نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

انواع پله هاي ساختماني

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10006457.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي انواع پله هاي ساختماني

انواع پله هاي ساختماني

● مقدمه

طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سيستمهايي را بايد طوري ساخت که امکان دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني را توسط پله ها به بالا و پايين فراهم سازد.

● تعريف پله

پلکان يک راه ارتباطي است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط مي دهد و انسان با انرژي خود ان را طي مي کند .در واقع پله تکيه گاهي براي پا هنگام بالا رفتن است.

● انواع پله

▪ فرم پله

▪ جنس پله

▪ کاربري

● فرم پله:

▪ راه پله مستقيم

▪ راه پله با پله هاي مايل

▪ راه پله ۴/۱ چرخش در بالا

▪ راه پله ۴/۱ چرخش در پايين

▪ راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پايين

▪ راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پايين در جهت مخالف

▪ راه پله مستقيم با پاگرد

▪ راه پله مستقيم با ۴/۱ دور چرخش

▪ راه پله مستقيم با نيم دور چرخش

▪ راه پله پاسگي همراه با چرخش

▪ راه پله با ستون پله باز با پاگرد

▪ راه پله سلطنتي

▪ راه پله با سه پلکان مستقيم و يک پاگرد

▪ راه پله با چهار پلکان

▪ راه پله قوسي

▪ راه پله سبدي با پاگرد

▪ راه پله نيم دور چرخش

▪ راه پله بيضي

▪ راه پله حلزوني يا مارپيچي

▪ راه پله هندسي

● از نظر جنس:

پله هاي چوبي

پله هاي فولادي

پله هاي سنگي

پله هاي بتني

پله هاي پلکسي

پله هاي چوبي-فلزي

● از نظر کاربري:

در اين بخش پله ها از نظر کاربرد در موقعيت مکاني مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مبحث شامل دسته بندي هايي است که در زير به آن اشاره مي کنيم.

پله هاي آموزشي

پله هاي اداري

پله هاي تجاري

پله هاي فرار

پله هاي مراکز تفريحي

پله هاي بيمارستان

پله هاي هتل

پله هاي شهري

پله هاي مسکوني

پله هاي بيروني

● اجزاء پله

۱) کف پله:

به سطح فوقاني پله گفته مي شود،يعني محل گذاشتن کف پا براي بالا رفتن يا پايين آمدن از پله.

۲) ارتفاع پله:

فاصله عمودي کف هاي دو پله متوالي را ارتفاع پله مي گويند.ميزان تغييرات ارتفاع پله به مکان و موقعيت پله بستگي دارد.

۳) پيشاني پله:

به قطعه عمودي که ميان دو کف پله متوالي قرار مي گيرد گفته مي شود

۴) گونه پله:

سطـح بغـل پلـه را مي گوينـد.

۵) عرض پله:

به فاصله بين گونه هاي پله گفته مي شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگي دارد.

۶) لب پلـه:

پيش آمدگي کف پله از پيشاني ،لب پله ناميده مي شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه مي شود.

۷) شيار کف پلـه:

در کف پله شيار هايي در امتداد عرض پله ايجاد مي کنند. اين شيار ها از ليز خوردن افراد جلوگيري مي کنند.

۸) رديف يا خيز پلکـان :

به مجموعه پله هاي متوالي بين دو اختلاف سطح رديف پله گفته مي شود. در هر رديف پله حداقل سه پله متوالي وجود دارد.

۹) خط مسير پلـه :

اين خط محل شروع و ختم پله را مشخص مي کند. خط مسير پله در روي پلان و وسط عرض پله ها مشخص مي شود .

۱۰) خط شـيب پلـه :

اين خط ، لبه پله هاي يک رديف پله را به يکديگر وصل مي کند.

۱۱) زاويه شـيب پلـه :

به زاويه بين شيب پله با افق ، زاويه شيب پله گفته مي شود . زاويه شيب پله رابطه مستقيم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.

۱۲) حجم پلـه :

به ضخامت سقف زير يک رديف پله گفته مي شود.

۱۳) طول پلـه :

به طول افقي يک رديف پله گفته مي شود يعني از لبه اولين پله تا انتها کف آخرين پله در يک شيب .

۱۴) پا گـرد :

ايستگاه ما بين پله ها که براي رفع خستگي ساخته مي شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض يک کف پله است.

۱۵) نرده پلـه :

وسيله اي است که براي جلوگيري از سقوط اشخاص ، در طرفين رديف پله ها نصب مي شود.

۱۶) دست انداز پلـه :

اين وسيله بر روي نرده و به موازات خط شيب پله نصب مي شود .

۱۷) چشم پلـه :

به فاصله بين دو رديف پله گفته مي شود .(يعني شکاف بين دو بازوي پلکان)

● سيستم ساختاري :

در اينجا پله ها بر حسب جنسيت و پايه و اساس هايي که براي نصب ساختار آنها استفاده مي شوند دسته بندي شده اند.

الف) موادي که براي ساختار پلکان استفاده مي شوند.

ب) سيستم نصب و نگهداري پله ها

▪ موادي که براي ساختار پلکان استفاده مي شود

۱) فولاد

۲) بتن

۳) سنگ

۴) چوب

۵) پلکسي

پله هاي فولادي:

ساختار فولادي متشکلند از شمشيري هايي که از صفحات فولادي فشرده ساخته شده اند. اين پله ها سبکتر از انواع ديگر پله هستند و تنظيم مقاومت در برابر آتش براي اين پله ها خيلي مهم است.

پله هاي بتني:

شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش مي باشد . در اکثر ساختمان هاي دو طبقه به عنواع پلکان دسترسي يا فرار استفاده مي شود.

پله هاي سنگي:

امروزه به خاطر کمبود و قيمت بالاي سنگ طبيعي اين نوع پله ها از سنگ ريختگي يا بتن ساخته مي شوند. پله ها را مي توان با همان رويه طبيعي سنگي يا بتني باقي گذاشت اما معمولا از نوعي پوشش استفاده مي شود تا سطح ضد لغزشي به وجود آيد.

پله هاي چوبي:

پله هاي چوبي عمر مفيد کوتاهي دارند و در برابر آتش سوزي هم مقاومت کمي دارند اما با روشهاي کامل سازي مي توان تا حد مشخصي آنها را مقاوم کرد. رشته پلکانهاي چوبي در واقع پلکان سنتي خانه هاي دو يا چند طبقه اي هستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزي استفاده از پلکان بتني را ضروري نمي سازد.


کلمات کليدي :
----------------------
پله- انواع پله های ساختمانی- فرم پله- اجزاء پله- پله های فولادی- پله های بتنی- پله های سنگی - پله های چوبی-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 6592 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

مباني زمين شناسي ساختماني (Strructural G ...

● ريشه لغوي زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geologg به معني زمين شناسي گرفته شده است. ● ديد کلي هر کسي که با زمين شناسي سر و کار داشته باشد، تشخيص مي دهد که پوست ... ادامه ...

ماشين آلات ساختماني

● تراکتورها و بولدوزرها تراکتور از مهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام بارها ميباشد برروي تراکتورانواع لوازم مکانيکي را ميتوان نصب کر ... ادامه ...

انواع پله هاي ساختماني

● مقدمه طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سيستمهايي را بايد طوري ساخت که امکان دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني را توسط پله ها به ... ادامه ...

مباني زمين شناسي ساختماني (Strructural G ...

● ريشه لغوي زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geologg به معني زمين شناسي گرفته شده است. ● ديد کلي هر کسي که با زمين شناسي سر و کار داشته باشد، تشخيص ميدهد که پوسته زمين در طي تا ... ادامه ...

مباني زمين شناسي ساختماني (Strructural G ...

● ريشه لغوي زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geologg به معني زمين شناسي گرفته شده است. ● ديد کلي هر کسي که با زمين شناسي سر و کار داشته باشد، تشخيص ميدهد که پوسته زمين در طي تا ... ادامه ...

زمين شناسي ساختماني

هر کسي که با زمين شناسي سر و کار داشته باشد، تشخيص ميدهد که پوسته زمين در طي تاريخ زمين شناسي يک واحد ثابت و غير متغيري نبوده است بلکه به کرات در برابر عوامل داخلي و خارجي در آن تغيير شکل ايجاد شده است. شاهد اين مدعي وجو ... ادامه ...

عمليات ساختماني لانه هاي طيور

از نظر عملي نکاتي که بايد در هنگام ساختمان مورد توجه قرار گيرد به قرار زير مي باشد : الف) پي ساختمان – براي پايه ساختمان هاي دائمي بايد اهميت زيادي قائل شد . زيرا با توجه به اين امر مي توان رطوبت لانه را به حد ... ادامه ...

چگونه ساختماني بسازيم كه انرژي در آن تلف ...

بهينه‌سازي مصرف انرژي، امروزه يكي از موضوعاتي است كه كشورها براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينه‌هاي مالي آن را در اولويت كارهاي خود قرار داده‌اند.در ايران نيز ظرف چند سال گذشته به اين مقوله بيشت ... ادامه ...

رله راه پله

● نگاهي اجمالي هرگاه از يک سيم پيچ که داراي هسته آهني است، جريان الکتريکي عبور کند، هسته سيم پيچ آهنربا مي‌شود. از اين خاصيت براي قطع و وصل مدارها استفاده مي‌شود. جزئي که اين عمل را انجام مي‌دهد، رله نامي ... ادامه ...

مباني زمين شناسي ساختماني

فصل اول - ساختمان هاي گنبدي بطور کلي ، ساخت هاي گنبدي را مي توان بعنوان ساختهايي تعريف کرد که در نتيجه نيرو هاي قائمي – که از پائين به بالا اثر مي کنند – تشکيل مي شوند . بديهي است که در اينجا ، مقصود آن دسته ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.08seconds