نیازمندیها | نیازمرکزی
   
 
شرح مقاله

کامپوزيت

لينک کوتاه اين مقاله :
http://www.niazemarkazi.com/papers/10011554.html

 (بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل   دريافت اين مقاله به صورت فايل پي دي اف بوسيله پي دي اف ساز شماره 2 ترجمه متن اين مقاله به زبان انگليسي کامپوزيت

کامپوزيت

کامپوزيت (ماده مرکب يا چندسازه)
بصورت زير تعريف مي‌شود:
• در مهندسي مواد اين اصطلاح معمولاً به موادي گفته مي‌شود که يک فاز زمينه (ماتريکس) و يک تقويت کننده (پرکننده) تشکيل شده باشند.
• تعريف انجمن متالورژي آمريکا: به ترکيب ماکروسکوپي دو يا چند مادهٔ مجزا که سطح مشترک مشخصي بين آنها وجود داشته باشد، کامپوزيت گفته مي‌شود.
کامپوزيت از دو قسمت اصلي ماتريکس و تقويت کننده تشکيل شده‌است. ماتريکس با احاطه کردن تقويت کننده آن را در محل نسبي خودش نگه مي‌دارد. تقويت کننده موجب بهبود خواص مکانيکي ساختار مي‌گردد. به طور کلي تقويت کننده مي‌تواند به صورت فيبرهاي کوتاه و يا بلند و پيوسته باشد
دسته‌بندي کامپوزيت‌ها از ديدگاه زيستي
کامپوزيت‌هاي طبيعي. مانند استخوان، ماهيچه، چوب و ...
کامپوزيت‌هاي مصنوعي(مهندسي)
دسته‌بندي کامپوزيت‌هاي مهندسي از لحاظ فاز زمينه
• CMC (کامپوزيت‌هاي با زمينهٔ سراميکي)
• PMC (کامپوزيت‌هاي با زمينهٔ پليمري)
• MMC (کامپوزيت‌هاي با زمينهٔ فلزي)
سراميک
به مواد (معمولاً جامدي) که بخش عمدهٔ تشکيل دهندهٔ آنها غيرفلزي و غيرآلي باشد، سراميک گفته مي‌شود.
اين تعريف نه‌تنها سفالينه‌ها، پرسلان(چيني)، ديرگدازها،محصولات رسي سازه‌اي، ساينده‌ها، سيمان و شيشه را در بر مي‌گيرد، بلکه شامل آهنرباهاي سراميکي، لعاب‌ها، فروالکتريک‌ها، شيشه-سراميک‌ها، سوخت‌هاي هسته‌اي و ... نيز مي‌شود.
پيشينه
برخي آغاز استفاده و ساخت سراميک‌ها را در حدود ۷۰۰۰ سال ق.م. مي‌دانند در حالي که برخي ديگر قدمت آن را تا ۱۵۰۰۰ سال ق.م نيز دانسته‌اند. ولي در کل اکثريت تاريخ‌نگاران بر ۱۰۰۰۰ سال ق.م اتفاق نظر دارند. (بديهي است که اين تاريخ مربوط به سراميک‌هاي سنتي است.)
ريشه واژه
واژهٔ سراميک از واژهٔ يوناني کراموس (κεραμικός) گرفته شده‌است که به معني سفال يا شيء پخته‌شده‌است.
طبقه‌بندي سراميک‌ها
سراميک‌ها از لحاظ کاربرد به شکل زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
• سراميک‌هاي سنتي (سيليکاتي)
• سراميک‌هاي مدرن (مهندسي)
• سراميک‌هاي اکسيدي
• سراميک‌هاي غير اکسيدي
سراميک‌هاي اکسيدي را از لحاظ ساختار فيزيکي مي‌توان به شکل زير طبقه‌بندي کرد:
• سراميک‌هاي مدرن مونوليتيک (يکپارچه)
• سراميک‌هاي مدرن کامپوزيتي
انواع سراميک‌ها
سراميک‌هاي سنتي
اين سراميک‌ها همان سراميک‌هاي سيليکاتي هستند. مثل کاشي، سفال، چيني، شيشه، گچ، سيمان و ...
سراميک‌هاي مدرن
اين فرآورده‌ها عمدتاً از مواد اوليهٔ خالص و سنتزي ساخته مي‌شوند. اين نوع سراميک‌ها اکثراً در ارتباط با صنايع ديگر مطرح شده‌اند.
سراميک‌هاي اکسيدي
برخي از پرکاربردترين اين نوع سراميک‌ها عبارت‌اند از:
• برليا (BeO)
• تيتانيا (TiO۲)
• آلومينا (Al۲O۳)
• زيرکونيا (ZrO۲)
• منيزيا (MgO)


سراميک‌هاي غيراکسيدي
اين نوع سراميک‌ها با توجه به ترکيبشان طبقه‌بندي مي‌شوند که برخي از پرکاربردترين آنها در زير آمده‌اند:
1. نيتريدها
o BN
o TiN
o Si۳N۴
o GaN
2. کاربيدها
o SiC
o TiC
o WC
و....
صنعت سراميک
بازار سراميک‌هاي پيشرفته در ايالات متحده آمريکا در سال ۱۹۹۸ نزديک به ۷۰۵ ميليون دلار بود که در سال ۲۰۰۳ به ۱۱ بيليون دلار رسيد.

خواص برتر سراميک‌ها نسبت به مواد ديگر
• ديرگدازي بالا
• سختي زياد
• مقاومت به خوردگي بالا
• استحکام فشاري بالا
کاربردهاي مختلف مواد سراميکي
در زير کاربردهاي رايج مواد سراميکي به همراه چندنمونه از مواد رايج در هر کاربرد آورده شده‌است:
1. الکتريکي و مغناطيسي
o عايق‌هاي ولتاژ بالا (AlN- Al۲O۳)
o دي الکتريک (BaTiO۳)
o پيزوالکتريک (ZnO- SiO۲)
o پيروالکتريک (Pb(ZrxTi۱-x)O۳))
o مغناطيس نرم (Zn۱-xMnxFe۲O۴)
o مغناطيس سخت (SrO.۶Fe۲O۳)
o نيمه‌رسانا (ZnO- GaN-SnO۲)
o رساناي يوني (β-Al۲O۳)
o تابانندهٔ الکترون (LaB۶)
o ابررسانا (Ba۲LaCu۳O۷-δ)
2. سختي بالا
o ابزار ساينده، ابزار برشي و ابزار سنگ‌زني (۲O۳TiN-Al)
o مقاومت مکانيکي (SiC- Si۳N۴)
3. نوري
o فلورسانس (Y۲O۳)
o ترانسلوسانس(نيمه‌شفاف) (SnO۲)
o منحرف کنندهٔ نوري (PLZT)
o بازتاب نوري (TiN)
o بازتاب مادون قرمز (SnO۲)
o انتقال دهندهٔ نور (SiO۲)
4. حرارتي
o پايداري حرارتي (ThO۲)
o عايق حرارتي (CaO.nSiO۲)
o رساناي حرارتي (AlN - C)
5. شيميايي و بيوشيميايي
o پروتزهاي استخواني P۳O۱۲(Al۲O۳.Ca۵(F،Cl))
o سابستريت (TiO۲- SiO۲)
o کاتاليزور (KO۲.mnAl۲O۳)

6. فناوري هسته‌اي
o سوخت‌هاي هسته‌اي سراميکي
o مواد کاهش‌دهندهٔ انرژي نوترون
o مواد کنترل کنندهٔ فعاليت راکتور
جستارهاي وابسته
• بيوسراميک
• سراميک‌هاي زرهي
• زئوليت
• تست غيرمخرب
• دوغاب
• مهندسي سراميک
• سراموگرافي
• ترمز سراميکي
• موتور سراميکي
• خواص فيزيکي مواد
• خواص مکانيکي مواد
دسته‌بندي کامپوزيت‌ها از لحاظ نوع تقويت کننده
• FRC (کامپوزيت‌هاي تقويت شده با فيبر)
• PRC (کامپوزيت‌هاي تقويت شده توسط ذرات)
کامپوزيت‌هاي سبز(کامپوزيت‌هاي زيست‌تجزيه‌پذير)
در اينگونه کامپوزيت‌ها، فاز زمينه و تقويت کننده، از موادي که در طبيعت تجزيه مي‌شوند، ساخته مي‌شوند. در کامپوزيت‌هاي سبز، معمولاً فاز زمينه از پليمرهاي سنتزي قابل جذب بيولوژيکي و تقويت کننده‌ها از فيبرهاي گياهي ساخته مي‌شوند
مزاياي مواد کامپوزيتي
مهم‌ترين مزيت مواد کامپوزيتي آن است که با توجه به نيازها، مي‌توان خواص آنها را کنترل کرد. به طور کلي مواد کامپوزيتي داراي مزاياي زير هستند:
• مقاومت مکانيکي نسبت به وزن بالا
• مقاومت در برابر خوردگي بالا
• خصوصيات خستگي عالي نسبت به فلزات
• خواص عايق حرارتي خوب
• به دليل صلبيت بيشتر، تحت يک بارگذاري معين، خيز کمتري(بعضا ده‌ها برابر کمتر) نسبت به فلزات دارند
کاربردها
فايبرگلاس يکي از پرکاربردترين کامپوزيت‌هاست. فايبرگلاس يک کامپوزيت با زمينهٔ پليمري است که توسط فيبرهاي شيشه تقويت شده‌است. در ساخت بدنه جنگنده‌هاي رادارگريز از کامپوزيت‌هااستفاده ميشود. همچنين در ساخت قطعات هواپيما و پرهٔ نيروگاه بادي و پرهٔ هليکوپتر از کامپوزيت‌ها استفاده مي شود. بطور کلي مواد کامپوزيتي(مواد مرکب) به دليل داشتن جرم بسيار کم و مقاومت بالا نسبت به فلزات، در صنعت هوا و فضا کاربرد وسيعي دارند.
سختي کامپوزيت‌هاي تک جهته
سختي کامپوزيت‌هاي تک جهته مانند ديگر مواد سازه‌اي مي‌تواند توسط روابط مناسب و صحيح تعيين شود. ضرايب يا ثوابت اين روابط ، مي‌تواند در يک دستگاه ثوابت مهندسي يا کامپليانس يا مدول‌هاي جزئي جمع آوري شود. مقادير هر يک از دستگاهها مي‌تواند مستقيماً توسط ترمهاي مقادير ديگر دستگاهها تعريف شود. سختي کامپوزيت‌هاي تک جهته توسط همان روابط تنش-کرنش که در مواد سنتي مهندسي موجود است ، محاسبه مي‌شود. جز آنکه تنها تعداد ثوابت مستقل در کامپوزيت‌ها چهار عدد است.
سه مرحله از تنش روي کامپوزيت‌ها وجود دارد :
• ميکرومکانيکال يا تنش منطقه ايکه همان محاسبه بر اساس تفاوت‌هاي موجود ميان فازهاي پيوسته الياف، ماتريس و در برخي از موارد فصل مشترک تقويت کننده و ماتريس حباب‌هاي هواست.
• تنش لايه‌اي که محاسبه بر اساس همگن انگاشتن هر لايه مجزا يا گروهي از لايه هاست.
• به اين ترتيب که الياف و ماتريس طوري آميخته‌اند که ديگر فاز مجزايي وجود ندارد.
• برآيند تنش يک لامينيت N يا برآيند ممان يک لامينيت M عبارتست از متوسط تنش لايه‌ها در ضخامت آن لامينيت.
به هنگام کار کردن با کامپوزيت‌ها بايد به علائم توجه تام شود. چراکه اختلاف بين مقاومت‌هاي فشاري و کششي ممکن است چند صد در صد باشد. به علاوه اختلاف بيشتري ميان مقاومت‌هاي برشي منفي و مثبت وجود دارد. علي رغم مواد سنتي که علائم در آنها از اهميت کمي برخوردار است، در کامپوزيت‌ها اشتباه در علائم، نتايج وخيمي دربر خواهد داشت.
سه دستگاه از ثوابت مواد وجود دارد که هر يک به تنهايي مي‌تواند بطور کامل سختي کامپوزيت‌هاي تک جهته روي محوري را روشن کنند. ويژگي اين دستگاهها عبارتند از :
• مدول‌ها جهت بدست آوردن تنش از کرنش بکار برده شده‌است.اين اساسي ترين دستگاهي است که براي سختي لامينيت‌هاي چند جهته مورد نياز است.
• کامپليانس‌ها جهت محاسبه کرنش از روي تنش بکار مي‌رود. اين دستگاهي است که جهت محاسبه ثوابت مهندسي مورد نياز است. اين دستگاه جهت بدست آوردن سختي لامينيت‌هاي چند جهته مورد نياز نمي‌باشد.
• ثوابت مهندسي از آثار مواد سنتي است. و طراحان سنتي در کار کردن با ثوابت مهندسي احساس راحتي بيشتري مي‌کنند. مي‌توان از يک دستگاه ثوابت ، دستگاه ديگري را يافت. و همه در عين حال معادل يکديگرند. يک رابطه مستقيم ميان مدول‌ها و کامپليانس‌هاي جزئي وجود دارد. و هر يکي برگردان ديگري است.
کامپليانس‌هاي کوپل و مدول‌هاي کوپل با هم برابرند. به عبارت ديگر از ديدگاه اصطلاح جبر ماتريس، کامپليانس و مدول قرينه‌است.
جستارهاي وابسته
• بيوکامپوزيت
کامپوزيت سراميکي
آشنايي با مکانيک مواد مرکب (کامپوزيت)
در کاربردهاي مهندسي، اغلب به تلفيق خواص مواد نياز است. به عنوان مثال در صنايع هوافضا، کاربردهاي زير آبي، حمل و نقل و امثال آنها، امکان استفاده از يک نوع ماده که همه خواص مورد نظر را فراهم نمايد، وجود ندارد. به عنوان مثال در صنايع هوافضا به موادي نياز است که ضمن داشتن استحکام بالا، سبک باشند، مقاومت سايشي و uv خوبي داشته باشند و .... از آنجا که نمي توان ماده‌اي يافت که همه خواص مورد نظر را دارا باشد، بايد به دنبال چاره‌اي ديگر بود. کليد اين مشکل، استفاده از کامپوزيتهاست. کامپوزيتها موادي چند جزئي هستند که خواص آنها در مجموع از هرکدام از اجزاء بهتر است.ضمن آنکه اجزاي مختلف، کارايي يکديگر را بهبود مي‌بخشند. اگرچه کامپوزيتهاي طبيعي، فلزي و سراميکي نيز در اين بحث مي‌گنجند، ولي در اينجا ما تنها به کامپوزيتهاي پليمري مي‌پردازيم
در کامپوزيتهاي پليمري حداقل دو جزء مشاهده مي‌شود:
1. فاز تقويت کننده که درون ماتريس پخش شده است.
2. فاز ماتريس که فاز ديگر را در بر مي‌گيرد و يک پليمر گرماسخت يا گرمانرم مي‌باشد که گاهي قبل از سخت شدن آنرا رزين مي‌نامند.
خواص کامپوزيتها به عوامل مختلفي از قبيل نوع مواد تشکيل دهنده و ترکيب درصد آنها، شکل و آرايش تقويت کننده و اتصال دو جزء به يکديگر بستگي دارد.از نظر فني، کامپوزيتهاي ليفي، مهمترين نوع کامپوزيتها مي باشند که خود به دو دستة الياف کوتاه و بلند تقسيم مي‌شوند. الياف مي‌بايست استحکام کششي بسيار بالايي داشته، خواص ليف آن (در قطر کم) از خواص توده ماده بالاتر باشد. در واقع قسمت اعظم نيرو توسط الياف تحمل مي‌شود و ماتريس پليمري در واقع ضمن حفاظت الياف از صدمات فيزيکي و شيميايي، کار انتقال نيرو به الياف را انجام مي‌دهد. ضمناَ ماتريس الياف را به مانند يک چسب کنار هم نگه مي‌دارد و البته گسترش ترک را محدود مي‌کند. مدول ماتريس پليمري بايد از الياف پايينتر باشد و اتصال قوي بين الياف و ماتريس بوجود بياورد. خواص کامپوزيت بستگي زيادي به خواص الياف و پليمر و نيز جهت و طول الياف و کيفيت اتصال رزين و الياف دارد. اگر الياف از يک حدي که طول بحراني ناميده مي‌شود، کوتاهتر باشند، نمي‌توانند حداکثر نقش تقويت کنندگي خود را ايفا نمايند. اليافي که در صنعت کامپوزيت استفاده مي‌شوند به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف)الياف مصنوعي ب)الياف طبيعي.
کارايي کامپوزيتهاي پليمري مهندسي توسط خواص اجزاء آنها تعيين ميشود. اغلب آنها داراي الياف با مدول بالا هستند که در ماتريسهاي پليمري قرار داده شدهاند و فصل مشترک خوبي نيز بين اين دو جزء وجود دارد.ماتريس پليمري دومين جزء عمده کامپوزيتهاي پليمري است. اين بخش عملکردهاي بسيار مهمي در کامپوزيت دارد. اول اينکه به عنوان يک بايندر يا چسب الياف تقويت کننده را نگه ميدارد. دوم، ماتريس تحت بار اعمالي تغيير شکل ميدهد و تنش را به الياف محکم و سفت منتقل ميکند.
سوم، رفتار پلاستيک ماتريس پليمري، انرژي را جذب کرده، موجب کاهش تمرکز تنش ميشود که در نتيجه، رفتار چقرمگي در شکست را بهبود ميبخشد.تقويت کنندهها معمولا شکننده هستند و رفتار پلاستيک ماتريس ميتواند موجب تغيير مسير ترکهاي موازي با الياف شود و موجب جلوگيري از شکست الياف واقع در يک صفحه شود.بحث در مورد مصاديق ماتريسهاي پليمري مورد استفاده درکامپوزيتها به معناي بحث در مورد تمام پلاستيکهاي تجاري موجود ميباشد. در تئوري تمام گرماسختها و گرمانرمها ميتوانند به عنوان ماتريس پليمري استفاده شوند. در عمل، گروههاي مشخصي از پليمرها به لحاظ فني و اقتصادي داراي اهميت هستند.در ميان پليمرهاي گرماسخت پلياستر غير اشباع، وينيل استر، فنل فرمآلدهيد(فنوليک) اپوکسي و رزينهاي پلي ايميد بيشترين کاربرد را دارند. در مورد گرمانرمها، اگرچه گرمانرمهاي متعددي استفاده ميشوند، peek ، پلي پروپيلن و نايلون بيشترين زمينه و اهميت را دارا هستند. همچنين به دليل اهميت زيست محيطي، دراين بخش به رزينهاي داراي منشا طبيعي و تجديدپذير نيز، پرداخته شده است. از الياف متداول در کامپوزيتها مي‌توان به شيشه، کربن و آراميد اشاره نمود. در ميان رزينها نيز، پلي استر، وينيل استر، اپوکسي و فنوليک از اهميت بيشتري برخوردار هستند.
در مورد ورق کامپوزيت پانل
• سبکي وزين
• شکل پذيري متنوع
• مقاوم بودن
• مقاومت در برابر باران هاي اسيدي
• مصالح زير سازي سبک
• عدم نياز به شست و شو
• ابعاد متنوع
• تنوع رنگ
• سرعت اجرايي بالا
• صرفه اقتصادي
• قابليت تعويض پانل
• عايق صوتي . حرارتي و رطوبتي
• مقاومت در برابر حريق
• قابليت بازيافت موتد مستعمل
• صرفه جويي در مصرف انرژي
• کاهش ميزان خسارت ناشي از حوادث . بلاياي طبيعي
• مقاومت بالاي رنگ در برابر اشعه ماورا بنفش
• مقاومت بالا در برابر تغيير دما

1-مشخصات فني کف کاذب فولادي توپربا روکش p.v.c

1- پنل ها
جنس :st37با رنگ اپوکسي و رنگ کوره اي و با ابعاد دقيق 60*60 سانتيمتر
گونيا و بدون تلورانس
تحمل بار متمرکز : به ميزان 2100 کيلوگرم
مواد تزريقي در پانل ها از سيمان . آلومنيا . فرمالدئيد و پلي اتيلن ميباشد که ترکيب اين مواد به پانل ها استحکام مضاغف ميدهد
2- نوار اطراف پانل :
جنس :از نوع pvc
خواص :عايق در مقابل گرما و سرما و ايجاد خط تراز و زيبايي در کف اجرا شده
3- پايه ها :
جنس :فولاد آکاري شده و داراي پداستال و دو مهره يکي جهت تنظيم و ديگري فيکس شدن ميباشد
تحمل بار :تا 6 تن
حد اکثر ارتفاع :تا 120 سانتيمتر قابل تغيير ميباشد
4- استرينگر ها :
جنس:بصورت قوطي آبکاري شده و در دو طرف داراي سوراخ جهت جهت فيکس شدن بر روي پايه ها توسط پيچ هاي فولادي ميباشد
5- کف پوش :
جنس: از نوع pvc(جنس pvc فوق از نوع ترمو بوده به اين معني که کفپوش يکپارچه ميباشد يا به عبارت ديگر دانه هاي کربن موجود در پي وي سي جزء لاينفک کف پوش ميباشد)
خواص :آنتي استاتيک . کاناکتيو . ضريب صداگيري مناسب
6- نخوه بسته بندي :پالت
مشخصات فني کف کاذب فولادي توپر با روکش h.p.l
1.پنلها
جنس st37با رنگ اپوکسي و رنگ کوره اي و ضد خش با ابعاد دقيق 60*60سانتيمتر گونيا و بدون تلورانس
تحمل بار متمرکز :به ميزان 2200کيلوگرم
2- نوار اطراف پانل :
جنس از نوع پانل :
جنس: از نوع pvc
خواص : عايق در مقابل انتقال گرما و سرما ايجاد خط تراز و زيبايي در کف اجرا شده
3-پايه ها :
جنس:فولادي آبکاري شده و داراي پداستال و دو مهره يکي جهت تنظيم و ديگري فيکس شدن ميباشد
تحمل بار :تا 6 تن
حد اکثر ارتفاع :تا 120 سانتيمتر قابل تغيير ميباشد
4-استرينگر ها:
جنس:بصورت قوطي آبکاري شده و در دو طرف داراي سوراخ جهت فيکس شدن بر روي پايه ها توسط پيچ هاي فولادي ميباشد
5-کف پوش :
جنس:از نوع h.p.l
ضخامت :به ميزان 1/2ميليمتر
خواص :آنتي استاتيک . کانداکيتو . ضد خش . ضد آتش . ضريب صدا گيري مناسب
6- نحوه بسته بندي:
پالت

مشخصات فني کف کاذب آلومينومي با روکش HPL
2- پنل ها
جنس:آلومنيوم a413ياc5با ابعاد دقيق 60*60سانتيمتر گونيا و بدون تلورانس لازم به ذکر است قالب پنل اين شرکت يک تکه بوده که اين مسئله مهمترين چيز در ساختار پنل ميباشد زيرا چنانچه قالب کف کاذب متشکل از دو يا سه يا چهار تکه باشد با وارد نمودن کوچکترين ضربه اي پنل از محلهاي اتصال به هم ميشکند
3- پايه ها :
جنس: کلگي از جنش آلوميوم يا فولاد آبکاري شده و لوله وسط و ته پايه از جنس فولاد آبکاري شده و داراي پداستال و دو مهره يکي جهت تنظيم . ديگري فيکس شدن ميباشد حد اکثر ارتفاع تا 120سانتيمتر قابلا تغيير است
استرينگر ها
جنس:بصورت فولاد آبکاري شده و در دو طرف داراي سوراخ جهت فيکس شدن بر روي پايه ها توسط پيچ هاي فولادي ميباشد
4-کفپوش :
جنس:از نوعHPL
ضخامت :به ميزان 1/2ميليمتر
خواص:آنتي استايک . کانداکيتو . ضد خش . ضريب صداگيري مناسب
5-نحوه بسته بندي :
پالت
مشخصات فني کف کاذب آلومينومي با رو کش pvc
- پنل ها :
جنس:آلومنيوم a413ياc5با ابعاد دقيق 60*60سانتيمتر گونيا و بدون تلورانس لازم به ذکر است قالب پنل اين شرکت يک تکه بوده که اين مسئله مهمترين چيز در ساختار پنل ميباشد زيرا چنانچه قالب کف کاذب متشکل از دو يا سه يا چهار تکه باشد با وارد نمودن کوچکترين ضربه اي پنل از محلهاي اتصال به هم ميشکند
2-پايه ها :
جنس: کلگي از جنش آلوميوم يا فولاد آبکاري شده و لوله وسط و ته پايه از جنس فولاد آبکاري شده و داراي پداستال و دو مهره يکي جهت تنظيم . ديگري فيکس شدن ميباشد حد اکثر ارتفاع تا 120سانتيمتر قابلا تغيير است
3-استرينگر ها :
جنس:بصورت فولاد آبکاري شده و در دو طرف داراي سوراخ جهت فيکس شدن بر روي پايه ها توسط پيچ هاي فولادي ميباشد
4-کف پوش :
جنس:از نوع pvc(جنس pvcفوق از نوع تر مو بوده به اين معني که کفپوش يکپارچه ميباشد يا به عبارت ديگر دانه هاي کربن موجود در پي وي سي جزئ لاينفک کفپوش ميباشد خواص:آنتي استاتيک . کانداکيتو . ضريب . صداگيري مناسب
5- نحوه بسته بندي :پالت
ورق کامپوزيت آلومينيومي از 3 لايه عمده تشکيل مي شود که 2 لايه آلومينيوم در دو طرف ورق و يک لايه از جنس پلي اتيلن به نام pvdf در ميان دو ورق آلومينيوم قرار دارد. اين لايه نقش عمده اي در انعطاف پذيري وعايق سازي ورق کامپوزيت آلومينيومي در مقابل صدا وحرارت ايجاد مي کند . اين ورق ها را مي توان به اشکال مختلف درنما وداخل ساختمان به کاربرد .


Mm 1220 (عرض) mm 2440 (طول) mm3 (ضخامت)
Mm1220 (عرض) mm 2440 (طول) mm4 (ضخامت)
Mm1570 (عرض) mm 3200 (طول) mm3 (ضخامت)
داراي خواص مقاومت عالي در برابر ضربه ، چقرمه گي و خم شدن بوده و د رمقابل طوفانهاي شن صدمه نخواهد ديد.
استحكام عالي در برابر تغيير شكل و پيچش
با بكارگيري انواع تجهيزات پيشرفته و كنترل شديد صفحات ساخت شركت HUAYUAN داراي ويژگيها و پيچش و خمش ، تحت بار و فشار سنگين بوده و در شرايط نامساعد آب و هوايي مقاومت عالي دارد.


مقاومت عالي در برابر شرايط نامساعد جوي
صفحات ساخت شركت HUAYUAN كه با رزين فلور كربن PVDF پوشش داده شده اند داراي خواص سبك بودن ، محكم چسبيدن و مقاومت بوده و در مقابل نور ماوراء بنفش بصورت ذرات پودر در نمي آيند براي مدت 20 سال بدون رنگ و فرو رفتگي مورد استفاده قرار مي گيرند.
پردازش و نصب آسان
) بكارگيري و استفاده ا زصفحات HUAYUAN بدليل وزن كم (3.5-5.5kg/sqm كيلوگرم در متر مربع بسيار آسان مي باشد. كليه عمليات فرز كاري ، طراحي ، تا زدن و قوسدار كردن وسيله ابزار و ... كه در فعاليتهاي معمولي چوب بري و فلز كاري مورد استفاده قرار مي گيرند،امكان پذير است.دكوراسيون داخلي و بيروني را مي توان همزمان انجام داد تا در نتيجه كارآيي را بالا و زمان انجام كار را كوهتاهتر نمود.
پوشش يكدست و يكنواخت و رنگهاي متنوع
با بكارگيري سطح آلومينيومي و با استفاده از تكنولوژي henkel رنگ و صفحه با فشار بسيار زياد و يك دست و يكنواخت در رنگهاي مورد نظر و انتخابي شما تهيه شده است


كاربرد
1- پرده ديواري
2- ساختمانهاي نو سازي شده
3- تابلوهاي نصب آگهي هاي تجاري و نمايشگاهي
4- ديوارهاي جدا كننده
5- نماي خارجي و داخلي ساختمان
نانوکامپوزيت ها

دسته بندي، خواص و کاربرد

مقدمه
کامپوزيت ترکيبي است که از لحاظ ماکروسکوپي از چند ماده متمايز ساخته شده باشد، به طوري که اين اجزاء به آساني از يکديگر قابل تشخيص باشند. به طور نمونه، يکي از کامپوزيت هاي آشنا بتن است که از دو جزء سيمان و ماسه ساخته شده است.
براي ايجاد تغيير و بهينه کردن خواص فيزيکي و شيميايي مواد، آن ها را ترکيب يا کامپوزيت مي کنيم. به طور مثال پلي اتيلن PE که در ساخت چمن هاي مصنوعي از آن استفاده مي گردد، رنگ پذير نيست و به همين سبب رنگ اين چمن ها اغلب مات است. براي برطرف نمودن اين نقص به آن وينيل استات مي افزايند تا خواص پلاستيکي، نرميت و رنگ پذيري آن اصلاح شود. در واقع، هدف از ايجاد کامپوزيت، به دست آوردن ماده اي ترکيبي با خواص مورد انتظار مي باشد.
نانوکامپوزيت نيز همان کامپوزيت است که يک يا چند جزء از آن، ابعاد کمتر از 100 نانومتر دارد. نانوکامپوزيت ها از دو فاز تشکيل شده اند. فاز اول يک ساختار بلوري است که در واقع پايه يا ماتريس نانوکامپوزيت محسوب مي شود و ممکن است از جنس پليمر، فلز و يا سراميک باشد.
فاز دوم نيز ذراتي در مقياس نانومتر مي باشند که به عنوان تقويت کننده(مواد پرکننده Filler به منظور اهداف خاص از قبيل استحکام، مقاومت، هدايت الکتريکي، خواص مغناطيسي و ...) در درون فاز اول (ماده پايه) توزيع مي شوند.
در بحث نانومواد، نانوکامپوزيت ها از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. حضور ذرات و الياف در ساختار نانوکامپوزيت ها معمولاً باعث ايجاد استحکام در ماده ي پايه مي شود. در واقع هنگامي که ذرات و يا الياف درون يک ماده ي پايه توزيع شوند، نيروهاي اعمال شده به کامپوزيت به طور يکنواختي به ذرات يا الياف منتقل مي شود. با توزيع مواد پرکننده درون ماده پايه خصوصياتي نظير استحکام، سختي، خواص تربيولوژيکي و تخلخل تغيير مي کند. ماده ي پايه مي تواند ذرات را به گونه اي از هم جدا نگه دارد که رشد ترک به تأخير افتد. به علاوه اجزاء نانوکامپوزيت ها بر اثر برهمکنش سطحي بين ماده ي پايه و مواد پرکننده، از خواص بهتري برخوردار مي شوند. نوع و ميزان برهمکنش ها نقش مهمي در خواص مختلف نانوکامپوزيت ها همچون حلاليت، خواص نوري، خواص الکتريکي و مکانيکي آن ها دارد.
طبقه بندي نانوکامپوزيت ها
انواع نانوکامپوزيت را مي توان بر اساس ماده پايه آن ها به شرح زير طبقه بندي کرد:
1. نانوکامپوزيت هاي پايه پليمري Polymer matrix nanocomposites (PMNCs)
2. نانوکامپوزيت هاي پايه سراميکي Ceramic matrix nanocomposites (CMNCs)
3. نانوکامپوززيت هاي پايه فلزي Metal matrix nanocomposites (MMNCs)
در ادامه به بررسي خواص و کاربرد هر يک از اين نانوکامپوزيت ها پرداخته مي شود.


1- ن


منابع :
----------------------

----------------------

کلمات کليدي :
----------------------

----------------------

نام ثبت کننده مقاله : ایلیا فرشاد

اين مقاله 3424 بار مطالعه شده استمقالات مرتبط

روش هاي توليد کامپوزيت ها و مزاياي آن در ...

صنعت کامپوزيت يکي از صنايع رو به رشد در عرصه مواد مهندسي است. امروزه به خاطر مزايايي که کامپوزيت ها نسبت به فلزات دارند، توسعه زيادي پيدا کرده اند. از جمله مي توان به کاربرد قطعات کامپوزيتي در صنعت خودرو اش ... ادامه ...

نانو کامپوزيت هاي زمينه پليمري (Nanotech ...

نياز اقتصادي و رو به افزايش سوخت در عرصه هاي مختلف، تقاضا براي استفاده از مواد جديد سبک وزن مانند پليمرها را افزايش داده است. اما از طرفي با توجه به پايين تر بودن ميزان استحکام پليمرها در مقايسه با فلزات، تقويت ... ادامه ...

روش هاي توليد ماشيني کامپوزيت ها

روش هاي مختلفي جهت توليد قطعات کامپوزيتي پايه پليمري وجود دارد که به طور کلي به سه دسته تقسيم مي شوند : ۱) روش هاي توليد ساده لايه چيني دستي و پاششي که شامل روش هاي توليد با قالب باز هستند . تيراژ دراين نوع توليد ، مح ... ادامه ...

کامپوزيت ها يا چندسازه هاي ساخت بشر

از اولين کامپوزيت ها يا همان چندسازه هاي ساخت بشر مي توان به کاه گل اشاره کرد. قايق هايي که سرخ پوست ها با قير و بامبو مي ساختند و تنورهايي که از گل، پودر شيشه و پشم بز ساخته مي شدمد و در نواحي مختلف کشورمان يافت شده است ... ادامه ...

بازيافت مواد کامپوزيتي

نوشتار حاضر، گزارش نهايي يک پروژه تحقيقاتي در زمينه بازيافت مواد کامپوزيتي است. هدف کلي اين برنامه پژوهشي ، افزايش کاربرد کامپوزيت هاي پليمري گرما سخت، از طريق توسعه فن آوري بازيافت مواد دور ريز بوده است. براي انجام اين ... ادامه ...

کامپوزيت ها يا چندسازه ها

از اولين کامپوزيت ها يا همان چندسازه هاي ساخت بشر مي توان به کاه گل اشاره کرد. قايق هايي که سرخ پوست ها با قير و بامبو مي ساختند و تنورهايي که از گل، پودر شيشه و پشم بز ساخته مي شدمد و در نواحي مختلف کشورمان يافت شده است ... ادامه ...

کاربرد کامپوزيت در صنعت برق و الکترونيک

حدود ۲۰ سال است که کامپوزيتهاي پليمري تقويت شده با الياف FRP در کاربردهاي الکتريکي مصرف مي شوند . اين مواد در ساخت قطعات گوناگون صنعت برق به کار مي روند ؛ از جمله لوله هاي عبور کابل ، سيستم هاي حمل کابل در تونل ها و پل ه ... ادامه ...

کامپوزيت ها

از ديرباز انسان مواد مختلف را با هم ترکيب کرده تا ماده اي جديد با خواص بهتر به دست آورد. بعنوان مثال در زمان فراعنه، کارگران يهودي براي افزايش استحکام آجرها از تکه هاي کاه در آنها استفاده مي کرده اند. اغلب مواد طبيعي نيز ... ادامه ...

نانوکامپوزيت هاي ديرسوز

با توجه به اين که امروزه حجم وسيعي از کالاهاي مصرفي هر جامعه اي را پليمرهايي تشکيل مي دهند که به راحتي مي سوزند يا گاهي در مقابل شعله فاجعه مي آفرينند، لزوم تحقيق در خصوص مواد ديرسوز احساس مي شود. بر همين اساس، در کشورها ... ادامه ...

کامپوزيت ها

از ديرباز انسان مواد مختلف را با هم ترکيب کرده تا ماده اي جديد با خواص بهتر به دست آورد. بعنوان مثال در زمان فراعنه، کارگران يهودي براي افزايش استحکام آجرها از تکه هاي کاه در آنها استفاده مي کرده اند. اغلب مواد طبيعي نيز ... ادامه ...

گروهبندی


groupاجتماعی
groupفرهنگی
groupمذهب و عرفان
groupصنایع
groupمعرفی شرکتها و ارگانها
groupاقتصادی
groupپزشکی
groupسلامتی و بیماریها
groupمدیریت
groupنرم افزار کامپیوتر
groupبرنامه نویسی
groupسخت افزار کامپیوتر
groupفن آوری اطلاعات
groupفن آوری نوین
groupبرق و الکترونیک
groupتاریخ
groupزندگینامه اشخاص
groupمعرفی مناطق
groupجغرافیا
groupشهر سازی
groupنقشه برداری
groupمعماری
groupعمران
groupمکانیک
groupکشاورزی
groupروانشناسی
groupموسیقی
groupاختر شناسی
groupهنر و ادبیات
groupشعر
groupکار , اشتغال و حرفه
groupنقد فیلم , نقد ادبی
groupتئاتر و سینما
groupآشپزی
groupورزش و بازیها
groupماوراء طبیعت
groupنمونه سوال درسی
groupمسافرت
groupطنز
groupسرگرمی
groupمطالب جالب
groupجملات و مطالب زیبا
groupگوناگونتذکر بسیار مهم ::
طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است
قبل از استفاده از وبسایت باید صفحه قوانین و راهنما را به دقت مطالعه نمایید و استفاده از مطالب وبسایت به منزله این است که با تمام موارد ذکر شده موافقت کرده اید

صفحه راهنما صفحه قوانین
مسئولیت آگهی ها به عهده آگهی دهندگان می باشد. لطفآ در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده دقت کافی به عمل آوردید.جهت تماس با آگهی دهنده فقط از طریق اطلاعات تماس وی تماس حاصل فرمایید

 ثبت نام | تعرفه ها | تازه ها | قوانین | تماس با ما

NiazeMarkazi
Generated in 0.09seconds