نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

طغيان دستگاه گوارش

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10002672.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي طغيان دستگاه گوارش

طغيان دستگاه گوارش

استفراغ بيرون رانده شدن پرفشار محتويات معده و بخش ابتدايي روده است. شمار زيادي از بيماري ها که بسياري از آنها بيماري هاي اوليه دستگاه گوارش نيستند، ممکن است با استفراغ بروز کنند. بدون توجه به اينکه علت استفراغ چه باشد، استفراغ مي تواند پيامدهاي وخيمي داشته باشد، از جمله به هم خوردن تعادل اسيد و باز در بدن، کاهش حجم آب و املاح در بدن، سوء تغذيه و ذات الريه ناشي از ورود مواد استفراغي به درون ريه ها.

● کنش استفراغ

استفراغ نتيجه نهايي سه رويداد زير است:

▪ تهوع: تهوع تجربه ذهني و ناخوشايندي است که توصيف آن براي افراد مشکل است. از لحاظ فيزيولوژيک تهوع معمولا همراه با کاهش حرکات معده و افزايش تون عضلاني در روده کوچک است. به علاوه اغلب جهت حرکات کرمي (پريستالتيس) معمول بخش فوقاني روده کوچک معکوس و رو به بالا مي شود.

▪ عق زدن: عق زدن به حرکات اسپاسمي عضلات تنفسي گفته مي شود که هنگام بسته بودن گلوت (دريچه ناي) رخ مي دهد. هنگامي که اين حرکات رخ مي دهند، بخش تحتاني معده (آنتروم) منقبض مي شود و بخش فوقاني (قله معده) و دريچه فوقاني معده (کارديا) شل مي شوند. فشار منفي درون قفسه سينه ناشي از حرکات تنفسي در مقابل گلوت بسته، باعث مي شود، بخش شکمي مري و کارديا به طور مکرر به درون قفسه سينه وارد شوند.

▪ استفراغ: هنگامي رخ مي دهد که محتويات معده و اغلب روده کوچک به سمت بالا رانده و از دهان خارج شوند. اين حرکت ناشي از رشته اي از رويدادهاي کاملا هماهنگ شده است که مي توان آن را به صورت اين چند مرحله توصيف کرد:

ـ يک نفس عميق کشيده مي شود، گلوت بسته مي شود و حنجره بالا مي آيد تا دريچه فوقاني مري باز شود. همچنين کام نرم به بالا مي رود تا منافذ پشتي بيني را ببندد.

ـ هم زمان با حرکت ديافراگم (پرده عضلاني ميان قفسه سينه و شکم)، درون قفسه سينه فشار منفي ايجاد مي شود که باز شدن مري و دريچه انتهايي آن را تسهيل مي کند.

ـ هم زمان با حرکت رو به پايين ديافراگم، عضلات شکم به شدت منقبض مي شوند، معده را مي فشارند و بنابراين فشار درون معده را بالا مي برند. در حالي که دريچه خروجي معده (پيلور) بسته است و دهانه مري نسبتا باز است، مسير خروجي براي محتويات معده باز است.

گرچه رشته رويدادهايي که در بالا ذکر شد، به طور معمول رخ مي دهند اما اجتناب ناپذير نيستند. استفراغ گاه به طور ناگهاني و در غياب نشانه هاي هشداردهنده قبلي بروز مي کند. يک علت شايع استفراغ جهنده انسداد مجراي خروجي معده است که اغلب در نتيجه بلع يک جسم خارجي رخ مي دهد. يک واکنش بدني که شبيه به استفراغ به نظر مي رسد اما بايد آن را از استفراغ افتراق داد، برگرداندن غذا به دهان (رگورژيتاسيون) است. رگورژيتاسيون خروج بي فشار مواد غذايي از دهان است که اغلب حتي پيش از آنکه مواد غذايي به معده رسيده باشد، رخ مي دهد و معمولا نتيجه بيماري مري است.

● کنترل عصبي استفراغ

مجموع فعاليت هاي پيچيده اي که به استفراغ مي انجامد، بيانگر آن است که استفراغ بايد تحت کنترل مراکز عصبي مرکزي باشد و همين گونه هم است. درون ساقه مغز دو واحد مجزا از لحاظ ساختماني و کارکردي وجود دارند که استفراغ را کنترل مي کنند:

مراکز دوجانبه استفراغ که در تشکيلات شبکه اي بصل النخاع (پياز مغز) قرار دارند پيام ها را از شمار زيادي از منابع خارجي دريافت مي کنند و تحريک آنها نهايتا به استفراغ منتهي مي شود. تحريک الکتريکي اين مرکز باعث القاي استفراغ مي شود و تخريب اين مراکز در حيوانات آنها را نسبت به داروهاي استفراغ زا مقاوم مي کند. مراکز مغزي استفراغ پيام هاي آوران عصبي را از دست کم چهار منبع دريافت مي کنند:

۱) ناحيه آغازگر گيرنده شيميايي

۲) اعصاب آوران احشايي از دستگاه گوارش (اعصاب واگ و سمپاتيک): پيام هاي اين اعصاب عوارضي مانند اتساع معده و روده (که محرکي قوي براي استفراغ است) يا تحريک پوشش مخاطي آنها را به مغز خبر مي دهند.

۳) اعصاب آوران احشايي خارج از دستگاه گوارش: شامل پيام هايي از مجاري صفراوي، صفاق (پرده پوشاننده احشاي شکم)، قلب و بسياري اندام هاي ديگر است. اين پيام هاي ورودي به مرکز استفراغ توضيح دهنده اين است که چرا براي مثال سنگ مجراي مشترک صفرا در يک بيمار مي تواند در او استفراغ ايجاد کند.

۴) اعصاب آوران از مراکز خارج بصل النخاع در مغز: روشن است که برخي از تحريک هاي رواني (رايحه ها، ترس)، اختلال بخش دهليزي گوش داخلي (بيماري حرکت يا ماشين زدگي) و ضربه مغزي مي توانند استفراغ ايجاد کنند.

ناحيه آغازگر گيرنده شيميايي(ِCTZ) ،مجموعه اي دوطرفه از مراکز عصبي در ساقه مغز هستند که زير کف بطن چهارم مغز قرار مي گيرند. تحريک الکتريکي اين مراکز استفراغ ايجاد نمي کند اما داروهاي استفراغ آور تنها در صورتي که اين مراکز سالم باشند، مي توانند عمل کنند. «ناحيه آغازگر گيرنده شيميايي» در واقع به عنوان گيرنده هاي شيميايي قي آور براي مراکز استفراغ عمل مي کند. تغييرات شيميايي در بدن (مصرف داروهاي قي آور، بالا بودن اوره خون، کمبود اکسيژن خون و عارضه کتواسيدوز ديابتي) به وسيله اين مراکز حس مي شوند و بعد پيام هاي تحريک کننده اي را به مراکز استفراغ مي فرستند. بسياري از داروي ضداستفراغ با اثر کردن بر ناحيه آغازگر گيرنده شيميايي، مانع استفراغ مي شوند. به طور خلاصه، دو گروه پايه اي از مسيرها يکي مسير عصبي و ديگر مسير شيميايي به فعال شدن مراکز استفراغ که استفراغ را شروع و کنترل مي کنند، منجر مي شوند. مي توانيد مراکز استفراغ در مغز را به عنوان فرمانده ارشدي در نظر بگيريد که تصميم آخر را مي گيرد. اين تصميم بر اساس اطلاعات داده شده از مجموعه اي از مشاوران است. در ميان آنها «ناحيه آغازگر گيرنده شيميايي» نفوذ قابل توجهي دارد. گرچه تصويري که در اينجا ارايه داديم تا حدود زيادي ساده شده است و بسياري از جزييات در آن نيامده است اما اساس فيزيولوژي و داروشناسي استفراغ را توضيح مي دهد.

● علل و عواقب استفراغ

تهوع و استفراغ نشانه هايي رايج و نگران کننده هستند که علل متعددي دارند.

تقريبا هر کسي زماني در زندگي ا ش دچار تهوع و استفراغ شده است. گر چه اين نشانه ها بسيار ناخوشايند هستند، معمولا علل آنها جدي نيست. هنگامي که علت اين نشانه ها شناخته شد، درمان اغلب امکان پذير است. همان طور که گفته شد، مغز حاوي مرکزي است که بازتاب عصبي مربوط به استفراغ را کنترل مي کند. استفراغ در نتيجه تحريک گيرنده هايي در جاهاي متفاوت بدن که لزوما ممکن است مربوط به دستگاه گوارش نباشد بروز مي کند. پيام ها از معده و بخش فوقاني روده که به اين مرکز وارد مي شوند و مي توانند ايجاد تهوع و احتمالا استفراغ کنند، ممکن است در نتيجه تحريک هاي گوناگوني ايجاد شوند:

آسيب به ديواره معده يا ورود مواد سوزاننده به دستگاه گوارش. همچنين سموم شيميايي، الکل يا سم هاي باکتريايي ممکن است از اين طريق مرکز استفراغ را تحريک کنند. شماري از داروها مي توانند باعث تهوع و گاهي استفراغ شوند. داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي مانند آسپرين و ايبوپروفن شايع ترين داروهاي ايجادکننده تهوع هستند. پاسخ ايمني به بيماري ناشي از ويروس ها يا باکتري ها در معده هم ممکن است باعث تهوع شود. مرکز استفراغ در مغز به برخي تغييرات در خون هم حساس است. علت تهوع و استفراغ حين بارداري نامعلوم است. اين عارضه را به اشتباه «تهوع صبحگاهي» مي نامند. اما اغلب زناني که گرفتار آن شده اند مي دانند اين حالت تنها در صبح ها رخ نمي دهد.

تصور مي شود تغييراتي در ميزان استروژن خون عامل اين عارضه باشد. گرچه موارد ساده استفراغ ندرتا باعث مشکلي مي شود، گاهي استفراغ ممکن است به عواقبي جدي مانند ذات الريه ناشي از وارد شدن مواد استفراغي به ريه ها بينجامد. به علاوه استفراغ هاي شديد يا مکرر به اختلال تعادل اسيد و باز، کم آبي بدن و تخليه املاح يا الکتروليت ها منجر مي شوند. در چنين مواردي بايد با تشخيص علت زمينه اي و انجام درمان اختصاصي استفراغ را مهار کرد اما تشخيص فوري علت استفراغ اغلب ساده نيست و در کوتاه مدت مي توان از تجويز داروهاي ضداستفراغ براي مهار استفراغ و کاهش عواقب آن استفاده کرد.


منابع :
----------------------
aftab.ir
روزنامه سلامت ( www.salamat.ir )
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
دستگاه گوارش- طغیان دستگاه گوارش- کنش استفراغ- کنترل عصبی استفراغ- علل و عواقب استفراغ- ذات الریه
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 4372 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

دستگاه گوارش طيور

دستگاه گوارش در پرندگان همانند ديگر حيوانات از لوله گوارشي وغدد ضميمه تشکيل شده است . لوله گوارشي شامل دهان ، مري ، چينه دان ، پيش معده ، سنگدان لوله کوچک ، روده هاي کور ، روده بزرگ وکولوآک و معقد ميباشد . در واق ... ادامه ...

پياده سازي نظام آراستگي (5S) در محيط کار ...

شرکت بازرگاني پيشتاز عرضه دستگاه هاي نظافت صنعتي ساخت شرکت IPC ايتاليا / کفشوي / کفشو / سوييپر شرکت بازرگاني پيشتاز عرضه کننده محصولات يکي از بهترين برنده هاي توليد کننده دستگاه ها ي اسکرابر (کفشوي) و سوييپر (جاروي محوط ... ادامه ...

ساختار دستگاه گوارش

دستگاه گوارش انسان در واقع يک اندام لوله اي شکل بلند است که از دهان تا مقعد ادامه داشته و در هر قسمت اعمال و وظايف خاصي را انجام مي دهد. دهان، مري، معده، روده کوچک و روده بزرگ بخش هايي از اين لوله بلند هستند که غذا از ... ادامه ...

تقسيم بندي دستگاه اعصاب خودکار ( محيطي )

●اعصاب سمپاتيک ( انشعاب هاي پشتي – کمري ) دستگاه اعصاب سمپاتيک ، اندامهاي موثر سرتاسر بدن را عصب مي دهد . بدين ترتيب که رشته هاي عصبي به طور گسترده اي منشعب مي شوند و يک سلول پيش عقده اي ممکن است مسافتهاي بسي ... ادامه ...

حفظ سلامت دستگاه گوارش در گاوهاي شيري

امروزه (HBS ) يا سندرم خونريزي روده در گاوهاي شيري بيش از پيش متداول شده است . HBS با مرگ ناگهاني حيواناتي عارض مي شود که اغلب نشانه اي از بيماري ندارند. در اين بيماري کالبد گشايي حيوانات علائمي از خونريزي سخت در روده با ... ادامه ...

دستگاه گوارش مورد نظر مسدود مي باشد!

«نوزادان فول ترم يا رسيده در ۴۸ ساعت اول بعد از تولدشان مدفوعي به رنگ سبز دفع مي کنند که به آن مکونيوم گفته مي شود. اين مدفوع، غليظ، چسبنده، بدون بو و کش دار است. در واقع مکونيوم، مجموعه اي از سلول هاي روده اي دورا ... ادامه ...

عفونت هاي دستگاه ادراري

پيشابراه ، مثانه ، کليه ها و پروستات ، همگي مستعد ابتلا به عفونت هستند . اغلب عفونت هاي دستگاه ادراري ( UTI ) سبب ايجاد علائم موضعي مي شوند اما تظاهرات باليني هميشه با دقت محل عفونت را مشخـــص نمي کنند . ● اورتريت : ... ادامه ...

زخم در دستگاه گوارش

در يک فرد سالم، طي عمل هضم، غذا از مري به معده مي رود. معده براي هضم غذا، اسيد و آنزيم پپسين را توليد مي کند. بعد از معده، غذا وارد ابتداي روده کوچک (دئودنوم) مي شود. در آنجا عمل هضم و جذب مواد غذايي کامل ... ادامه ...

ساختمان و کنش دستگاه شنوائي

براي اينکه صوتي شنيده شود بايد جريانهاي عصبي را به راه بيندازد و بايد اين جريانها به مغز برسند بنابراين روانشناسي به ساختمان شنوائي توجه دارد آنچه بخوصوص مورد توجه روانشناس است اساس فيزيولوژيک ارتفاع و شدت صوت است. تئوري ... ادامه ...

معرفي دستگاه رفرکتومتر

هنگامي که پرتو نور از محيطي به محيط ديگر با غلظتي متفاوت وارد مي شود، به علت تغيير سرعت عبور، مسير آن منحرف مي شود. اين پديده شکست نور "Refraction" ناميده مي شود. در صورتيکه محيط دوم چگال تر از محيط ا ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds