نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

منابع تامين آب

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10007002.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي منابع تامين آب

منابع تامين آب

ديد کلي
تامين و توزيع آب در کشورهاي در حال توسعه ، مسائل مهمي را بوجود آورده است و دولتها را واداشته است تا مبالغ عظيمي پول در راه تامين آن سرمايه‌ گذاري نمايند. اين موضوع بخصوص در کشورهايي که داراي نقاط لم‌يزرع و نيمه‌خشک هستند، حالت جدي‌تر به خود گرفته است. در کشورهايي مثل ايران که تقسيم آب بعلت شکل خاص سرزمينهاي آن به‌صورت غير يکنواخت توزيع گرديده است، بايد سعي شود با اتخاذ بهترين و مدرن‌ترين روشهاي علمي و فني آبهاي موجود را طبق قوانين عادلانه اي در دسترس عموم قرار داد.

نکات مهم در تهيه آب شرب
در انتخاب منبع آب براي تهيه آب مشروب در اجتماعات بزرگ ، به چهار اصل مهم زير بايد توجه کافي مبذول داشت:
در درجه اول ، بايد آبي را مورد استفاده قرار داد که براي رسيدن به محل تصفيه و توزيع به پمپاژ احتياج نداشته باشد، بلکه با نيروي ثقل خود حرکت نموده ، علاوه بر آن به هيچگونه تصفيه‌اي (غير از ضد عفوني کردن) نياز نداشته و بدون دخل و تصرف در کيفيت آن ، بتواند بدست مصرف کننده برسد.
در درجه دوم ، از آبهايي که به تصفيه احتياج ندارند، ولي براي رسيدن به محل توزيع بايد پمپاژ شوند، مي‌توان در تامين آب مشروب استفاده کرد.
در درجه سوم ، براي آب مشروب مي‌توان آبهايي را که به نوعي تصفيه ساده احتياج داشته ، ولي با نيروي وزن به محل تصفيه و توزيع مي‌رسند، استفاده نمود.
بالاخره در آخرين مرحله ، آبهايي را مي‌توان براي تهيه آب آشاميدني مورد استفاده قرار داد که در محل نبوده ، بايد از طريق پمپاژ و يا هر وسيله ديگر از نقاط دور دست به مرکز تصفيه و توزيع منتقل نمود. تهيه آب مشروب از اينگونه منابع ، بسيار گران و پُرهزينه است.

مهمترين منابع آب در دنيا
آبهاي زيرزميني (چاه ، چشمه ، قنات)
آبهاي جوي (باران ، برف)
آبهاي سطحي (رودخانه ، درياچه ، دريا ، اقيانوس)
آب باران
اصولا انتظار مي‌رود که آب باران کاملا خالص باشد، ولي به علت تماس آن با گرد و خاک ، ذرات معلق گازهاي مخلوط در هوا ، مقادير قابل توجهي از آنها را در خود حل و به زمين مي‌آورد. گازهايي چون اکسيژن ، گاز کربونيک و ازت نيز در آب باران موجود خواهد بود که حلاليت هر يک از آنها در آب باران ، علاوه بر ساختمان شيميايي‌شان به فشار جزئي آنها در اتمسفر مربوط مي‌شود. علاوه بر گازهاي فوق ، در آب باران مقاديري RCO3- NO2 ،NO2 ، SO2 ، SH2 وجود دارد.
انحلال اين مواد در آب باران علاوه بر نامطلوب کردن آن از نظر بهداشت براي بسياري از وسايل خانگي و فلزي خطرناک است. و SO2 ، SH2 عمدتا از طريق سوخت منازل و کارخانجات ( بويژه زغال سنگ ) داخل اتمسفر مي‌شود، در حاليکه اکسيدهاي ازت از طريق سوخت وسايل نقليه و رعد و برق (تجزيهN2 و ترکيب آن با O2) توليد مي‌شود و پراکسي الکوکسيل نيترات نيز از ترکيب اکسيد ازت با منوکسيد کربن و هيدروکربورهاي سوخته حاصل مي‌شود. در آب باران ، مواد راديواکتيوي چون يد (131) و سديم (24) نيز گاهي ديده شده است.
علاوه بر مواد ذکر شده در بالا ، بايد ميکروارگانيسمها را که باران در حين نزول خود به زمين با خود همراه مي‌آورد اشاره کنيم. در نقاطي که استفاده از آبهاي سطحي ، يا زيرزميني با اشکالاتي مواجه باشد، بکار بردن آب باران به عنوان منبع آب آشاميدني توصيه شده است، کما اينکه در سال 1903 در حدود يک چهارم سکنه ايتاليا از آب باراني که در منابع مخصوص ذخيره مي‌نمودند، به عنوان آب آشاميدني استفاده مي‌کردند و شايد هنوز هم در آفريقا ، آسياي جنوب شرقي ، جاهايي وجود دارد که آب باران تنها منبع آب آشاميدني آنهاست.
در ايران قديم نيز در مهمانسراهاي بين راه ، از آب باران ذخيره شده براي تامين آب مشروب مسافران استفاده مي‌نمودند.

آب رودخانه‌ها
رودخانه‌ها از زمانهاي قديم يکي از مهمترين منابع تامين آب اجتماعات بشري بوده است. رودخانه‌ها از اين نظر باز همچنان اهميت خود را حفظ کرده‌اند، بطوريکه هم اکنون در آمريکا و آلمان به ترتيب 80 درصد و 50 درصد از آب آشاميدني مردم از رودخانه‌ها تامين مي‌شود. ياد آور مي‌شود ضمن استفاده از آب رودخانه‌ها بايد به مساله تصفيه و ضد عفوني کردن آنها توجه کافي داشت.
امروزه ايجاد درياچه‌هاي مصنوعي پشت سدها ، يکي از بهترين روشها براي تامين آب مورد نياز شهرها است. قابل توجه است که اين درياچه‌هاي مصنوعي علاوه بر تامين هدف مذکور ، در تامين آب براي کشاورزي منطقه و تهيه و توليد انرژي برق نقش و اهميت زيادي دارد. سدهاي کرج و جاجرود در تامين نيازهاي شهر تهران در زمينه‌هاي ياد شده نقش مهمي دارند.
ذخيره آب رودخانه‌ها در درياچه‌هاي مصنوعي ، علاوه بر اهميت ذخيره سازي آن ، از اين نظر که ضمن اين عمل ، مواد معلق و گل و لاي آب رودخانه‌ها در پشت سدها ته‌نشين مي‌شود، در تقليل هزينه تصفيه اهميت زيادي دارد. گاها" براي تکميل اين نظر ، مابين درياچه مصنوعي و محل تصفيه خانه حوضهاي ته‌نشيني ايجاد مي‌نمايند.
آب ذخيره شده از نظر ميزان باکتريها و اکسيژن
در آب ذخيره شده پشت سدها نه‌تنها از نظر مواد معلق بلکه از نظر باکتريها کاهش محسوس مشاهده مي‌شود و اين امر موجب تقليل هزينه‌هاي ضد عفوني در تصفيه‌خانه مي‌شود. درياچه‌ها از نظر مقدار اکسيژن موجود در آنها به دو قسمت تقسيم مي‌شوند، درياچه‌هاي با آب صاف و غني از اکسيژن و فقير از پلانکتون را اليگوتروپ (Oligotroph) و درياچه‌هاي فقير از اکسيژن يوتروپ (Atrophy) ناميده مي‌شوند.

پديده حياتي در ذخيره آب
يکي از پديده‌هاي مهمي که در ضمن ذخيره آب در حجمهاي بزرگ اتفاق مي‌افتد، طبقه طبقه شدن آن است. اگر آب نظير غالب مايعات ديگر عمل مي‌کرد، در طول زمستانهاي سخت مي‌بايست آب کليه دريا و درياچه‌ها کلا منجمد مي‌شد و به همراه اين عمل کليه جاندارن داخل آنها نيز از بين مي‌رفتند. ولي در عمل چنين اتفاقي نمي‌افتد. در يک درياچه طبقه طبقه شده ، سه ناحيه کاملا متمايز قابل تشخيص است:

ناحيه زيرين يا ناحيه راکد: در اصطلاح علمي ، هي‌پولي‌مينيمم Hypoliminimum ناميده مي‌شود. درجه حرارت اين ناحيه پايين است. اين امر ناشي از زياد بودن وزن مخصوص آب سرد نسبت به آب گرم است. در اين ناحيه که مقدار اکسيژن محلول در آن ، بسيار ناچيز است، بهم خوردگي بندرت انجام مي‌پذيرد. در ضمن در اين ناحيه محصولات نهايي حاصل از فعاليت باکتريهاي بي‌هوازي مثل CH4 و SH2 ديده مي‌شود. آب اين ناحيه ، از کيفيت نامحلولي برخوردار است.
ناحيه رويين يا ناحيه سطحي: در اصطلاح علمي ، اي‌پالي‌مينين Epilimnion خوانده مي‌شود. تغييرات درجه حرارت در اين ناحيه شديد است و بطور مستقيم با هواي جو در تماس است.
ناحيه مياني يا ناحيه گردشي: در اصطلاح علمي ، ترموکلين Thermoclin گويند. اين ناحيه از نظر دما و مقدار اکسيژن محلول ، ناحيه مناسبي است.
يادآور مي‌شود اين امر طبقه طبقه شدن آب درياچه بيشتر در فصل تابستان و زمستان مشهود است. در فصل زمستان آب خنک (T=277 K) به علت داشتن وزن مخصوص بيشتر در لايه‌هاي زيرين قرار دارد و آبي که دماي آن ، کمي کمتر از T=277 K است، در قسمت مياني و سطح آب نيز پوشيده از يخ است، يعني در زمستان با افزايش عمق آب دما نيز بالا مي‌رود. در فصل تابستان برخلاف زمستان ناحيه سطحي در اثر اشعه خورشيد گرم مي‌شود و آب سرد در نتيجه وزن مخصوص بيشترش نسبت به آب گرم در لايه‌هاي پايين مجتمع مي‌شود.

O2 در آب تحت تاثير اشعه خورشيد عمل فتوسنتز به صورت زير انجام مي‌گيرد:
اشعه خورشيد
CO2 + H2 -----> C(H2O)6 + O2
در بهار و پاييز به علت اختلاف درجه حرات لايه‌هاي پاييني و بالايي يک اختلاط عمودي Turn Over صورت مي‌گيرد. لايه‌هاي مختلف باهم مخلوط مي‌شوند و اين کار موجب پخش يکنواختي اکسيژن و مواد غذايي در آب مي‌شود.


منابع :
----------------------
shimi.blogfa.com
www.parsidoc.com
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
منابع تامین آب -نکات مهم در تهیه آب شرب-مهمترین منابع آب در دنیا-آب رودخانه‌ها-پدیده حیاتی در ذخیره آب-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 1757 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

اثرات MTBE در آلودگي منابع آب چيست؟

MTBE (متيل ترسيو – بوتيل اتر) يک ماده آلي اکسيژن دار است که امروزه در ايران و برخي کشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابتداي انتخاب و استفاد ه از اين ماده در سوخت مزاياي زيست محيطي آن م ... ادامه ...

آشنايي با منابع طبيعي و جنگلهاي ايران

جنگل داري عبارتست از به کارگيري مجموعه اي از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع متنوع جنگلي، آگاهي از کيفيت و کميت آن ها، پرورش توده هاي جنگلي، بهره برداري مستمر ازتوليدات جنگل، روش هاي مختلف قطع و استحصال و حمل درختان افک ... ادامه ...

ارائه راهکار جهت استفاده بهينه از منابع ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ودامي وزمينهاي کشاورزي مستعد ونيزاستحصال آبزيان از درياها واقيانوس ها ... ادامه ...

معرفي سامانه جديد اختراعي ارشک (ARASHK) ...

آب اين سرچشمه حيات و سمبل روشنائي، به راحتي در دسترس همگان قرار نمي گيرد و بر تشنگان آن است که به دنبالش روانه گردند. استحصال آب يکي از اصلي ترين و حساس ترين بخش اجرائي پروژه هاي زير بنائي و اقتصادي محسوب مي شود که دستيا ... ادامه ...

توليد انرژي از منابع حاصل از فعاليت هاي ...

غول هاي نفتي آمريكا از قيبل شورون تگزاكو (ChevronTexaco) و يونوكال (Unocal) دو دهه پيش كار اكتشاف منابع فوق العاده عظيم انرژي نهفته شده در دل آتشفشان هاي اندونزي را آغاز كردند. در آن زمان، دولت جاكارتا براي اولين بار دره ... ادامه ...

انژکتور، سيستم تامين سوخت خودرو 1

● سيستم تامين سوخت سيستم تامين سوخت بايستي قادر به تامين سوخت مورد نياز موتور تحت تمامي شرايط کار کرد موتور باشد. پمپ الکترونيکي ، سوخت را از ميان فيلتر سوخت عبور داده و آن را از باک به سمت ريل انژکتورها و در نهايت خو ... ادامه ...

انژکتور، سيستم تامين سوخت خودرو 2

▪ فيلتر سوخت: آلودگيهاي موجود در سوخت باعث عدم عملکرد مناسب رگلاتور فشار و انژکتورها مي گردد . فيلتر به همين دليل فيلتر سوخت در پايين پمپ الکترونيکي نصب مي گردد . اين فيلتر شامل يک المنت کاغذي به ضخامت در حدود ۱۰ ميکر ... ادامه ...

نقش کاروتنوئيدها در تامين ايمني طيور

کاروتنوئيدها شامل دو دسته از ترکيبات هستند: ۱ – هيدروکربن هاي غير اشباع محلول در چربي که تحت عنوان کاروتن ها ناميده مي شوند. ۲ – هيدروکربن هاي غير اشباع محلول در چربي که به صورت اکسيد شده درآمده اند و ت ... ادامه ...

آشنايي با منابع طبيعي و جنگلهاي ايران

جنگلداري عبارتست از بهکارگيري مجموعهاي از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع متنوع جنگلي، آگاهي از کيفيت و کميت آنها، پرورش تودههاي جنگلي، بهره برداري مستمر ازتوليدات جنگل، روشهاي مختلف قطع و استحصال و حمل درختان افکنده مو ... ادامه ...

عناصر کمياب و منابع آنها در روي زمين

عناصر کمياب زمين، عنصرهاي ۵۸ تا ۷۱جدول تناوبي را تشکيل ميدهند و جزو عناصر واسطه داخلي مي باشند. وجه تسميه لانتانيدها از عنصر ۵۷ جدول يعني لانتان(La)گرفته شده است. بايد توجه داشت که خواص شيميايي اين دسته از عناصر مشابه خو ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds