نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

دعاي عرفه، عصاره معرفت توحيدي

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10003366.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي دعاي عرفه، عصاره معرفت توحيدي

دعاي عرفه، عصاره معرفت توحيدي

عرفات سرزمين است و روز عرفه يکي از روزهاي مناسک آييني حج. اما چنان که از سنت و سيره امامان(ع) استنباط مي شود، عرفه همانند هر شناخت و عرفاني، در بند زمان و مکان نيست. از اين رو از جايگاه بسيار والايي در فرهنگ ناب اسلام برخوردار است و گزارش اهل بيت(ع) از مقام و منزلت آن حکايت مي کند.

يکي از اعمال اين روز، دعاي مشهور حضرت سيدالشهداء امام حسين(ع) است. آن حضرت(ع) دعائي را در روز عرفه در عرفات خواندند که از نظر مضامين، چنان بلند و والاست که نمي توان براي آن جز قرآن صاعد نامي ديگر نهاد. آن حضرت همراه با اهل بيت(ع) و فرزندان و شيعيان خود در نهايت تذلل و خشوع در جانب چپ کوه ايستادند و روي مبارک را به سوي کعبه گردانيدند و دست ها را برابر چهره برداشتند و مانند مسکيني که طعام طلبد، اين دعا را خواندند.

● عروه الوثقاي هدايت

اين سفره نيايش حسيني(ع) به تقدير الهي براي آيندگان ثبت و ضبط شد. بي گمان تفسيري که در اين نيايش ارائه مي شود، عصاره معرفت و توحيد است. اگر پيامبر(ص) خود نخستين مفسر و مبين قرآن است تا حقايق آن را از اشارات، لطايف و حقايق، افزون بر عبارات الفاظ به گوش مردم برساند، جان و نفس ايشان از اهل بيت(ع) بر اين مقام تکيه زدند و از مقام «دني فتدلي» فرود آمدند و از مقام «قاب قوسين او ادني» نزول کردند و از سدره المنتهي پايين آمدند، تا به عنوان اسباب و وسايل الهي عمل کنند و خود در مقام ميزان، صراط، مسير سلوک و شدن هاي کمالي به سوي لقاء الله، عروه الوثقاي هدايت و حتي ايصال الي المطلوب شوند و اهل محبت و مودت را مجذوب جذبه رضوان الهي کنند.

بي گمان، دعاي عرفه، اين قرآن صاعد،سرشار از معارف ناب توحيد است. حقيقت خداوند را چنان که شايسته است به نمايش مي گذارد و به حکم آن که تنها «عبادک المخلصون» مي توانند توصيف و خدا را چنان که شايسته است بکنند، به توصيفي مي پردازد که خداي سبحان را سزاوار و شايسته است. توحيدي که در اين فقرات بلند نيايش عرفاني عرفه حسيني بر تارک الفاظ مي نشيند، هيچ وهم عقل و خيالي را توان پرواز حتي به عبارات و ظواهر آن نيست، چه رسد که به باطن آن راهي يابد مگر اين که به تقوا خود را ساخته باشد و تعليم علم لدني به حکمت محمدي(ص) بيابد.

چنان که خداوند در قرآن بارها فرموده، عقل آدمي توان آن را ندارد که به تنزيه و تسبيح همانند عقول مجرد فرشتگان بپردازد و سبوح و قدوس گوي خداوند سبحان باشد؛ اما اين عباد مخلص و خالص شده الهي به تطهير خداوندي، از کتاب مبين و لوح محفوظ بلکه فراتر از آن، خوشه برمي گيرند و در مقام توصيف، مجاز مي شوند که خداوند را نه تنها تسبيح گويند که به تحميد و تهليل و تکبير او پردازند و وصف خداوند سبحان گويند.

امام حسين(ع) خدا را در اين دعاي عرفاني در عرفه عرفات، به نظاره مردم مي آورد که نيايشگران همراه آن حضرت(ع) مصداق «الي ربها ناظره» مي شوند و با آن حضرت(ع) به لقاي الهي مي رسند و حقيقت الهي را در همان مقام لطيف مي شناسند و درک مي کنند.

آن حضرت(ع) در مقام عرفان شناسي حقيقي، حقيقت خداوند را به معرفت چشم ناظران لطيف و بصير مي آورد و چشمان حديد را به کرتين وامي دارد تا کشف غطاي طبيعت دنيا بلکه آيات هستي نمايند و تا اوج الي ربک الرجعي در يقين علمي بالا مي برد تا بتوانند از مقام يقين اختياري، جسارت يقين عيني کنند و تا سر منزل حق اليقين بالا روند.

در فقرات اين نيايش، همان گونه که خداوند آنطور که شايسته است، با تفسير عرفاني شناخته مي شود، جايگاه انسان و حرکت رو به سوي صبغه و رنگ خدايي گرفتن تا متاله و رباني شدن نيز تبيين مي گردد.

● ظهور مطلق حق

در اين نيايش امام حسين(ع) بر اين نکته عرفاني تاکيد مي کند که آن چه ظاهر است خداست؛ و آن چه نهان است غير اوست. بنابراين، برخلاف تصور توده هاي مردم، خدا ظاهر و ديگران غيرظاهر هستند. از اين رو به هر چيز مي نگرد، خداوند را مي نگرد: ايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتي يکون هو المظهر لک متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدل عليک و متي بعدت حتي تکون الآثار هي التي توصل اليک عميت عين لاتراک عليها رقيباً و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصيباً؛ آيا اساساً براي ما غير تو ظهوري هست که در تو نباشد تا آن چيز وسيله ظهور تو گردد. تو کي پنهان شده اي تا محتاج به دليلي باشيم که به تو راهنمايي کند و چه وقت دور مانده اي تا آثار تو ما را به تو واصل گرداند، کور باد آن چشمي که تو را نبيند.

اميرمؤمنان علي(ع) درباره ظهور مطلق خداوند در هستي مي فرمايد: ما رايت شيئا الا رايت الله قبله و معه و بعده؛ چيزي را نديدم جز اينکه خدا را پيش از آن و با آن و پس از آن مشاهده کردم.

آن حضرت(ع) در جايي ديگر روشن مي کند: لم اعبد ربا لم اره؛ عبادت نکردم خدايي را که او را نديدم! پرسيدند: چگونه خدا را ديدي؟ فرمود: با چشم دل و بصيرت، نه با ديده ظاهري.

به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست نه بسته است کسي شاهراه دل ها را به نظر مي رسد که نيازمند آن هستيم تا بارها به مطالعه و تدبير در نيايش عرفه بنشينيم تا خداوند را در قرآن صاعد آن بشناسيم و تفسيري درست از خدا و شناخت راستين از موقعيت و فلسفه وجودي خود و هستي به دست آوريم و در زندگي و سبک آن همه فقرات آن را به کار گيريم. بي گمان کساني که عرفان را در غير اين دسته از قرآن صاعد در کنار قرآن نازل مي جويند جزو دسته گمراهان هستند. باشد سير و سلوک حقيقت را در مسيري بجوييم که واصلان آن، خود مظاهر کامل خداوند و کلمات تامات اويند.


منابع :
----------------------
حمید محمد خانی
روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
ظهور مطلق حق - نیایش امام حسین(ع) - عروه الوثقای هدایت - عرفات - روز عرفه در عرفات
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 2275 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

درآمدي بر معرفت پژوهي در نهج البلاغه

يكي از شاخه هاي اصلي فلسفه، مبحث معرفت شناسي است. اين شناخت از اين جهت اهميت دارد كه زيربناي جهان بيني است، چنان كه جهان بيني مبناي ايدئولوژي و نظام ارزشي است. معرفت شناسي در نهج البلاغه، مبحث گسترده اي است كه دين پ ... ادامه ...

نماز مقبول و دعاي مستجاب

آيت الله شيخ مجتبي تهراني به معرفي چهار مکان مشخص که دعا با شرايطي در آنها مستجاب است پرداخت و شرايط نماز مقبول و دعاي مستجاب را تشريح کرد. گفته شد ماه مبارک رمضان، ماه بازگو کردن کلام رب يعني تلاوت قرآن است و ماه س ... ادامه ...

عرفان اسلامي (24) معرفت ريشه ي محبت

شرح كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة وَالْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ اين يك واقعيّت است كه شناخت و معرفت به هر چيزى ريشه ى ميل يا تنفّر انسان به آن چيز است . در صورتى كه انسان چيزى را بيابد كه در واقع براى او منفعت د ... ادامه ...

مدلهاي معرفت ديني

فهرست مطالب کتاب : شامل - مقدمه - مدل هاي معرفتي � اقسام رئاليسم ( خام ، ابزار انگاري ، و رئاليسم انتقادي ) است باتوجه به اينکه کتاب از انتشارات باشگاه انديشه مي باشد و اين باشگاه متشکل از صاحبنظران هستند و نويسنده کتاب ... ادامه ...

پيش فرض هاى معرفت شناسى در مديريت اسلامى

1. پيش فرض هاى معرفت شناسى در مديريت اسلامى اگر مديريت اسلامى را مجموعه قضايايى بدانيم که در مورد موضوعات خاص و از روش خاص بحث مى کنند، به طور منطقى، اين قضايا بدون مبادى و مبانىِ نظرى قابل حصول نيستند. مبادى و مبانى، ش ... ادامه ...

پيش فرض هاى معرفت شناسى در مديريت اسلامى

1. پيش فرض هاى معرفت شناسى در مديريت اسلامى اگر مديريت اسلامى را مجموعه قضايايى بدانيم که در مورد موضوعات خاص و از روش خاص بحث مى کنند، به طور منطقى، اين قضايا بدون مبادى و مبانىِ نظرى قابل حصول نيستند. مبادى و مبانى، ... ادامه ...

پيش فرض هاى معرفت شناسى در مديريت اسلامى

1. پيش فرض هاى معرفت شناسى در مديريت اسلامى اگر مديريت اسلامى را مجموعه قضايايى بدانيم که در مورد موضوعات خاص و از روش خاص بحث مى کنند، به طور منطقى، اين قضايا بدون مبادى و مبانىِ نظرى قابل حصول نيستند. مبادى و مبانى، ... ادامه ...

مدلهاي معرفت ديني

مدلهاي معرفت ديني فهرست مطالب کتاب : شامل - مقدمه - مدل هاي معرفتي – اقسام رئاليسم ( خام ، ابزار انگاري ، و رئاليسم انتقادي ) است باتوجه به اينکه کتاب از انتشارات باشگاه انديشه مي باشد و اين باشگاه متشکل از صاحبن ... ادامه ...

بررسي تأثير عصاره رازيانه (Foeniculum vu ...

زمينه و هدف ديسمنوره اوليه، قاعدگي دردناك بدون حضور عارضة پاتولوژيك لگني است و يكي از شايع‌ترين مشكلات‌ گروه بيماري‌هاي زنان مي‌باشد (1،2). اين عارضه در بيش از 90% از بالغين در سيكل‌هاي همراه با ... ادامه ...

بررسي اثر عصاره خام پياز بر بافت بيضه مو ...

زمينه و هدف پياز با نام علمي Allium cepa از تيره سوسنيان که با سير هم خانواده است (1) و يکي از گياهاني است که به‌طور مستقيم در آيات قرآني از جمله در سوره بقره آيه 61 مورد اشاره قرار گرفته است. پياز گياهي است دو سال ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.12seconds