نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

پوسيدگي فايتوفترايي ريشه و طوقه درختان ميوه

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10007859.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي پوسيدگي فايتوفترايي ريشه و طوقه درختان ميوه

پوسيدگي فايتوفترايي ريشه و طوقه درختان ميوه

گونه هاي جنس Phytophthora در گياهان مختلف توليد بيماري مي کنند يکي از خطرناکترين بيماريها، پوسيدگي ريشه و طوقة درختان ميوه است تا کنون بيش از 60 گونه فايتوفتورا شناسايي شده که بيش از 15 گونه از ايران گزارش شده است همة گونه هاي فاتيوفتورا انگل اختياري هستند و روي گياهان مختلف ايجاد بيماري مي کنند گسترة ميزباني اغلب گونه ها هم زياد است. پوسيدگيهاي طوقه ، يقه و ريشة درختان سيب عملاً در تمام کشورهاي سيب خيز جهان شيوع دارد ولي در گلابي فقط پوسيدگي طوقه گزارش شده است.

علائم بيماري:علائم پوسيدگي ريشه و طوقه در گياهان مختلف کم و بيش شبيه به هم است بطوريکه غالباً قارچ موجب پوسيدگي ريشه هاي فرعي و اصلي شده و موجب ايجاد لکه هاي آبسوخته روي طوقه مي شود که اين لکه ها بتدريج قهوه اي تا سياه شده و ممکن است دور تا دور طوقه را فرا بگيرد و گياه را از پاي اندازد هر چند قارچ در ناحيه ريشه و طوقه توليد بيماري مي کند اما در شرايط مناسب اسپورهاي قارچ بطرف بالا پرتاب شده (باد يا شتک باران ) و باعث آلودگي شاخه ، برگ و ميوه مي شوند . ترشح صمغ از نواحي طوقه تا ارتفاع نيم متري تنه از علائم بارز بيماري است صمغ ابتدا آبکي و شفاف است و سپس خشک و در نواحي مرطوب و پر باران ، صمغ در اثر بارندگي حل و شسته شده ، سپس پوسيدگي قهوه اي در طوقه و ريشه بوجود مي آيد.

بيولوژي و رفتار اکولوژيک گونه هاي عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختان ميوه کم و بيش شبيه همديگر است و به همين دليل روشهاي مبارزه نيز در آنها از اصول مشابهي پيروي مي کند در ايران مهمترين درختان ميوة ميزبان اين قارچ عبارتند از مرکبات ، پسته ، سيب ، گردو و بادام . علاوه بر اين بيماري از روي درختان انار ، انجير، زرد آلو، گلابي و آلو نيز گزارش شده است.

نشانه هاي بيماري اغلب نا مشهود است مگر اينکه لايه هاي خارجي پوست (پريدرم) را تا نزديکيهاي لاية زاينده بردارند و آوندهاي آبکشي نمايان شود بافتهاي آوند آبکشي در درختهاي بيمار به جاي آنکه سفيد رنگ باشند نکروزه و به رنگ قهوه اي مايل به قرمز هستند که سرانجام با پوسيدن آنها برنگ قهوه اي تيره در مي آيند شانکرهاي فعال پوسيدگي طوقه در قسمت داخلي تر آوندهاي آبکشي حالت نواري مرمري پيدا مي کنند و حاشية مشخص نواحي سالم و آلودة نکروزي را از يکديگر جدا مي کند. در پوسيدگي طوقه ممکن است بافتهاي تنه درخت تا ارتفاع يک متري از سطح زمين نکروزه شود. زخمهايي که در اثر اين بيماري در تنه ايجاد مي شود به سمت پائين (طوقه) و حتي ريشه توسعه مي يابند. پوست قسمتهاي آلوده بسيار سخت شده و با دست به سختي شکسته مي شود پوست تنه در ناحيه طوقه بصورت ورقه هاي خشک و بطور عمودي از درخت جدا مي گردد. با فساد پوست و آوندهاي آبکشي در جريان انتقال شيرة پرورده از قسمت هوايي به ريشه اختلالاتي بروز کرده و ممکن است بطور کلي قطع شود و درخت از پا درآيد. علائم بيماري گموز ممکن است روي برگ ، جوانه و شاخه نيز ظاهر شود ، برگها از ناحية دمبرگ حالت رنگ پريدگي به خود گرفته و زرد مي شوند اين زردي در رگبرگهاي مياني به خوبي قابل تشخيص است برگها پس از مدتي ريزش مي کنند و درخت ضعيف مي گردد. ضعف درخت از نوک درخت شروع شده و به تدريج به قسمتهاي ديگر تنه سرايت مي کند (Die Back) در مورد مرکبات : در اثر ترشح قطرات باران (Splashing) اسپورهاي قارچ از خاک به روي ميوه ها منتقل شده و موجب پوسيدگي قهوه اي ميوه (Brown Rot) مي گردد که در شرايط انباري غالباً پيشرفت مي کند و کل ميوه قهوه اي مي گردد.

عوامل بيماري : Phytophthora spp.(Pythiaceae-Peronosporales-Oomycetes)

1) پوسيدگي طوقه و ريشة سيب ، گلابي ، انار ،گردو، زردآلو Phytophthora cactorum

2) پوسيدگي طوقه و ريشة گلابي Ph.syringae, Ph.cactorum

3) پوسيدگي طوقه و ريشة انار Ph. cactorum, Ph. citrophthora
4) پوسيدگي طوقه و ريشة انجير Ph.cryptogea

5) پوسيدگي طوقه و ريشة آلو سياه Ph.iranica
6) پوسيدگي طوقة پسته =گموز پسته =شيره سياه پسته Ph. megasperma,
Ph.cryptogea, Ph.dreshcleri , Ph. nicotiana var. parasitica, Ph.citrophthora

ـ پوسيدگي طوقه انار Pomegranate Crown Rot پوسيدگي طوقه انار در بيشتر باغهاي انار استان يزد و شيراز و ساير مناطق انار خيز کشور ديده مي شود. پوست درخت در محل طوقه ترک مي خورد و بافتهاي پوست و قسمتي از چوب دچار پوسيدگي خشک مي گردد. در بعضي موارد رنگ چوب در محل طوقه تيره مي شود شاخه هاي سمتي که پوست طوقه آنها دچار زوال شده است از رشد باز ايستاده و برگهاي آنها زرد مي شود. گاهي پوسيدگي در محل طوقه ها متوقف شده و پوست جديد بوجود مي آيد که معمولاً بر آمده تر از پوست قديمي بوده و در حاشيه متورم است. پوسيدگيهاي پوست طوقه هاي مبتلا به بيماري بعد از مدتي خشک شده و مي ريزند گاهي پوسيدگي به ريشه ها نيز سرايت مي کند و در اين صورت درخت به سرعت خشک مي شود . در اطراف اين درختهاي خشک شده و يا مبتلا به بيماري گاهي پاجوش مي رويد، عامل بيماري پوسيدگي طوقه درختان انار تاکنون به طور قطع مشخص نشده است به ندرت از بعضي درختهاي مبتلا به بيماري Phytophthora cactorum جدا شده است ولي نقش آن در پوسيدگي طوقه کاملاً به اثبات نرسيده است. مطالعات انجام شده در باغهاي انار شيراز و يزد نشان مي دهد که سرماي زمستانه و بهاره مي تواند باعث اين بيماري باشد. عواملي از قبيل آبياري زياد و مصرف کودهاي ازته مخصوصا اوره باعث مي شود که درخت انار به موقع در پاييز به خواب نرود و مدتي بيشتر سبز باقي بماند. در نتيجه اين قبيل درختان انار نمي توانند سرماي 10 تا 14 درجه زير صفر را تحمل کنند و طوقه آنها دچار ترکيدگي و پوسيدگي مي شود. شاخه هاي صدمه ديده از سرما در بهار ديرتر از خواب بيدار شده و کم برگ مي باشند. مطالعات انجام شده با هورمون ژيبرلين که باعث ايجاد تأخير در خزان درخت مي شود نشان مي دهد که هر قدر خزان درخت انار در پائيز به تعويق بيافتد درصد سرماخوردگي و در نتيجه پوسيدگي طوقه انار افزايش پيدا مي کند.


منابع :
----------------------
www.ir-agri.com
----------------------

کلمات کليدي :
----------------------
علائم پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان-انواع پوسیدگی طوقه -
----------------------

نام ثبت کننده مقاله : parvaz2006

اين مقاله 3051 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

سر خشکيدگي درختان مرکبات (ناتراسيا) Citr ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، بيماري در خوزستان وساير مناطق گرمسيري اهميت دارد در فارس گاهي ... ادامه ...

انگور ميوه اي ناشناخته و شفابخش

سالم ترين داروهاي شفابخش اغلب در طبيعت پيدا مي شوند و انگور جزو ميوه هاي عالي و مفيد براي سلامتي، تقويت سيستم دفاعي بدن و پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها است. نتايج تحقيقاتي موسوم به "مطالعات کپنهاگ" ... ادامه ...

درمان مجدد ريشه از درمان اوليه سخت تر اس ...

ممکن است دنداني که قبلا درمان ريشه شده دردناک و عفوني شود و به درمان مجدد ريشه احتياج داشته باشد. دکتر محمدجعفر اقبال، متخصص درمان ريشه دندان و عضو هيات علمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، به سوالات مت ... ادامه ...

اتم اوليه ريشه لغوي و تاريخچه

کلمه اتم از واژه يوناني Atomos به معني (تقسيم نا پذير) گرفته شده است. اعتبار نخستين نظريه اتمي را بطور معمول از يونانيان باستان مي دانند اما ممکن است خاستگاه اين مفهوم در تمدنهاي پيش از يونان باشد. نظريه اتمي (لوسيپوس) و ... ادامه ...

بيماري : بيماري ريشه آرميلاريا ؛ پوسيدگي ...

معمولا يکي از مهمترين بيماري هاي درختان در مناطق معتدل جهان است . اين بيماري در جنگل هاي بومي ، جنگل هاي کاشته شده ، باغات ميوه ، تاکستان ها و فضاي سبز شهري ديده مي شود . همچنين ممکن است در گياهان غير چوبي ايجاد شود . اي ... ادامه ...

زيتون، ميوه اي کهن در بازاري مدرن

زيتون درختچه اي است به ارتفاع تقريبا سه متر که هنگامي که در شرايط مساعد پرورش مي يابد ارتفاع آن به حدود ۱۲ متر و قطر تنه اش به ۳ متر مي رسد. ▪ چوب اين درخت بسيار سخت، مقاوم و به رنگ زرد است که خطوط ... ادامه ...

گلدهي درختان پسته

پسته گياهي دو پايه و گل هاي نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبي بر روي شاخه هاي يك ساله ظاهر مي شوند. هر خوشه حاوي تعداد زيادي گل مي باشد. توليد جوانه هاي گل بر روي شاخه هاي رشد فصل جاري و گلدهي و تشكيل ميوه بر روي شاخه ... ادامه ...

روش خانگي شيرين کردن ميوه زيتون با سود

کاشت و پرورش زيتون از گذشته در کشور ايران رايج بوده و در سال هاي اخير با پيشرفت هائي که در اصلاح ژنتيکي درختان زيتون ارقام کنسروي صورت گرفته و به سبب آگاهي مردم از خواص بسيار ميوهٔ زيتون، علاقه مندي به کاشت اين درخت با ا ... ادامه ...

پرخاشگري و عصبي بودن فرزندان ريشه در رفت ...

مهارت فرزندپروري يکي از اساسي ترين مهارت هايي است که والدين به هنگام تربيت و پرورش فرزندان خود بايد از آن آگاهي داشته باشند. بيراه نيست اگر بگوييم بيشتر والدين ايراني از اين مهارت ها سر رشته ندارند و اصول فرزندپروري را ب ... ادامه ...

خطرات سموم باقي مانده در ميوه و سبزي

از زماني که استفاده از آفت کش ها در کشاورزي رواج پيدا کرده، آلودگي سهوي مواد غذايي با سموم و يا استفاده نابه جا از آن ها بارها و بارها گزارش شده است و کارشناسان درباره عوارض اين آلودگي ها هشدارهاي زيادي داده اند. به گفته ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.05seconds