساختمان ستون فقرات-ستون فقرات درپستانداران-ستون فقرات در خزندگان و پرندگان -ستون فقرات در دوزیستان-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 4946 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

ستون فقرات ؛ محل سکونت ۲۴ استخوان

ستون فقرات شما حمايت ساختاري مناسبي براي بدن فراهم مي کند و از طناب نخاعي محافظت مي نمايد. ستون فقرات از ۲۴ قطعه استخواني به نام «مهره ها» تشکيل شده که روي يکديگر قرار گرفته اند. در «بدن انسان» با ... ادامه ...

ستون فقرات نقطه آغاز بيماري ها

در اين ميان درد ناحيه ستون فقرات و گردن شيوع بيشتري دارد و تقريبا تمامي کهنسالان با آن آشنا هستند.امروز مي خواهيم روشي را به شما معرفي کنيم که اهميت خاصي براي ستون مهره ها قائل است.متخصصان اين شيوه درماني که کايروپرکتيک ... ادامه ...

آشنايي با عوارض و اختلالات ستون بدن

۱) افزايش قوس کف پا عضلات کوچک کف پا باعث خم شدن مفصل هاي کف پايي انگشتي و باز شدن مفصل هاي ابتدايي و انتهايي انگشتان مي شود. ضعف يا فلج شدن اين عضلات موجب باز شدن بيش از حد مفصل کف پايي انگشتي و خم شدن مفصل هاي بن ... ادامه ...

روماتيسم با ستون فقرات چه مي کند؟

اسپونديليت آنکيلوزان، يک بيماري روماتيسمي دردناک و پيشرفت کننده است که معمولا مفاصل ستون فقرات را درگير مي کند ولي مي تواند ساير مفاصل را نيز در برگيرد و حتي مي تواند روي ساير اندام ها (چشم ، ريه، روده و قلب) اثر بگذارد. ... ادامه ...

ستون فقرات

استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت ميشوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم ميباشند که سلولها و رشتههاي آن در ماده زمينهاي کلسيفيه شدهاي بهنام ماتريکس محصور شدهاند. استخوا ... ادامه ...

ستون فقرات

ستون فقرات استخوانها و مفاصل ، روي هم اسکلت بدن را تشکيل داده و با کمک عضلات ، باعث ايجاد حرکت ميشوند. استخوانها نوعي بافت همبند متراکم ميباشند که سلولها و رشتههاي آن در ماده زمينهاي کلسيفيه شدهاي بهنام ماتريکس م ... ادامه ...

ستون فقرات

استخوان بندي تنه مهره‌داران ، شامل ستون فقرات و قفسه سينه است. ستون فقرات (Vertebral Column) ، محور مرکزي بدن را تشکيل داده و در عقب ناحيه تنه و در خط وسط قرار گرفته و از قاعده جمجمه (Skull) شروع شده و در تمامي گردن ... ادامه ...

شکستگي ستون فقرات

شکستگي ستون فقرات هميشه به عنوان يک صدمه وخيم شناخته مي‌شود و برخورد با آن کاملا بايد با دقت انجام شود، زيرا ممکن است آسيب به نخاع را همراه داشته باشد. بعد از سقوط ، احساس هر گونه درد در پشت به هنگام نشستن و نيز ملا ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.17seconds