نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

علفهاي هرز برنج و آفات مهم برنج

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10006648.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي علفهاي هرز برنج و آفات مهم برنج

علفهاي هرز برنج و آفات مهم برنج

اين علفها شامل سوروف ، اويار سلام ، قاشق واش ، تير کمان آبي ، بندواش ، سل واش و …….. ميباشند که هزينه مبارزه با اين علفها بخش اعظمي از اقتصاد کشاورزي برنج را شامل ميگردد .

مهمترين آفات برنج در ايران

از مهمترين آفات برنج که ساليانه خسارات هنگفتي را بر جاي مي گذارد کرم ساقه برنج ( Chilo Suppressalis ) مي باشد . اين آفت ، حشره اي است که براي اولين بار در سال ۱۳۵۱ در مزارع تنکابن و رامسر طغيان کرد و در مدت کوتاهي با افزايش جمعيت و ايجاد خسارت اقتصادي شديد نظر همگان را جلب نمود .

کرم ساقه خوار برنج که بعنوان يکي از خطرناکترين آفات برنج در دنيا بشمار مي آيد ، در زمستان بصورت لار و کامل در داخل ساقه هاي خشک برنج و يا علفهاي هرز اطراف مزرعه بسر مي برد و در حدود اوايل ارديبهشت ، هنگاميکه حداقل دماي هوا ، ۱۰ درجه سانتيگراد باشد ، شفيره ها در داخل ساقه هاي باقيمانده برنج سال قبل و يا علفهاي هرز مزرعه ، در اطراف سوراخهاي ايجاد شده توسط لاروها ، تشکيل ميگردد .

در حدود بيستم ارديبهشت ماه ، اولين پروانه ها ظاهر ميشوند که در اواسط خرداد به حداکثر خود مي رسند . عمر پروانه ها ، حداکثر يک هفته است و در اين مدت بطور متوسط ۲۳۰ عدد تخم توسط هر پروانه گذرانده ميشود . تفريخ تخمها در دماي حداقل ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتيگراد بمدت ۵ تا ۱۱ روز بسته به دماي محيط انجام مي گيرد . اين کرم در طول سال ۲ تا ۳ نسل دارد و از زمان نشاء کاري تا هنگام برداشت برنج در مزارع فعاليت زيستي دارد . خسارات وارده طي نسلهاي دوم و سوم بيشتر است .

امروزه با کرم ساقه خوار برنج به سه طريق ، زراعي ، شيميايي وبيولوژيک مبارزه ميشود از راههاي اساسي براي مبارزه با اين آفت ، ايجاد شبکه مراقبت و پيش آگاهي با استفاده از اطلاعات جوي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتيکه ثابت شده است ، مراحل سيکل دگرديسي اين آفت ، همبستگي بالايي را با دما و ساير پارامترهاي جوي دارد .

در مبارزه بيولوژيک ، از زنبور تريکو گراما براي پارازيته کردن تخم پروانه ساقه خوار برنج استفاده ميشود که نحوه و زمان فعاليت اين زنبور نيز تابعي از شرايط جوي بويژه دما مي باشد .

ساير آفات برنج شامل شب پره يک نقطه اي برنج ، سرخوطومي برنج ، زنجره برنج ، کرم برگخوار برنج ومگس خزانه برنج مي باشند .

● گونه هاي برنج:

برنج گياهي با تنوع ژنتيکي و توان سازگاري زيادي است. گونه زراعي مهم برنج Oriza sativa L. است که داراي ۲۴=۲n کروموزوم مي باشد، يک گونه زراعي ديگر به نام Oryza glaberrima steud وجود دارد، که در جنوب آفريقا کشت مي شود، اين گونه نسبت به گونه قبلي داراي قدمت و تنوع ژنتيکي کمتري است.

گونه هاي وحشي زيادي از جنس Oryza درجهان مشاهده شده که تتراپلوئيد و داراي۲۸=۲n کروموزوم مي باشند. ارقام و گونه هايO.nivara,O.rufipogon,Sharma,Shastry,Griff از خويشاوندان نزديک برنج زراعي O.sativa L. مي باشند. O.rufipogon برنج وحشي دائمي و O.nivara برنج وحشي يک ساله مي باشد.

O.sativaاز گونه هاي مهم برنج است که در قاره هاي آسيا، اروپا، آمريکا کاشته مي شود، برنج هاي زراعي ايران از اين نوع اند. اين گونه داراي انواع مختلف به شرح زير مي باشد:

۱) نوع اينديکا (Indica )

از نوع هاي گرمسيري برنج است که درمقابل خشکي، بيماري و آفت مقاوم بوده و داراي ارقام مختلفي از نظر زمان رويش است. اين نوع، شامل برنج هاي دانه دراز و ساقه هاي بلند مي باشند که دربرابر ريزش دانه حساس هستند و درکشورهاي هندوستان، سري لانکا، تايلند و مالزي کشت مي شوند.

۲) نوع ژاپونيکا (Japonica)

از نوع معتدل برنج بوده و درمقابل سرما مقاوم است. اين نوع شامل برنج هاي ساقه نسبتاً کوتاه و دانه گرد بوده و درکشورهاي چين، کره، ژاپن، کاليفرنيا و کشورهاي اروپائي کشت مي شود.

۳) نوع جاوانيکا (Javanica)

از نوع هاي حد واسط برنج است. اين نوع برنج در کشورهاي اندونزي، فيليپين، تايوان و ژاپن کشت مي شود.

● طبقه بندي واريته هاي برنج

واريته ها يا ارقام مختلف برنج از سوي سازمان خواربار و کشاورزي جهاني (FAO) به اشکال مختلفي طبقه بندي مي شود، که ازنظر طول دانه به چهار گروه زير تقسيم مي شوند:

الف) برنج هاي خيلي طويل که اندازه دانه آنها بيش از ۷ ميليمتر هستند.

ب) برنج هاي طويل که بين ۶ تا ۷ ميليمتر طول دارند.

پ) برنج هاي متوسط که طول آنها بين ۵ تا ۹۹/۵ ميليمتر است.

ت) برنج هاي کوتاه که طول آنها کمتر از۵ ميليمتر است.

در ايران نيز برنج را براساس طول دانه به سه نوع دانه بلند، دانه متوسط و دانه کوتاه تقسيم بندي نموده اند. به برنج هايي که طول دانه آنها بين ۶۱/۶ تا ۰/۷ ميليمتر باشد دانه بلند گفته مي شود و از مرغوبترين نوع برنج محسوب مي شود، برنج هائي که طول آنها بين ۵۱/۵ تا ۶/۶ ميلي متر است دانه متوسط و به برنج هايي که طول آنها از ۵/۵ ميليمتر کمتر باشد، دانه کوتاه گفته مي شود، اين نوع برنج ها از نظر تجاري ارزش کمي دارند

برنج پس از گندم مهمترين محصول کشاورزي است و نقش بسيار بارز و چشمگيري در تغذيه مردم جهان و نيز کشورمان دارد و همينطور اين محصول پس از گندم بيشترين سطح اراضي کشاورزي را در جهان به خود اختصاص داده است . بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان خوار و بار کشاورزي جهان، در آخرين سال مورد گزارش(۲۰۰۳) سطح کشت برنج جهان ۱۵۰,۹۳۸,۱۰۰ هکتار بوده است .

بر اساس آخرين آمارگيري که درسال ۸۱ انجام شده است سطح زير کشت برنج کشورمان ۶۱۱۲۳۸ هزار هکتار بوده است، که نسبت به سال گذشته ۷/۱۸ در صد افزايش داشته است و در سال ۸۲ سطح زير کشت برنج کشورمان ۵۸۳،۷۷۳ هزار هکتار بوده است . با توجه به اينکه محصول برنج براي رشد و نمو و بازدهي، به آب و هوايي مرطوب و نسبتاً گرم و آب فراوان نياز دارد و مساعدترين منطقه براي کشت آن، سواحل جنوبي درياي مازندران است، بنابراين بيشترين سطح زير کشت برنج در استانهاي ساحلي درياي خزر قرار دارد.

بر همين اساس و بر اساس نتايج آخرين طرح آماري اجرا شده در سال ۱۳۸۲، بيشترين سطح در استان گيلان با ۱۹۶،۵۳۰ هکتار مي باشد. پس از گيلان که مقام اول را درسطح زير کشت دارا است، استانهاي مازندران، گلستان و خوزستان به ترتيب مقام دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. استان يزد با ۱۳ هکتار کمترين سطح برنج درکل کشور را دارد. مازندران و گيلان جمعاً ۵/۶۸ درصد از سطح زير کشت شلتوک کل کشور را داشته و مهمترين مناطق کشت برنج به شمار مي آيند.همچنين مناطق اصلي کشت برنج مازندران، گيلان، فارس، خوزستان و گلستان بيشترين درصد از سطح کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

ساقه برنج راست ، استوانهاي و جز در قسمتي که گرهها وجود دارند تو خالي است. ارتفاع ساقه به ۶۰ تا ۲۰۰ سانتيمتر ميرسد. برنج علاوه بر ساقه اصلي ، ۴ تا ۵ ساقه فرعي دارد. برگهاي برنج به صورت متناوب در دو رديف در دو طرف ساقه قرار گرفتهاند. برگ برنج داراي غلاف ، پهنک ، زبانک و گوشوارک است. همچنين برنج مانند گندم ، داراي گل آذين خوشهاي ميباشد که دانهها در آن قرار ميگيرند.

برخلاف سنبلچههاي گندم و جو و ذرت که فشرده و نزديک به هم هستند، سنبلچههاي برنج به صورت غير فشرده روي محورهاي اصلي و فرعي گل آذين قرار ميگيرد. ميوه برنج داراي غلافي سفيد رنگ ، قهوهاي ، کهربايي ، قرمز يا بنفش است که اين ميوه را به همراه غلاف آن ، شلتوک مينامند. براي قابل استفاده شدن برنج براي انسان ، بايد شلتوک را پوست کنند.

● پيشينه برنج در ايران

موطن اصلي برنج آسياي جنوب شرقي است . به عقيده ب- م- ژوکوفسکي، هند و چين و اندونزي موطن اصلي برنج است.

شلتوک از هند و برمه ( ميانمار ) به تدريج به ساير نقاط جهان راه يافته است . کشت برنج که امروزه جزء لاينفک حيات ميليونها مردم در سراسر جهان است، درچين و هند سابقه اي هفت هزار ساله دارد و پس از آن کشورهاي تايلند، فيليپين، ژاپن، ويتنام، کره شمالي وجنوبي، مالزي و تايوان نيز در آسياي جنوب شرقي به اين مجموعه اضافه شده اند. در حال حاضر ۹۰ درصد برنج دنيا در چين، هندوستان، ژاپن، کره، جنوب شرقي آسيا و جزاير مجاور اقيانوس آرام ( قاره آسيا ) و ۱۰ در صد بقيه در ديگر قاره ها کشت مي شود.

کشت برنج در آسياي مرکزي در حدود قرن هفتم پيش از ميلاد رواج داشته است . برنج کاري از کشورهاي جنوبي تر آسيا که درآنها زراعت غلات رواج داشته، از حدود هزاره ششم تا پنجم قبل از ميلاد شروع و سپس به آسياي مرکزي آمد. درنيمه دوم هزاره سوم و ابتداي هزاره دوم، سطح زير کشت برنج افزايشي چشمگير يافت. باستان شناسان معتقدند که در اين دوره در اثر ادغام دو فرهنگ، تمدني شهر نشين در جنوب آسياي مرکزي به وجود آمد، اين دو فرهنگ شامل سومر و ايلام (عيلام ) در غرب و تمدنهاي باستاني دشت رود سند در جنوب بودند. بدون شک پيوند با هند به زراعت برنج آبي در آسياي مرکزي کمک کرد. براي تعيين تاريخ دقيق اين دوره هنوز شواهد باستان شناختي کافي به دست نيامده است .با ايجاد کانالها در دوره سلسله هخامنشي ( قرن ششم تاچهارم قبل از ميلاد ) که بر بخش وسيعي از آسياي مرکز ي تسلط داشت، توسعه کشاورزي تسريع شد و گندم، جو، ارزن و محصولات متعدد ديگري ازجمله انگور و احتمالاً برنج توليد مي شده است و درزمان پيشروي اسکندر به سوي هند (۳۲۷ ق.م ) برنجکاري در باکتريا ( بلخ ) رواج داشت. کشت برنج درخاور ميانه، بابل و سوريه در قرن سوم تا دوم پيش از ميلاد و درمصر و اسپانيا در قرن هشتم ميلادي صورت گرفته است . اگر چه آقاي نقي بهرامي عقيده دارد که « شلتوک براي اولين بار در دوره پادشاهي خسرو انوشيروان ( ۵۳۱ تا ۵۷۹ ميلادي ) از هندوستان به ايران آورده شده است »، ليکن اي ،پ ،پتروشفسکي مورخ شهير روسي در بحث از تاريخ برنج معتقد است که «تاريخ کشت و گسترش برنج در ايران به طور کامل معين نشده است، اما کشت برنج درمقياس محدود، در پايان دوره ساسانيان (۲۳۶ تا ۶۵۱ ميلادي) و گسترش وسيع آن از قرن ۱۰ ميلادي به بعد صورت گرفته است» .

بر اساس نظر لائوفر، کشت برنج درايران پس از تسلط اعراب به ايران، رونق گرفته است، به نظر وي، در دوره ساسانيان برنجکاري وجود نداشته است. م.و.پيگوليوسکايا با توجه به اسناد مکتوب، کشت برنج درايران را به دوره ساسانيان منتسب مي داند. پروفسور ام - جي - ميسون نيز در بحث از تاريخ گسترش شلتوک درکشورهاي خاورميانه مي نويسد که :کشت برنج در ايران از اوايل قرن اول ميلادي شروع شده است. اگر چه شلتوک در ايران، اوايل قرن اول ميلادي کشت مي شد، ليکن کشت و گسترش آن درسطح وسيع، به احتمال زياد از قرن ۶ تا ۷ ميلادي آغاز شده است.

● کشت برنج در ايران

بيشترين کشت برنج در ايران در سه استان شمالي کشور گيلان، مازندران و گلستان که اطراف درياي خزر قرار دارند با ۷۱ در صد سطح زير کشت از کل کشور انجام مي گيرد، و از مراکز عمده کشت و توليد برنج به حساب مي آيند. تنوع ارقام محلي و اصلاح شده آنها در اين استانها بسيار زياد است و کليه ارقام درشش گروه تقسيم شده اند. برنج دانه بلند مرغوب، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب، دانه متوسط پرمحصول، دانه کوتاه مرغوب ودانه کوتاه پر محصول.

به جز نواحي نيمه بياباني کوهپايه اي جنوب البرز، نواحي شرقي کرمان، حوزه اصفهان، سيرجان و نواحي بياباني داخلي و کناره جنوب، در ساير نواحي کشور نيز کشت برنج انجام مي گيرد. بنابراين علاوه بر استانهاي گيلان، مازندران و گلستان، در سه استان خوزستان، فارس و اصفهان نيز برنج کشت مي شود که کثرت ارقام محلي و اصلاح شده نيز در اين سه استان زياد است. پس از اين شش استان، يازده استان ديگر کشور نيز به کشت برنج اشتغال دارند که جمعاً ۷/۶ درصد از سطح زير کشت کل کشور را به خود اختصاص داده اند ولي تنوع ارقام در اين استانها قابل توجه نيست و بيشتر از يک يا دو رقم در آنجا کشت نمي شود. در ايران حدود ۳۰ تا ۴۰ سال قبل، برنج در بين خانوارهاي متوسط و کم درآمد، به عنوان غذايي گرانقيمت محسوب وبيشتر در ميهماني ها و عيدها مصرف مي شد. اما امروزه با تغيير فرهنگ غذايي، برنج نقشي اساسي درتأمين غذاي مردم کشور داشته وبه غذايي همگاني و ملي تبديل شده است. تهيه انواع پلوها همراه با خورشت، پلوهاي مخلوط، شيريني هاي برنجي، فرني، نان برنجي، رشته خوشکار، آرد برنج، شير برنج، نوعي آش کدو، حلواي برنجي، کوفته برنجي، شله زرد و غيره بيان از مصرف متنوع برنج درکشور دارد

با عمود کردن برگ ساقه برنج، ميتوان محصول را بيشتر کرد :

پژوهشگران ژاپني دانشگاه توکيو با استفاده از يک فناوري که سبب عمود شدن برگهاي ساقه برنج شد، توانستند که محصول آن را به اندازه قابل توجهي بيشتر کنند.

برپايه گزارش علمي روزنامه ماينيچي ، با استفاده از عمود کردن برگهاي ساقه برنج، برگهاي پاييني ساقه هم بيشتر از نور خورشيد بهره برده وبههمين دليل بدون آنکه نياز به افزايش دادن اندازه کود باشد، محصول برنج بيشتر ميشود.

براساس اين گزارش، ساکاموتو يکي از پژوهشگران دانشگاه توکيو دراينباره گفت که در اثر تغييراتي که بگونه تصادفي در يک ساقه برنج انجام شده، آنان متوجه شدهاند که برگهاي آن بگونه عمودي رشد ميکنند.

به گفتهوي، پژوهشگران ژاپني پس از بررسي ژن اين ساقه برنج متوجه شدهاند که فعاليت يک نوع ازآنزيمهايي که سازنده يک گونه هورمون گياهي به نام براسينوترويد ميباشد، دچار دگرگوني شده است.

پژوهشگران ژاپني با استفاده از فناوري ژني اقدام به پرورش آزمايشي اين گونه ساقه برنج کردند که نتيجهآن نشان داده که محصول برنج نسبت به روشهاي کنوني ‪ ۳۰‬درصد بيشتر ميشود.


کلمات کليدي :
----------------------
علفهای هرز برنج-آفات مهم برنج -گونه های برنج-نوع ایندیکا (Indica )-نوع ژاپونیکا (Japonica)-نوع جاوانیکا (Javanica)-طبقه بندی واریته های برنج-کشت برنج در ایران-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 1507 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

شناسايي ژنوم يك آفت مهم برنج

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ميليون نفر را سير كند. قارچ Magnaporthe grisea اولين قارچ بيمار ... ادامه ...

رصدخانه هاي مهم ايران و جهان

● رصدخانه هاي مهم جهان الف) رصدخانه پولکوفو روسيه. يکي از معروفترين و قديمي ترين رصد خانه هاي دنيا است و در گذشته، اغلب آن را «پايتخت ستاره شناسي دنيا» مي ناميدند. هنگامي که در سال ۱۸۳۹ م. رص ... ادامه ...

بيماريهاي مهم حبوبات

● بيماري ريزوکتونيايي حبوبات Rizoctonia solani ريزوکتونيا به انواع حبوبات خسارت ميزند منتهي در هر کدام بيماري خاصي ايجاد مي کند. اصولاً اين قارچ بيشتر نباتات کوچک و جوان را از بين ميبرد. در بعضي حبوبات مثل لوبيا سبز و ... ادامه ...

بيماريهاي مهم گوجه فرنگي و بادمجان و خيا ...

● ساقه سياه بادمجان بيماري ساقه سياه بادمجان در سال ۱۹۷۱ از ژاپن گزارش شده است . بيماري ساقه سياه بادمجان براي اولين بار در سال ۱۳۶۷ توسط فصيحياني و ارشاد از مناطق جنوبي ايران ( استان هرمزگان ) گزارش شده است . ● نش ... ادامه ...

بيماريهاي مهم توتون و تنباکو

● سفيدک کرکي توتون وتنباکو Tobacco blue mold (Downy Mildew عامل بيماري Peronospora tabacina- است که اخيراً در بعضي منابع اسم آنرا P. hyoscyami ذکر کرده اند. اين بيماري خيلي قديمي است واولين بار درسال ۱۸۹۱ ميلادي از ... ادامه ...

بيماريهاي مهم خربزه، هندوانه

● سفيدک پودري(سطحي) جاليز Cucurbit powdery mildew اين بيماري از دير زمان در ايران بخصوص در مناطقي که کشت گياهان جاليزي در آنجا معمول بوده وجود داشته است . ولي اولين بار گزارش کتبي مربوط به اسفندياري در سال ۱۳۲۶ مي باش ... ادامه ...

پرورش نشاء جعبه اي برنج (1)

● پرورش نشاء جعبه اي و مديريت خزانه اکوسيستم هاي طبيعي و فرآيندهاي آن در بعضي از موارد به دلخواه انسان و نيازهاي او به پيش نمي روند و در بسياري از مواقع کند و بطئي مي باشند. يکي از راه هاي مناسب سازي و تحت کنترل در آو ... ادامه ...

پرورش نشاء جعبه اي برنج (2)

● عمليات بذرپاشي ▪ کاهش رطوبت بذور بعد از اينکه بذور از حوضچه جوانه زني خارج شدند داراي درصد رطوبت بالائي هستند و در هنگام بذرپاشي با ماشين بذرپاش يا توسط دست ايجاد چسبندگي مي نمايند. به همين دليل رطوبت بذور قبل از ... ادامه ...

بيماري هاي مهم آفتابگردان

● سفيدک کرکي (دروغين) آفتاب گردان sunflower downy mildew عامل بيماري قارچ p.helianth ) Plasmopra halstedii )مي باشد که ازگروه Oomycetes است. يکي از بيماري هاي مهم آفتاب گردان است که از کشورهاي زيادي از جمله ايران گزار ... ادامه ...

خسارتهاي علفهاي هرز

علفهاي هرز اجزاي مهم اکوسيستمهاي زراعي هستند که به منظور استقاده بيشتر و يهتر از منابعي مانند : خاک، آب، مواد غذايي و نور با گياهان زراعي به طور مستقيم و غير مستقيم رقابت نموده و کميت و کيفيت محصول را در اکثر موارد کاهش ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds