نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

برج تقطير

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10007079.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي برج تقطير

برج تقطير

بطور کلي برج تقطير شامل 4 قسمت اصلي مي باشد:
1. برج (Tower)
2. سيستم جوشاننده (Reboiler)
3. سيستم چگالنده (Condensor)
4. تجهيزات جانبي شامل: انواع سيستمهاي کنترل کننده، مبدلهاي حرارتي مياني، پمپها و مخازن جمع آوري محصول.

برج (Tower)
بطور کلي برجهايي که در صنعت جهت انجام عمل تقطير مورد استفاده قرار مي گيرند، به دو دسته اساسي تقسيم مي شوند:
1. برجهاي سيني دار (Tray Towers)
2. برجهاي پرشده (Packed Towers)


برجهاي سيني دار بر اساس نوع سيني هاي به کاررفته در آن به 4 دسته تقسيم مي شوند:
1. برجهاي سيني دار از نوع کلاهکي (فنجاني) (Bubble Cap Towers)
2. برجهاي سيني دار از نوع غربالي (Sieve Tray Towers)
3. برجهاي سيني دار از نوع دريچه اي(Valve Tray Towers)
4. برجهاي سيني دار از نوع فوراني (Jet Tray Towers)
هر کدام از انواع برجهاي مذکور داراي مزايا و معايبي هستند که در بخشهاي بعدي مورد بحث قرار خواهند گرفت.

طرز کار يک برج سيني دار
بطور کلي فرآيندي که در يک برج سيني دار اتفاق مي افتد، عمل جداسازي مواد است. همانطور که ذکر شد فرآيند مذکور به طور مستقيم يا عيرمستقيم انجام مي پذيرد.
در فرآيند تقطير منبع حرارتي (Reboiler)، حرارت لازم را جهت انجام عمل تقطير و تفکيک مواد سازنده يک محلول تأمين ميکند. بخار بالارونده از برج با مايعي که از بالاي برج به سمت پايين حرکت مي کند، بر روي سيني ها تماس مستقيم پيدا مي کنند. اين تماس باعث ازدياد دماي مايع روي سيني شده و نهايتا باعث نزديک شدن دماي مايع به دماي حباب مي گردد. با رسيدن مايع به دماي حباب به تدريج اولين ذرات بخار حاصل مي شود که اين بخارات غني از ماده فرار (ماده اي که از نقطه جوش کمتري و يا فشار بالاتري برخوردار است) مي باشد.از طرفي ديگر در فاز بخار موادي که از نقطه جوش کمتري برخوردار هستند، تحت عمل ميعان قرار گرفته و بصورت فاز مايع به سمت پايين برج حرکت مي کند. مهمترين عملکرد يک برج ايجاد سطح تماس مناسب بين فازهاي بخار و مايع است. هر چه سطح تماس افزايش يابد عمل تفکيک با راندمان بالاتري صورت ميگيرد. البته رژيم جريان مايع بر روي سيني نيز از جمله عوامل مهم بر عملکرد يک برج تفکيک مي باشد.


اينک به بيان عبارات و اصطلاحاتي که در اين ارتباط (فرآيند تقطير) کاربرد زيادي دارد پرداخته مي شود.

خوراک (Feed)
مخلوط ورودي به داخل برج که ممکن است مايع، گاز و يا مخلوطي از مايع و گاز باشد، خوراک (Feed) نام دارد. معمولا محل خوراک در نقطه مشخصي از برج است که از قبل تعيين مي شود. در برجهاي سيني دار محل ورودي خوراک را سيني خوراک يا (Feed Tray) مي نامند. از جمله مشخصات مهم سيني خوراک اين است که از نقطه نظر درجه حرارت و ترکيب نسبي (کسر مولي) ، جزء مورد نظر با خوراک ورودي مطابقت داشته باشد. البته محل خوراک ورودي به حالت فيزيکي خوراک نيز بستگي دارد. معمولا اگر خوراک بصورت مايع باشد، همراه با مايعي که از سيني بالايي سرازير مي شود به درون سيني خوراک وارد مي گردد. اگر خوراک بصورت بخار باشد معمولا آن را از زير سيني خوراک وارد مي کنند و اگر خوراک بصورت مخلوطي از مايع و بخار باشد، بهتر است که ابتدا فاز مايع و بخار را از هم جدا نموده و سپس به طريقي که گفته شد خوراک را وارد برج نمايند. ولي عملا به منظور صرفه جويي از هزينه هاي مربوط به تفکيک دو فاز بخار و مايع، عمل جداسازي به ندرت صورت مي گيرد.

محصول بالاسري (Overhead Product)
آنچه از بالي برج به عنوان خروجي از آن دريافت مي شود محصول بالاسري ناميده مي شود که معمولا غني از جزئي که از نقطه جوش کمتري برخوردار است مي باشد.

محصول ته مانده (Bottom Product)
ماده اي که از پايين برج خارج مي شود ته مانده يا محصول انتهايي (Bottom) نام دارد و معمولا غني از جزء يا اجزائ سنگين تر (که از نقطه جوش بالاتري برخوردار مي باشند) خواهد بود.

نسبت برگشت (پس ريز) (Reflux Ratio)
نسبت مقدار مايع برگشتي به برج بر حسب مول يا وزن به مايع يا بخاري که به عنوان محصول از سيستم خارج مي شود را نسبت برگشتي مي گويند و آن را با حرف R نشان مي دهند.

نسبت برگشتي و اثرات آن بر شرايط کارکرد برج
با افزايش نسبت مايع برگشتي تعداد سيني هاي مورد نياز جهت تفکيک (طول برج) کاهش مي يابد، اما در مقابل آن بار حرارتي کندانسور و جوش آور و مقادير بخار و مايع در طول برج افزايش مي يابد. در اين صورت نه تنها لازم است سطوح گرمايي مورد نياز به آنها اضافه شود، بلکه به دليل افزايش ميزلن جريان مايع و بخار سطح مقطع برج نيز افزايش مي يابد.
هنگامي که مقدار R زياد باشد تعداد مراحل و طول برج به کمترين مقدار خود مي رسد و تمام محصول بالاسري به عنوان مايع برگشتي وارد برج مي شود و اين حالت را برگشت کامل يا (Total Reflux) مي نامند.
در شرايطي که R در کمترين مقدار خود باشد طول برج و تعداد مراحل در بيشترين مقدار خود خواهد بود و عمل تفکيک به شکل کاملي انجام نخواهد شد. مقدار عملي R معمولا بين حالت برگشت کامل و حداقل ميزان R است. در بيشتر موارد مقدار مايع برگشتي بر روي درجه حرارت برج نيز تأثير مي گذارد. معمولا در يک برج تقطير دماي انتهاي آن به مراتب بيشتر از دماي پايين آن است و اين اختلاف دما در طول برج وجود خواهد داشت. ميزان جريان برگشتي به عنوان يک عامل کنترلي بر روي درجه حرارت سيستم خواهد بود.

• جوش آور (Reboiler)
جوش آورها که معمولا در قسمت هاي انتهاي برج و کنارآن قرار داده مي شود، وظيفه تأمين حرارت يا انرژي لازم را براي انجام عمل تقطير به عهده دارند.
معمولا جوش آورها به عنوان يک مرحله تعادلي در عمل تقطير و به عنوان يک سيني در برجهاي سيني دار در نظر گرفته مي شوند.

انواع جوش آورها
مهمترين انواع جوش آورها که در صنايع شيميايي کاربرد زيادي دارند، عبارتند از:
1. ديگهاي پوشش (Jacketted Kettle)
2. جوش آورهاي داخلي (Internal Reboiler)
3. جوش آور نوع Kettle
4. جوش آور ترموسيفوني عمودي (Vertical Termosiphon Reboiler)
5. جوش آور ترموسيفوني افقي (Horizontal Thermosiphon Reboiler)
6. جوش آور از نوع سيرکولاسيون اجباري (Forced Circulation Reboiler)

در جوش آورهاي ترموسيفوني يا جوش آورهاي با گردش طبيعي، حرکت سيال بر اساس اختلاف دانسيته نقاط گرم و سرد صورت مي پذيرد. اين پديده مي تواند به دو صورت انجام پذيرد که عبارتند از :
1. جوش آوري با يکبار ورود سيال (Once – Thorugh Reboiler)
2. جوش آور با چرخش سيال (Recirculating Reboiler)

معيارهاي موجود براي انتخاب جوش آور مناسب
بطور کلي نکاتي که در انتخاب يک جوش آور بايد مد نظر قرار گيرد عبارتند از :
1. سرعت انتقال (حداقل سطح)
2. فضا و خطوط لوله لازم
3. سهولت نگهداري
4. تمايل به رسوب و جرم گذاري سيال
5. زمان اقامت سيال در فرآيند
6. پيداري عملياتي
7. هزينه عملياتي
8. افزايش ميزان بخار توليدي
هر کدام از جوش آورها مزايا و معايبي دارد که در کتب مرجع جمع آوري شده است. از اين داده ها مي توان براي طراحي اوليه کمک گرفت. ولي بطور کلي متداولترين و اقتصادي ترين
جوش آوري که در صنايع شيميايي و پتروشيمي مورد استفاده قرار مي گيرد نوع ترموسيفوني مي باشد، خصوصا نوع افقي آن که در سيستمهاي تقطير کاربرد زيادي دارد.

انتخاب نوع Reboiler
انتخاب نوع Reboiler يا جوش آور به عوامل زير بستگي دارد:
1. خواص فيزيکي سيال بويژه ويسکوزيته و تمايل به رسوبدهي سيال
2. فشار عمليات (خلأ يا تحت فشار)
3. روش قرار گرفتن تجهيزات و فضاي قابل استفاده

مزاياي جوش آورهاي ترموسيفوني افقي
1. ابعاد واحدهاي افقي از نقطه نظر طول لوله ها و وزن محدوديتي نداشته و بنابراين براي سطوح حرارتي بزرگ، نصب واحدهاي افقي مطلوبتر و آسانتر مي باشد.
2. از آنجائيکه در جوش آورهاي ترموسيفوني افقي، سيال در داخل پوسته حرکت مي نمايد، از نظرعدم رسوب و جرم گذاري و سهولت در نگهداري و استفاده از آنها ترجيح دارد.
3. اين جوش آورها از نظر طراحي هيدروليکي سطوح مايع مجاز در سيستم، منعطف تر مي باشند و جريان هاي با گرد بالايي را مي توان بدون هيچ مشکلي در آن ايجاد نمود.
4. جوش آورهاي ترموسيفوني افقي نسبت به نوع عمودي، افزايش نقطه جوش کمتري دارند و اين مسئله در موارد خاصي کخ سيال نسبت به دما حساس بوده و يا سيستم در حالت خلأ عمل مي نمايد مزيتي مهم محسوب مي گردد.

• چگالنده (Condenser)
نقش چگالنده در واقع تبديل بخارات حاصل از عمل حرارت دهي به مخلوط، به مايع مي باشد. اين امر در اصطلاح ميعان يا چگالش ناميده مي شود و دستگاهي که در آن عمل مذکور انجام مي شود چگالنده نام دارد. به طور کلي چگالنده ها به دو دسته اساسي تقسيم مي شوند:
1. چگالنده هاي کامل (Total Condenser)
2. چگالنده هاي جزئي (Partial Condenser)
در صورتيکه تمام بخار بالاي برج به مايع تبديل شود و بخشي ازآن وارد برج شده و بخش ديگر وارد مخزن جمع آوري محصول گردد عمل ميعان کامل (Total Condensation) انجام شده است. اما اگر بخشي از بخارات حاصل مايع شده و بخش ديگر به صورت بخار از کندانسور خارج شود به آن يک کندانسور جزئي گفته مي شود. در کتب مرجع راهنماي انتخاب نوع کندانسور همراه با ضرايب انتقال حرارت کندانسور تهيه شده است.


منابع :
----------------------
محسن حيدري
www.parsidoc.com
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
برج تقطیر -برج سینی دار-محصول بالاسری-چگالنده (Condenser)-مزایای جوش آورهای ترموسیفونی افقی-انواع جوش آورها-جوش آور (Reboiler)-
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 4256 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

تقطير و برج تقطير

منظور از تقطير، در واقع جداسازي فيزيکي برش هاي نفتي در پالايشگاه است که اساس آن اختلاف در نقطه جوش هيدروکربن هاي مختلف است است.هرچه هيدروکربن ،سنگين تر باشد ، نقطه جوش آن زيادتر است و بلعکس. انواع تقطير عبارتند از: 1-تق ... ادامه ...

نقش برجسته ها و آتشكده و برج هاي تاريخي ...

جز نقش برجسته هاي متعددي كه شرح آنها در معرفي محوطه هاي تاريخي نقش رستم، نقش رجب و تنگ چوگان رفت، در استان فارس نقش برجسته هاي ديگري نيز وجود دارد كه در اينجا به معرفي آنها مي پردازيم. نقش برجسته كورانگون نقش بر ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.12seconds