نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

معاينه و تشخيص درد معده

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10003099.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي معاينه و تشخيص درد معده

معاينه و تشخيص درد معده

شکايت اصلي: سوزش سردل با خوردن غذا تخفيف مي يابد.

شرح حال و معاينه باليني: يک مرد 52 ساله با سابقه درد اپيگاستر به مدت 2 ماه به بخش اورژانسي مي آيد. درد اپيگاستر او را از خواب بيدار مي کند. خوردن غذا و مصرف شربت آنتي اسيد درد را کاهش مي دهد. او کاهش وزن قابل ملاحظه اي نداشته است و از تهوع يا استفراغ شکايت ندارد. سابقه بيماري پانکراس يا زخم گوارش (ulcer) منفي است ولي گاهي به خاطر درد کمرش قرص آسپيرين مي خورده است.

او در ظاهر مردي سالم به نظر مي رسد ولي کمي استرس دارد. نشانه هاي حياتي او ثابت هستند. در معاينه قلب و ريه ها همه چيز طبيعي اند. شکم نرم و غيرحساس بوده و هيچ توده قابل لمس مشاهده نمي شود. در معاينات رکتال توده قابل لمس مشاهده نشده و تست گاياک (guiac) منفي است.

تشخيص افتراقي:

- زخم دئودنوم - زخم معده - گاستريت - ازوفاژيت - سرطان معده - سنگ کيسه صفرا

طرح تشخيص اوليه

- CBC …………………………… طبيعي است.

- تست کبدي ………………...……… طبيعي است.

- سونوگرافي کيسه صفرا..….....…......…... طبيعي است.

- آميلاز- ليپاز ……………………… طبيعي است.

ارزيابي= اين بيمار با درد اپيگاستر که توسط آنتي اسيد تخفيف مي يابد مراجعه کرده است. اين علامت نشانگر بيماري پپتيک اولسر و به طور اختصاصي نشانگر زخم دئؤدنوم است. در اين اختلال درد به صورت تب درد سوزش و جونده (gnawing) تعري مي شود که در اوايل صبح و 2 تا 3 ساعت پس از خوردن غذا تشديد مي شود. از سوي ديگر درد ناشي از زخم معده (Gastric Ulcer) با خوردن غذا تشديد مي شود.

عوارض بيماري پپتيک اولسر شامل خونريزي، سوراخ شدگي وانسداد دهانه خروجي معده است که ممکن است به صورت يک استفراغ ناگهاني فوراً پس از خوردن غذا مشاهده شود.

سنگ کيسه صفرا= با درد پس از خوردن غذا همراه است و بايد با سونوگرافي کيسه صفرا آن را رد نمود.

در ارزيابي تشخيص اوليه= بايد شواهد مبني بر از دست رفتن مزمن خون را رد نمائيم. يک بيمار جوان داراي علايم کلاسيک بيماري پپتيک اولسر را مي توان به طور کامل با داروهاي H2 بلوکر و يا مهار کننده هاي پمپ پروتئين درمان نمود. اگر علايم باقي بمانند بايد ارزيابي انجام شود. اگر زخم عود نمايد، بايد يک بيماري زمينه اي مثل سندرم زالينجر السيون را مورد بررسي قرار داد.

خطر بروز زخم هاي بدخيم در بيماران بالاتر از 50 سال بيشتر است و اين موضوع را بايد در مشاهدات اوليه آندوسکوپي مورد توجه قرار داد.

طرح تشخيص بيشتر:

1- آندوسکوپي بخش فوقاني

نتيجه: معده متسع نيست، يک زخم 1 سانتي متري در بخش اول دئو دنوم وجود دارد که خونريزي ندارد و انسداد خروجي معده وجود ندارد.

2- تست (Campylobacter- like organism Urease)

نتيجه: مثبت

3- تست آنتي بادي هليکو باکتر پيلوري در سرم

نتيجه: مثبت

طرح درمان:

درمان عفونت اچ- پيلوري: داروي خوراکي مهار کننده پمپ پروتوني (omeprazole) همراه با:

· Amoxicillin/ clarithromycin

يا

· Metronidazole/ clarithromycin

روشهاي ديگردرماني عفونت اچ پيلوري:

· Tetracycline/ metronidazole/ Bismuth Salicylate

يا

· Tetracycline/ clarithromycin/ Bismuth sub salicylato

بحث= اين بيمار داراي يک زخم دئو دنوم به علت عفونت اچ- پيلوري است.

قدم اوليه اداره بيماري پپتيک اولسر:

· گروه يک: درمان ضد ترشح اسيد معده با آنتاگونيستهاي گيرنده H2:

Cimetidine, Ranitidine, Nizatidine, Famotidine.

· گروه دو: مهار کننده پمپ پروتوني

Omeprazole, lanzoprazole

است. هيچ فرقي مابين تاثيرهر کدام از داروهاي گروه 1 يا 2 وجود ندارد.

ولي گروه دوم به خاطر تأثير ماندگار ضد ترشح اسيد معده سبب بهبودي سريع تر خواهند شد.

داروي سوکرالفات(sucralfate) سبب پوشاندن زخم شده و يک لايه محافظ روي زخم تشکيل مي دهد و مخاط معده را نيز محافظت مي کند.

آنتي اسيدها حاوي آلومينيوم و منيزيم هيدروکسايد بوده با خنثي سازي اسيد معدي و محافظت از مخاط معده اثر مي گذارد. دوزبالاي آنتي اسيدها داراي ميزان بهبودي قابل مقايسه با H2 بلوکرها هستند.

حدود 80% زخم هاي معده و 90% زخم هاي دودنوم با عفونت اچ- پيلوري همراهند. درمان عفونت اچ پيلوري سبب کاهش قابل توجه اي در عود بيماري اولسري (75% تا 90% کاهش در عود پپتيک اولسر) خواهد شد. اگر عفونت اچ پيلوري توسط آنتي بيوتيکهاي فوق درمان نشود، در بيماراني که تنها توسط H2 بلوکرها تحت درمان قرار گرفته باشند و احتمال عود بيماري پپتيک اولسر بين 50% تا 60% است. متأسفانه هنوزرژيم استانداردي براي درمان عفونت اچ پيلوري به عنوان يک روش استاندارد انحصاري مطرح نشده است. يک درمان ترکيبي حاوي مهار کننده هاي پمپ پروتوني همراه با دو تا از چهار آنتي بيوتيک زير به عنوان مرسوم ترين روش درماني پپتيک اولسر است.

(clarithromgcin, Amoxicillin, Tetracycline, Metronidazole)

ساير روش هاي درماني شامل بيسموت ساليسيلات همراه با دو آنتي بيوتيک فوق است.

تست اوره آز ، تست (breath test) و تست آنتي بادي اچ پيلوري در سرم داراي 99% (specificity) و 96% (sensitivity) هستند. زماني که زخم هاي دئودنال در بيماران جوان با علايم تيپيک ايجاد مي شوند؛ به آندوسکوپي بخش فوقاني جهت تثبيت تشخيص بيماري نياز نداريم.

· اگر بيماران به نسبت به H2 بلوکرها پاسخ دهنده داروي امپرازول و ساير مهارکننده هاي پمپ پروتوني به عنوان قدم دوم درماني مطرح مي شوند.

· مهار کننده هاي پمپ پروتوني به عنوان داروي انتخابي (choice) در درمان زخم هاي مرتبط با سندرم زولينجر- اليسون مي باشند.

· تنظيم سبک زندگي (مثل ترک سيگار، الکل و پرهيز از داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي) در تسريع بهبودي و جلوگيري از عود بيماري مؤثرند.

· رژيم غذايي (Bland) فاقد فلفل و اديه جات کمکي دربهبود بيماري نمي کنند.

· ازروش جراحي براي درمان عوارض شديد از قبيل خونريزي، سوراخ شدگي و يا انسدادها استفاده مي شود. اگر چه زخم هاي دودنوم با بدخيمي همراه نمي باشد ولي موارد مقاوم اغلب به درمان جراحي نياز دارند.

مرور کيس

زخم دودنوم:

* درد چند ساعت پس از خوردن غذا ايجاد مي شود.
* درد با خوردن غذا و آنتي اسيد برطرف مي شود.
* با استفراغ و يا کاهش وزن همراه نيست.

زخم معده:

* درد حدوداً 30 دقيقه پس از خوردن غذا شروع مي شود.
* درد با خوردن غذا شديدتر مي شود. آنتي اسيد در کاهش درد تأثيري ندارد.
* معمولا با استفراغ و کاهش وزن همراه است.

رفلکس معدي- مروي:

* ناراحتي درشکم و قفسه سينه پس از خوردن غذاي حجيم، خصوصاً شبها.
* آنتي اسيدها سبب برطرف نمودن درد مي شود.
* بالا آوردن سر بيمار، پرهيز از خوردن غذاها در اواخر شب، پرهيز از الکل، سيگار، غذاهاي چرب و ترش مؤثر هستند.
* بدون استفراغ و يا کاهش وزن

سرطان معده

* درد به صورت مداوم و پس از خوردن غذا
* درد با خوردن غذا بيشتر مي شود، آنتي اسيد درد را کاهش نمي دهد.
* با استفراغ و کاهش وزن شديد همراه است.
* لنفادنوپاتي در ناحيه سوپر اکلاويکولار.
منابع :
----------------------
موسسه اطلاع رساني علمي دانش گستران ايرانيان: Author
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
سوزش - سردلزخم دئودنوم - زخم معده - گاستريت - ازوفاژيت - سرطان معده - سنگ کيسه صفرا - آندوسکوپي بخش فوقاني
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 4531 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

طرز تشخيص زود هنگام بيماري هاي ژنتيکي

بيشتر زوج هايي که سابقه بيماري ژنتيکي در خانواده خود دارند از انتقال اين بيماري ها به فرزندان خود نگرانند... يکي از راه هايي که مي تواند در برخي از اين بيماري ها که ژن يا کروموزوم معيني مسوول ايجاد آن است، مانع انتقال ... ادامه ...

نانوذرات در تشخيص هاي باليني مولکول هاي ...

استفاده از نانوذرات به عنوان نشانگر در تشخيص هاي مولکولي به جاي نشانگرهاي فعلي از جمله نشانگرهاي فلورسنت، باعث افزايش حساسيت، قابليت انتخاب و ظرفيت چندبعدي گرديده است. روش هاي بر پايه اين نانوذرات، نسبت به روش هاي رايج ت ... ادامه ...

چرا افسردگي مردان معمولاً تشخيص داده نمي ...

آيا فردي خشن، عصبي و انزواطلب هستيد؟ آيا هميشه مشغول کار کردن مي باشيد، نوشابه هاي الکلي فراواني مي نوشيد، داروهاي غير قانوني استفاده مي کنيد و از طريق فعاليت هاي پرمخاطره به دنبال شور و شوق هستيد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، ... ادامه ...

آيا معده تان ترش ميکند؟

آيا معده تان ترش مي کند؟همه ما در زندگي روزمره‌مان حالت ترش کردن يا سوزش سردل را تجربه‌ کرده‌ايم و بسياري نيز به راحتي از کنار آن گذشته‌ايم و با يک ليوان آب، شير يا شربت آلومينيوم ام.جي‌.اس آ ... ادامه ...

راهکارهايي براي لاغري و درد کمر

زندگي شهري از توليد تا مصرف امروز يک از فاجعه آميز ترين امور رفاهي بشر امروزي است. افزايش جمعيت ، توليد کنندگان سود جوي بخش کشاورزي و دامداري را ترغيب ميکند بمنظور جا نماندن از يکديگر ، به تزريق هورمون به ب ... ادامه ...

يک بيماري و هزار درد در دل

بيماري ديابت يک بيماري متابوليک رايج محسوب مي شود. ديابت تيپ يک يا وابسته به انسولين، به دليل تخريب ايمني سلو ل هاي بتاي پانکراس و با منشا ژنتيکي رخ مي دهد، ولي ديابت تيپ دو يا غيروابسته با انسولين به خاطر مقاومت به انسو ... ادامه ...

سردرد، شايع ترين درد در ايران

از بين انواع مختلف درد، سردردها شايع ترين دردها به شمار مي روند. در همين ارتباط مصرف انواع مسکن ها براي تسکين درد در ايران مطابق بررسي هاي انجام شده چندين برابر ساير کشورهاست، اين در حالي است که مصرف بيش از حد مسکن ها ... ادامه ...

تستهاي تشخيص حاملگي خانگي

▪ چگونه بايد از تستهاي حاملگي خانگي استفاده کرد؟ تستهاي حاملگي خانگي، وجود يکي از هورمونهاي نشانگر حاملگي به نام "گونادوتروپين جفتي انسان" يا hCG را در ادرار نشان مي دهد. اين هورمون که توسط سلولهاي جفت توليد ... ادامه ...

طرز تشخيص عسل هاي اصيل

حتما در بازار عسل هايي را ديده ايد که با نام گياهان مختلف به فروش مي رسند؛ عسل آويشن، گون، مريم گلي، اقاقيا، زرشک و... به اين عسل ها مي گويند عسل هاي تک گل... اگر قصد خريد اين نوع عسل ها را داريد، بايد دقت کنيد که مشخ ... ادامه ...

وقتي درد زايمان شروع مي شود...

يکي از پرسش هايي که در اواخر بارداري براي خانم هاي باردار مطرح مي شود، اين است که: «من دقيقا چه زماني فارغ مي شوم؟» مخصوصا اگر اولين باري باشد که يک خانم، باردار مي شود؛ اين سوال به طور جدي تري برايش مطرح مي ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.10seconds