نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

گذر زمان در کائنات

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10003611.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي گذر زمان در کائنات

گذر زمان در کائنات

●انفجار بزرگ

دانشمندان بر اين باورند که کائنات در ۱۵ بيليون سال پيش در پي پديده اي عظيم، به نام بيگ بنگ (انفجار بزرگ) به وجود آمده است. تمامي فضا، زمان، انر&#۶۴۳۹۵;ي و موادي که امروزه جهان ما را تشکيل مي دهند در پس اين انفجار بزرگ ايجاد شده اند. دنياي پيش از بيگ بنگ يک دنياي بينهايت کوچک، فشرده و داغ بوده است. در نخستين کسرهاي ثانيه اول فقط انر&#۶۴۳۹۵;ي وجود داشت.

هنگامي که دنيا شروع به بزرگ شدن و سرد شدن نمود، چهار نيروي اوليه (گرانش، الکترو مغناطيس، نيروي ضعيف و نيروي قوي پيوندهاي هسته اي) ظاهر شدند. کوارک ها و سپس ذرات اتمي و ذرات ضد آنها (ضد مواد) به عرصه پيوستند.

ماده و ضد ماده در مجاورت يکديگر همديگر را خنثي کرده(با برتري جزئي ماده نسبت به ضد ماده) و توليد انر&#۶۴۳۹۵;ي و ماده اوليه يعني هيدرو&#۶۴۳۹۵;ن و هليوم نمودند. پس مانده ضعيف گرماي ناشي از بيگ بيگ همچنان در سراسر آسمان ديده مي شود.

●کهکشانها

در ابتدا توزيع انر&#۶۴۳۹۵;ي و ذرات در کل جهان يکسان نبود. اين ناهمگوني ها اين امکان را به انواع نيروها داد تا بتوانند ذرات را گردآوري و متمرکز کنند. اين توده سازي و متمرکزسازي آغاز شد تا ساختارهاي پيچيده تر به وجود آيند.

تمرکز ذرات منجر به پديدار شدن غبارها در آسمان گرديد و سپس غبارهاي فشرده و متمرکز تبديل به ستاره ها و مجموعه هاي ستارگان شدند. مجموعه هايي که به آنها کهکشان مي گوييم. از حرکت و گردش کهکشانها پيداست که ستارگان و گازهاي پراکنده و غبارها يي که در يک کهکشان قابل مشاهده هستند تنها يک دهم جرم کل يک کهکشان را تشکيل مي دهند و بيشتر جرم يک کهکشان مربوط به بخش غير قابل مشاهده ايست که اصطلاحا جرم پنهان خوانده مي شود. اين بخش نامرئي راز سرنوشت کائنات را در بر گرفته است. آيا کائنات تا ابد به انبساط خود ادامه خواهد داد يا اينکه در اثر نيروهاي گرانشي که مقدار آن تا به امروز در جرم پنهان مخفي مانده پس از دوره انبساط دوران انقباض را آغاز خواهد نمود.

از ديدگاه توسعه و بسط حيات، آنچه اهميت دارد اين است که هر کهکشان يک کارخانه ستاره سازيست که ستاره ها ي خود را از غبارها و ابرهاي عظيم توليد مي کند. هر ستاره يک کارخانه شيمياييست که در آن عناصر سبک به عناصرسنگين تر و پيچيده تر تبديل مي شوند و حيات نيز مجموعه ايست از همين عناصرو مولکول هاي پيچيده. نوع کهکشانها با محاسبه چگونگي توزيع ستارگان و درخشش يا تاريکي آن مشخص مي شود.

●ابرهاي عظيم مولکولي

بيشترين ساکنين کهکشانها ابرهاي عظيم مولکولي هستند که مواد اوليه براي تشکيل ستاره ها و سيارات را در بردارند. ابري با ضخامت ۳۰۰ سال نوري (هر سال نوري برابراست با حدود ۱۰ تريليون کيلومتر) جرم کافي براي ساخت ده هزار تا يک ميليون ستاره، هر يک به اندازه جرم خورشيد ما را دارد. ۱۰ درصد از اين ابر چگالي کافي براي تشکيل چند صد تا چند هزار ستاره را دارد.عمر اين ابرها بين ۱۰ تا ۱۰۰ ميليون سال است و بعد از آن از هم مي پاشند.

●تشکيل عناصر در ستارگان

▪غبارها و تولد ستارگان

گرانش بر ذرات خاصي اثر مي گذارد تا مجموعه اي از ذرات را ايجاد نمايد که آنها خود جذب کننده ذرات ديگرند. در شرايط مناسب، گرانش، قدرت غلبه بر نيروهاي مخالف خود را پيدا مي کند و توده اي از غبار را توليد مي کند که به اندازه کافي، براي آفرينش يک ستاره، فشرده است.

اما اين ستاره جوان احتمالا هنوز در نور مرئي آشکار نيست. اين ستاره در ميان پوششي از غبار غليظ و مات احاطه شده است. زمانيکه ستاره غبار اطرافش را پراکنده مي کند، توسط دوربين هاي مادون قرمز به صورت نقطه اي سوزان در بين يک ابر غليظ مولکولي قابل رويت مي شود. در نهايت بادهاي ستاره اي پس مانده غبارها و ابرها ي مولکولي را کنار مي زنند و در اين زمان با تلسکوپ هاي اپتيکال نيزقابل رويت خواهد بود.

▪ستارگان بالغ و ترکيبات هسته اي

ستارگان جوان در عرصه تلاش براي حفظ تعادل بين نيروي گرانش، که سعي در فرو کشيدن ستاره دارد و فشارهاي ناشي از فعل و انفعالات هسته اي درون خود، که سعي در از هم پاشيدن ستاره دارد قرار مي گيرند.

ستاره ها ي بالغ به آن تعادل دست پيدا کرده اند و تقريبا همه عمر خود را در تعادل سپري مي کنند.

اندازه ستاره، رنگ آن، درخشش آن و حتي طول عمر آن ارتباط مستقيم با جرم ستاره دارد. ستاره ها يي با جرم کمتراز خورشيد ما کوتوله ها ي قرمزي مي شوند که تا چندين بيليون سال زنده اند. ستاره اي به اندازه خورشيد ۱۰ بيليون سال زندگي مي کند و ستاره ها ي غول پيکر همه سوخت هسته اي خود را در ظرف چند ميليون سال با شدت تمام مي سوزانند.

ستاره ها همه عمر در هسته خود هيدرو&#۶۴۳۹۵;ن را سوزانده و به هليم تبديل مي کنند. در ادامه هليم نيز به قدري فشرده و داغ مي شود که به عناصر سنگينتر تبديل مي گردد. اين چرخه تبديل ادامه دارد. چرخه اي که هر لايه آن انر&#۶۴۳۹۵;ي و گرماي بيشتر و بيشتري مي طلبد. اين انر&#۶۴۳۹۵;ي از انفجارهاي ناشي از فعل و انفعالات لايه هاي زيرين تامين و منجر به تشکيل عناصر سنگين و سنگين تر مي شود. گرماي زيادي که در ستاره ايجاد مي شود آن را متورم مي کند.

▪مرگ ستاره

در نهايت سوخت هسته اي همه ستارگان روزي تمام مي شود. آنها تعادل خود را از دست مي دهند طوريکه نيروي گرانش غالب مي شود. تفاوت جرم ستارگان باعث تفاوت در مرگ آنها نيزمي شود. ستاره هاي کم جرم به آرامي باقيمانده سوخت خود را سوزانده و مي ميرند. ستاره هايي به اندازه خورشيد، به سرعت به يک کوتوله سفيد به اندازه زمين تبديل مي شوند. لايه بيروني ستاره که از اتمهايي تشکيل شده که در فرايند تبادلات هسته اي به وجود آمده اند، از آن جدا شده و به شکل ذرات در عرصه بي انتهاي آسمان رها مي شوند. هسته يک ستاره غول پيکر تقريبا به شکل آني منفجر مي شود. هسته به سمت بيرون پخش ميشود و با ذراتي برخورد ميکند که به سمت درون ستاره کشيده شده اند. اين برخورد با توليد انر&#۶۴۳۹۵;ي انبوهي همراه است که هم عناصر سنگين موجود در کائنات را پديدار مي نمايد و هم منجر به تکه تکه شدن ستاره مي شود. اين انفجار ابر نواختر، منشا اوليه همه عناصر سنگين يافت شده در اجرام، ستاره ها، سياره ها و فضاهاي ميان کهکشانهاست.

در اعماق سرد فضا، عناصري مانند کربن، اکسي&#۶۴۳۹۴;ن و نيتروژن مي توانند با عنصر اوليه يعني هيدروژن ترکيب شده و مولکولهاي پيچيده اي را بسازند مخصوصا در فضاهاي با چگالي و غلظت بالاتر که امکان برخورد ذرات به يکديگر بيشتر است.

تعداد بسيار زيادي از انواع مولکولهاي پيشرفته، به خصوص مولکولهايي که اتم کربن در ترکيب آنها حضور دارد، در فضاي ميان ستارگان يافت شده است.

●شکل گيري سيارات

▪صفحات سياره اي

مرحله شکل گيري يک سياره ممکن است که به صورت يک صفحه درخشنده و يا تاريک در مقابل يک جرم آسماني درخشان به چشم آيد. برخي از اين صفحات در انبوه گاز و غبار مخفي و تنها در نور مادون قرمز نمايان مي شوند. صفحات سياره اي ديگر به صورت گرده هاي ذراتي شبيه به ستاره هاي دنباله دار ديده مي شوند که در اثر وزش بادهاي ستاره اي شکل گرفته اند.

وسعت هر يک از اين مناطق سياره خيز بيش از ۲۰ برابر منظومه شمسي ما است. همه ذرات و مواد موجود در صفحات سياره اي در يک جهت در حال چرخش به دور يک ستاره مي باشند.

محتويات صفحات سياره اي، شامل مولکول هاي پيچيده اي است که برخي از آنها تنها در شرايط موجود دراين گونه صفحات به وجود مي آيند و برخي مولکولهايي هستند که در فضاهاي ميان ستاره ها و کهکشانها نيز يافت شده اند.

▪ تشکيل اجرام

ضمن گردش صفحات به دور ستاره، گرانش به انبوه اين ذرات اجازه تشکيل اجرام کوچک را مي دهد. فلزات سنگين و سيليکاتها در معرکه داغ محدوده نزديک به ستاره نيز دوام مي آورند اما ذرات سبک تر و مولکول هاي فرار از جمله آب و گاز هيدرو&#۶۴۳۹۵;ن در قسمتهايي از صفحه که از ستاره دورتر است امکان ادامه حيات دارند.

توده ها ي ذرات سنگين پس از اينکه جرم کافي به دست آوردند شروع به سخت شدن مي نمايند و در اثر برخورد و تصادم ذرات با آنها رفته رفته اجرام بزرگي مي شوند. سرانجام اين توده ها و اجرام با يکپارجه شدن و جذب گازها و غبار اطراف بر فضاي خود مسلط مي شوند.

▪شکل گيري سياراتي چون زمين و مشتري

اختلافات ماهرانه در توزيع ذرات بين قسمتهاي مختلف يک صفحه سياره اي تعين کننده مکان و بزرگي سيارات در آن صفحه است.

اجرام کوچک صخره اي و فلزي درمنظومه شمسي سياره اي همچون زمين را به شکل گدازان پديد آورده اند. در پي سرد شدن اين سيارات لايه هاي سخت آنها تشکيل مي شود. احتمال مي رود که با گذشت زمان همه بخشهاي اين سيارات منجمد گردد. اين سيارات تحت بمباران هاي اجرام کوچک صخره اي قرار مي گيرند که حامل عناصر و مولکولهايي از جمله مهمترين عنصر شناخته شده حيات يعني آب مي باشند.

اجرام سرد و يخي که در فاصله بيشتري از خورشيد قرار داشتند سياره اي چون مشتري را به وجود آورده اند. اين سيارات ممکن است داراي هسته هاي فلزي و سخت باشند ولي سطح خارجي آنها به شکل مايع و پوشيده از لايه هاي گازاست. ساختار سياره اي چون مشتري بسيار شبيه ستاره ايست که گرد آن در گردش است. اين سيارات نيز مدام تحت آماج برخوردهاي اجرام کوچک قرار مي گيرند.

▪کيمياي حيات

در ساختار کائنات و بالطبع سيارات، مولکولهاي پيچيده کربن و اسيدهاي آمينه، دورکن اصلي تشکيل حيات، وجود دارند. با انتشار دقيق و ترکيب اين اجزا و ذرات اوليه، طبيعت قادر به ساخت DNA شالوده اساسي حيات و زندگي در کره زمين گرديده است. چگونگي و شرايط ترکيب اين اجزا هنوز در حال بررسي است. اما اين حقيقت که اين ترکيب در حال حاضر صورت گرفته و منجر به ايجاد حيات در کره زمين شده است و با در نظر گرفتن زنجيره ذرات در کائنات، رخ دادن اين گونه ترکيبات و در نتيجه وجود حيات در قسمتهاي ديگري از کائنات همواره امکان پذير مي باشد.


منابع :
----------------------
aftab.ir

----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
کائنات-انفجار بزرگ-کهکشانها-ابرهای عظیم مولکولی-تشکیل عناصر در ستارگان-تولد ستارگان-ستارگان بالغ و ترکیبات هسته ای-مرگ ستاره-شکل گیری سیارات-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 2806 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

دعا براي تعجيل در فرج امام زمان عليه الس ...

http://www.anhar.ir/Newsview.asp?ID=137 :منبع دعا محبوب ترين اعمال نزد خداوند، برترين عبادت، علت روشنايي آسمان ها و زمين، كليد تمام رحمت ها و... است. ما معمولا در حوائج فردي خويش بر دعا اصرار مي ورزيم و تا استجابت كامل ... ادامه ...

ابزارهاي زمان سنجي در گذر زمان

در اين مقاله به بررسي کامل انواع ساعت ها و دستگاههاي سنجش زمان پراخته شده است و اولين ساعت ها و دستگاهها مورد بررسي قرار گرفته اند تا ساعت هايي که در آينده ساخته خواهند شد ... ابداع فنر براي ايجاد نيروي محرکه ساعت ، ا ... ادامه ...

دانشمندان علت دو نيمه شدن دريا زمان حضرت ...

پژوهشگران آمريكايي روز سه شنبه اعلام كردند كه دو نيمه شدن دريا براي عبور پيروان حضرت موسي (ع) از تعقيب لشكريان فرعون مبتني بر قوانين فيزيكي است. يك باد شرقي كه در آن شب مي‌وزيد، مي‌تواند همانطور كه در تورات و ... ادامه ...

كاربرد مقره هاي كامپوزيتي در ارتقاي ولتا ...

با توجه به روند رو به رشد مصرف برق در جهان و لزوم افزايش و توسعه توليد برق و به تبع آن احداث خطوط انتقال نيرو با ولتاژهاي بالاتر به منظور انتقال انرژي با ظرفيت بيشتر به مصرف كنندگان در اين مقاله سه حالت جهت انتقال نيرو ب ... ادامه ...

امام زمان (عج) ، وجه الله

در مقاله حاضر نويسنده با نگاهي عرفاني به مقوله وجه الهي، امامان معصوم(ع) را مظاهر الهي و وجه الله معرفي کرده و با استناد به برخي روايات لازمه معرفت خدا را معرفت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دانسته است. اينک با هم آن را ... ادامه ...

فيزيك در گذار زمان

تاريخچة مختصر فيزيك ماقبل تاريخ همانطور كه متقدمين از روي تجربه و امتحان به خواص باطني پاره‌اي از اجسام بي‌پرده و از تركيب مواد به وسايل مختلف (تشويه، تكليس، تقطير و غيره) مواد شيميائي بدست آورده و براي ع ... ادامه ...

ميانکاله در گذر زمان

در «چشماندازشناسي علمي» مبحثي زير عنوان «تاريخ چشمانداز» وجود دارد. هدف از بررسي تاريخ چشمانداز رديابي و شناخت مجموعه تحولاتي است که، موجب شده چشمانداز طبيعي، سيماي (Physiognomy) کنوني خود را بياب ... ادامه ...

پيشينه ي تاريخي فارس در گذر زمان

پيشينه ي تاريخي فارس در گذر زمان «و اين سرزمين از دشمن، از خشکسالي و از دروغ بپايد و بدين سرزمين دشمن، بدسالي و دروغ نيايد.» نقل به مضمون از سنگ نبشته داريوش در تخت جمشيد فارس در دوران باستان ... ادامه ...

انعطاف زمان (علمي فلسفي)

به نام او نمودار خط يا زمان زير که در آن حرف C نشانگر شاخص زمان است به صورت زير است : يعني نمي توان از حال به گذشته رفت، ولي مي توان شاخص زمان را به نسبت گذشته در آورد. يعني نميتوان انجام يک کار را مانند يک ف ... ادامه ...

بهترين زمان باروري!؟

● تخمک گذاري چيست؟ تخمک گذاري به زماني گفته مي شود که يک تخمک (يا در برخي موارد نادر بطور طبيعي بيشتر از يک تخمک) از تخمدان آزاد مي شود و اين زمان را “دوره باروري” در سيکل قاعدگي مي ن ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds